Międzynarodowy Program Kształcenia: Innowacyjne Technologie Chemiczne


Numer umowy WND-POWR.03.03.00-00.M070/16
Jednostka finansująca Fundusze Europiejskie
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Sikora, Elżbieta; Miastkowska, Małgorzata; Lasoń, Elwira
Selected skin delivery systems
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Data wydania: 2020
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/