Projekt i budowa nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzlanych nanokompozytów polimerowych


Numer umowy SKN/SP/496719/2021
Rodzaj projektu Studenckie Koła Tworzą Innowacje
Jednostka finansująca Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 5

Topa-Skwarczyńska, Monika; Świeży, Andrzej; Krok, Dominika; Starzak, Katarzyna; Niezgoda, Paweł; Oksiuta, Bartosz; Wałczyk, Weronika; Ortyl, Joanna
Novel formulations containing fluorescent sensors to improve the resolution of 3D prints
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2022
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 6.208
Starzak, Katarzyna; Tomal, Wiktoria; Kasprzyk, Wiktor; Świergosz, Tomasz; Ortyl, Joanna
Nowe fluorofory na podstawie kwasu cytrynowego w roli fotosensybilizatorów do procesów fotopolimeryzacji wolnorodnikowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stalmach, Paweł; Sosin, Jan; Ortyl, Joanna
Badania aplikacyjne nowych systemów inicjujących do procesów fotopolimeryzacji realizwanych w świetle widzialnym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Ortyl, Joanna
Wytwarzanie i analiza fotoutwardzalnych nanokompozytów i wpływ napełniaczy nieorganicznych na kinetykę procesu fotopolimeryzacji rodnikowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jamróz, Paweł; Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Prototypowanie i optymalizacja obiektów 3D wytwarzanych w technologiach addytywnych z wykorzystaniem fotopolimeryzacji na potrzeby przemysłu 4.0
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/