Opracowanie systemu wspomagającego proces załadunku i zabezpieczenia przesyłek w transporcie kolejowym


Numer umowy E!6726 LOADFIX
Rodzaj projektu EUREKA


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Lorenc, Augustyn Krzysztof
Regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia pojazdów szynowych w polskich przeprawach promowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6328
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/