Młodzie architekci


Numer umowy POWR.03.01.00-00-U006/17-00
Rodzaj projektu Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Jednostka finansująca Europejski Fundusz Społeczny


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4


Młodzi architekci : budujemy, projektujemy, wizualizujemy : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Schneider-Skalska, Grażyna, Kusińska, Elżbieta
Data wydania: 2020
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Budujemy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Kobylarczyk, Justyna
Projektujemy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Haupt, Patrycja
Wizualizujemy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/