Wpływ korekcji stopniowej na transport rumowiska korytowego potoków karpackich


Numer umowy DEC-2018/02/X/ST10/02303
Rodzaj projektu Miniatura
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Korpak, J.; Lenar-Matyas, A.; Radecki-Pawlik, A.; Plesiński, K.
Erosion irregularities resulting from series of grade control structures: the Mszanka River, Western Carpathians
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 7.963
Korpak, Joanna
Assessment of changes in channel morphology in a mountain river regulated using grade control structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Ecological Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 2299-8993
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/