Obiekty wielkogabarytowe o nowych funkcjach proekologicznych jako istotne elementy przestrzeni - na przykładzie zakładów termicznego przekształcania odpadów w krajach Europy Zachodniej


Numer umowy A-5/504/2017/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Wojtowicz-Wrobel, Agnieszka
From a vision to a necessity – from a necessity to a vision. Thermal waste processing plants - case study: Italy
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 1757-899X
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/