Modernization of two cycles (MA,BA) of competence based cirrcula in Material Engineering according to the best experience of Bologna Process (MMatEbg)


Numer umowy DOBR-BIO4/017/13411/2013
Rodzaj projektu TEMPUS
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Brzeżański, Marek; Mężyk, Przemysław
Heat balance of the military vehicle
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Combustion Engines = Silniki Spalinowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2300-9896
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/