Problemy kształtowania planistyczno-krajobrazowego i architektonicznego obszarów wiejskich


Numer umowy A-5/54/2018/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Drożdż-Szczybura, Małgorzata; Petelenz, Marcin; Korzeniowska, Agata
Rolnictwo miejskie oraz ekologiczna i zielona architektura w miastach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań wiedeńskich
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Data wydania: 2018
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/