Badania własności fizycznych ośrodka gruntowego metodami geofizycznymi o geotechnicznym


Numer umowy Ś‐2/299/2016/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Gołębiowski, Tomisław ; Jarosińska, Elżbieta
Application of GPR and ERT methods for recognizing of gypsum deposits in urban areas
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Geophysica
Data wydania: 2019
ISSN: 1895-7455
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 1.395
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gołębiowski, Tomisław; Pasierb, Bernadetta; Porzucek, Sławomir; Łój, Monika
Complex prospection of medieval underground salt chambers in the village of Wiślica, Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archaeological Prospection
Data wydania: 2018
ISSN: 1099-0763
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 1.5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/