Podatne złącza polimerowe w budownictwie - modelowe ujęcie innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb praktyki inżynierskiej


Numer umowy 0714/B/T02/2010/38
Numer projektu N N506 071438
Rodzaj projektu habilitacyjny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Kwiecień, Arkadiusz; Derkowski, Wit; Zając, Bogusław
Protection against brittle damage of concrete structure strengthened with CFRP laminates using flexible adhesive – laboratory test
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2012
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kwiecień, A.
Stiff and flexible adhesives bonding CFRP to masonry substrates — Investigated in pull-off test and Single-Lap test
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Civil and Mechanical Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 1644-9665
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.963
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kwiecień, Arkadiusz
Redukcja koncentracji naprężeń po naprawie polimerowym złączem podatnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/