Modelowanie procesów przemagnesowania obwodów magnetycznych maszyn i urządzeń elektrycznych do potrzeb ich diagnostyki i wyznaczania strat
Modelling of magnetization pro-cesses in magnetic circuits of electrical machines and de-vices for diagnostics and loss estimation


Numer umowy E-2/731/2018/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Mazgaj, W.; Szular, Z.; Sierzega, M.
Inverse model of the magnetic hysteresis based on exponential function
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Acta Physica Polonica. A, General Physics, Physics of Condensed Matter, Optics and Quantum Electronics, Atomic and Molecular Physics, Applied Physics
Data wydania: 2019
ISSN: 1898-794X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/