Wykrywanie pasożytniczych pierwotniaków z rodzajów Giardia, Cryptosporidium i Toxoplasma w wodzie za pomocą multiplex-PCR


Numer umowy 7489/B/T02/2011/40
Numer projektu N N523 748940
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/