Aktywność biologiczna betalain z Artiplex hortensis var. Rubra - znaczenie dietetyczne alternatywnego, jadalnego źródła barwników dla projektowania nowej żywności funkcjonalnej


Numer umowy UMO-2019/33/N/NZ9/01590
Rodzaj projektu PRELUDIUM
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Spórna-Kucab, Aneta; Jerz, Gerold; Kumorkiewicz-Jamro, Agnieszka; Tekieli, Anna; Wybraniec, Sławomir
High-speed countercurrent chromatography for isolation and enrichment of betacyanins from fresh and dried leaves of Atriplex hortensis L. var. "Rubra"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Separation Science
Data wydania: 2021
ISSN: 1615-9314
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.645
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kumorkiewicz-Jamro, Agnieszka; Świergosz, Tomasz; Sutor, Katarzyna; Spórna-Kucab, Aneta; Wybraniec, Sławomir
Multi-colored shades of betalains: recent advances in betacyanin chemistry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Natural Product Reports
Data wydania: 2021
ISSN: 1460-4752
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 13.423
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Spórna-Kucab, Aneta; Wróbel, Natalia; Kumorkiewicz-Jamro, Agnieszka; Wybraniec, Sławomir
Separation of betacyanins from Iresine herbstii Hook. ex Lindl. leaves by high-speed countercurrent chromatography in a polar solvent system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Chromatography A
Data wydania: 2020
ISSN: 0021-9673
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.759
© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/