Analiza oddziaływań harmonicznych przestrzennych w generatorach z magnesami trwałymi o strumieniu osiowym


Numer umowy E-2/605/2017/DS-M
Rodzaj projektu działalność statutowa dla młodych naukowców
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Radwan-Pragłowska, Natalia
Impact of permanent magnets shape and arrangement for selected parameters in coreless Axial Flux Generator
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radwan-Pragłowska, Natalia; Węgiel, Tomasz; Borkowski, Dariusz
Parameters identification of coreless axial flux permanent magnet generator
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Electrical Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 1427-4221
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/