Zaprojektowany na sukces zawodowy - kompetencje zamawiane dla Architektów


Numer umowy POWR.03.01.00-K258/15
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 9

Woźniak-Szpakiewicz, Ewelina; Suchoń, Filip
Modułowy Berlin, czyli budownictwo modułowe w procesie nauczania architektury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Mizia, Małgorzata
Warsztaty projektowe w Zakopanem, w terenie miejskim, w wymagającej strefie kulturowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta; Langer, Piotr; Dudek, Jakub
Współpraca Instytutu Projektowania Miast i Regionów z samorządem lokalnym i podmiotami gospodarczymi w procesie dydaktycznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Gyurkovich, Jacek
Współpraca uczelnia – samorząd – biznes na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Paprzyca, Krystyna; Kobylarczyk, Justyna; Trzupek, Mirosław
Warsztaty studenckie w Nowym Sączu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Romaniak, Krystyna; Paprzyca, Krystyna; Ostachowicz, Elżbieta; Rekuć, Małgorzata
Filozofia win-win w odniesieniu do współpracy uczelni, samorządu i biznesu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Romaniak, Krystyna; Nessel, Michał
Warsztaty studenckie dotyczące projektowania parametrycznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Romaniak, Krystyna
Chemobudowa-Kraków – potęga wiecznie żywa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20

Win Win Win : Uczelnia – Samorząd – Biznes : Trzy ogniwa wymiany doświadczeń, wiedzy i wizji
Typ: książka
Redaktor: Paprzyca, Krystyna, Romaniak, Krystyna, Kobylarczyk, Justyna
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2020
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/