Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i w gospodarce wodnej – kontynuacja


Numer umowy Ś-1/200/2016/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Hachaj, Paweł S.
Preliminary results of applying 2d hydrodynamic models of water reservoirs to identify their ecological potential
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Data wydania: 2018
ISSN: 2083-5906
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 1.186
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kędra, Mariola
Altered precipitation and flow patterns in the Dunajec River basin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Water
Data wydania: 2017
ISSN: 2073-4441
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.069
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/