Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia


Numer umowy LIDER/037/481/L-5/13/NCBR/2014
Rodzaj projektu Lider
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 15

Pluta, K.; Florkiewicz, W.; Malina, D.; Rudnicka, K.; Michlewska, S.; Królczyk, J. B.; Sobczak-Kupiec, A.
Measurement methods for the mechanical testing and biocompatibility assessment of polymer-ceramic connective tissue replacements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Measurement
Data wydania: 2021
ISSN: 0263-2241
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 3.927
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Pluta, Klaudia; Drabczyk, Anna; Włoś, Monika; Tyliszczak, Bożena
Synthesis and characterization of ceramic – polymer composites containing bioactive synthetic hydroxyapatite for biomedical applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ceramics International
Data wydania: 2018
ISSN: 0272-8842
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.45
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Olender, Ewa; Malina, Dagmara; Tyliszczak, Bożena
Effect of calcination parameters on behavior of bone hydroxyapatite in artificial saliva and its biosafety
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials Chemistry and Physics
Data wydania: 2018
ISSN: 0254-0584
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 2.781
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pluta, K.; Tryba, A. M.; Malina, D.; Sobczak-Kupiec, A.
Red tea leaves infusion as a reducing and stabilizing agent in silver nanoparticles synthesis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology
Data wydania: 2017
ISSN: 2043-6254
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Radomski, Piotr; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Strukturalna charakterystyka bioceramiki hydroksyapatytowej otrzymanej przy zastosowaniu różnych metod suszenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Tyliszczak, Bożena
Studies on bone-derived calcium phosphate materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Renewable Materials
Data wydania: 2017
ISSN: 2164-6341
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.986
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Handzel, Alicja; Królczyk, Jolanta B.; Latawiec, Agnieszka E.; Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Analiza właściwości fizykochemicznych gleb i oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Skorupy jaj kurzych jako surowiec do produkcji fosforanów wapnia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Malina, Dagmara; Pluta, Klaudia; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Gąsior, Anna
Otrzymywanie nanocząstek metali w polu promieniowania mikrofalowego z zastosowaniem wybranych substancji redukująco-stabilizujących
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Pluta, Klaudia; Bialik-Wąs, Katarzyna; Malina, Dagmara; Tyliszczak, Bożena
Attainment and properties of composites based on polymeric matrices reinforced with bioactive calcium phosphates
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Malina, Dagmara; Pluta, Klaudia; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Chitosan based composites reinforced with silver modified hydroxyapatite
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Tyliszczak, Bożena; Bialik-Wąs, Katarzyna
Characteristics and properties of polymer-ceramic based despersion
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Bialik-Was, Katarzyna; Tyliszczak, Bozena
Natural substances as substrates in metallic nanoparticles synthesis
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Advanced Science Letters
Data wydania: 2016
ISSN: 1936-7317
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Otrzymywanie i charakterystyka hydroksyapatytu modyfikowanego nanocząstkami srebra
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Walczyk, Dorota; Malina, Dagmara; Król, Milena; Pluta, Klaudia; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Physicochemical characterization of zinc-substituted calcium phosphates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin of Materials Science
Data wydania: 2016
ISSN: 0973-7669
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.899
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/