Aktualne problemy projektowania architektury miejsc pracy i rekreacji - etap IV


Numer umowy A-2/36/2018/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 15

Złowodzki, Maciej; Tytyk, Edwin; Dost, Manezha
Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji : aksjologia i kierunek zmian
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Data wydania: 2019
Górska, Ewa; Kossobudzka-Górska, Aneta; Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji : aspekty edukacyjne i przestrzenne
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Data wydania: 2019
Juliszewski, Tadeusz; Trzyniec, Karolina; Taczalska-Ryniak, Anna
Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji w zakresie szkolnictwa i środowiska pracy
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Data wydania: 2019
Pacholski, Leszek; Kałkowska, Joanna; Kiełbasa, Paweł
Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji w produkcji
Typ: książka
Data wydania: 2019
Wdowiarz-Bilska, Matylda; Sławińska, Małgorzata; Butlewski, Marcin
Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji : aspekty organizacji i strategii zarządzania
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Data wydania: 2019
Piekarski, Marian
Praca ludzka i jej współczesne przemiany
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Ludwin, Krzysztof
Wpływ kolorystyki wnętrz na osoby starsze w miejscu pracy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Starzejące się społeczeństwo – uwarunkowania, potrzeby, wytyczne w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Taczalska, Anna
Tendencje w projektowaniu architektury biur, a potrzeby i możliwości starszych pracowników
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Taczalska, Anna
O zmianach demograficznych w krajach europejskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Kozień-Woźniak, Magdalena
Kształtowanie przestrzeni teatru dla aktywizacji życia społecznego osób starszych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Złowodzki, Maciej
O starzeniu się i aktywności w wieku podeszłym – tytułem wprowadzenia w wieloaspektową problematykę
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Złowodzki, Maciej
Profesor Zenon Muszyński (1925-2017)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20

Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej
Typ: książka
Redaktor: Złowodzki, Maciej, Juliszewski, Tadeusz, Ogińska, Halszka, Taczalska, Anna, Trzyniec, Karolina
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2018
Ludwin, Krzysztof; Zawada-Pęgiel, Katarzyna; Złowodzki, Maciej
Architektura Wikingów
Typ: książka
Data wydania: 2018
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/