Opracowanie systemu kontroli dokładności pomiarów współrzędnościowych dla tolerancji geometrycznych


Numer umowy M-10/174/2016/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Skórska, Halszka; Sładek, Jerzy
Symulacyjne badanie wpływu interfejsu graficznego typu head-up na percepcję kierowcy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/