Modelowanie i badania wybranych systemów elektromechanicznych i mechatronicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektrycznego transportu szynowego - część II


Numer umowy E-3/732/2018/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Kazmirovych, Oleh; Jagiello, Adam
The use of artificial neural networks to adjustment of the sheet delivery devices in gathering machines
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak




© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/