Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodne
Zasanie 4: Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni karpackich


Numer umowy Ś1/194/2017/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Kędra, Mariola
Long-term trends in river water temperature: a case study of the Raba River (Polish Carpathians)
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: E3S Web of Conferences
Data wydania: 2017
ISSN: 2267-1242
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kędra, Mariola
Long-term trends in river flow: a case study of the Soła River (Polish Carpathians)
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: E3S Web of Conferences
Data wydania: 2017
ISSN: 2267-1242
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/