Opracowanie i optymalizacja metod diagnozowania ryzyka złamania w osteoporozie na podstawie analizy trójwymiarowych obrazów kości beleczkowej uzyskanych w warunkach in vivo


Numer umowy 4235/B/T02/2009/36
Numer projektu N N518 423536
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Wojnar, Leszek ; Gądek-Moszczak, Aneta; Pietraszek, Jacek
On the role of histomorphometric (stereological) microstructure parameters in the prediction of vertebrae compression strength
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Image Analysis and Stereology
Data wydania: 2019
ISSN: 1854-5165
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 0.55
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/