Modelowanie procesów przemagnesowania obwodów magnetycznych maszyn i urządzeń elektrycznych do potrzeb ich diagnostyki i wyznaczania strat
Modeling of magnetization processes in magnetic circuits of electrical machines and devices for diagnostics and loss estimation


Numer umowy E-2/619/2016/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Mazgaj, Witold; Szular, Zbigniew; Szczurek, Paweł
Calculations of magnetic field in dynamo sheets taking into account their texture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Physics
Data wydania: 2017
ISSN: 2391-5471
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.755
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Petryna, Janusz; Tulicki, Jarosław; Sułowicz, Maciej
Calculating an electromechanical torque of a squirrel cage motor based on an axial flux obtained by the FEM
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: ITM Web of Conferences
Data wydania: 2017
ISSN: 2271-2097
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Tulicki, Jarosław; Sułowicz, Maciej; Petryna, Janusz
Application of the 2d field model to determine the axial flux signal for the purpose of diagnosing induction motors
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2017
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/