Modelowanie dokładności pomiaru realizowanego na laserowych systemach nadążnych wykorzystujących w swoim działaniu zarówno pomiar odległości jak i pomiar pozycji kątowej


Numer umowy UMO-2017/27/N/ST8/03063
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Gruza, Maciej; Gąska, Piotr; Gąska, Adam; Harmatys, Wiktor; Jedynak, Michał; Kobiela, Konrad
Assessment of influence of sample averaging on accuracy of point coordinates measurement performed using laser tracking systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advances in Science and Technology Research Journal
Data wydania: 2019
ISSN: 2299-8624
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gruza, Maciej; Gąska, Piotr; Harmatys, Wiktor; Gąska, Adam
Assessment of influence of scanning parameters on uncertainty of measurements performed using laser tracking system
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/