Modelowanie dokładności pomiaru realizowanego na laserowych systemach nadążnych wykorzystujących w swoim działaniu zarówno pomiar odległości jak i pomiar pozycji kątowej


Numer umowy UMO-2017/27/N/ST8/03063
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Gruza, Maciej; Gąska, Adam; Sładek, Jerzy A.; Stojadinovic, Slavenko M.; Majstorovic, Vidosav D.; Gąska, Piotr; Harmatys, Wiktor
Method for accuracy assessment of the length measurement unit of laser tracking systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Applied Sciences
Data wydania: 2021
ISSN: 2076-3417
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.679
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gruza, Maciej; Gąska, Piotr; Gąska, Adam; Harmatys, Wiktor; Jedynak, Michał; Kobiela, Konrad
Assessment of influence of sample averaging on accuracy of point coordinates measurement performed using laser tracking systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advances in Science and Technology Research Journal
Data wydania: 2019
ISSN: 2299-8624
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gruza, Maciej; Gąska, Piotr; Harmatys, Wiktor; Gąska, Adam
Assessment of influence of scanning parameters on uncertainty of measurements performed using laser tracking system
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/