Synteza oraz zastosowanie innowacycjnych nanomateriałów o właściwościach antymikrobiologicznych


Numer umowy LIDER/03/146/L-3/11/NCBR/2012
Rodzaj projektu Lider
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Długosz, Olga; Ptak, Kornelia; Pulit-Prociak, Jolanta; Staroń, Anita; Staroń, Paweł; Chwastowski, Jarosław; Szostak, Krzysztof; Banach, Marcin
Synthesis and application of natural sorbents with silver nanoparticles in reducing the emission of odours
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mineralogia
Data wydania: 2020
ISSN: 1899-8526
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Banach, Marcin; Pulit-Prociak, Jolanta
Proecological method for the preparation of metal nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Cleaner Production
Data wydania: 2017
ISSN: 0959-6526
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 5.651
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit-Prociak, Jolanta; Banach, Marcin
The use of plant materials in the process of obtaining silver and gold nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Computational and Theoretical Nanoscience
Data wydania: 2016
ISSN: 1546-1963
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit-Prociak, Jolanta; Banach, Marcin
Silver nanoparticles – a material of the future…?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Chemistry
Data wydania: 2016
ISSN: 2391-5420
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 14
Impact Factor: 1.027
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/