Projekt i budowa nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzlanych nanokompozytów polimerowych


Numer umowy SKN/SP/496719/2021
Rodzaj projektu Studenckie Koła Tworzą Innowacje
Jednostka finansująca Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 11

Strzała, Jakub; Szymański, Jakub; Ortyl, Joanna
Aspekty wizualne żywic do druku 3D – kinetyka procesu fotopolimeryzacji – wpływ barwnika na szybkość procesu i końcową konwersję. Badanie metodą real-time FTIR
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Oksiuta, Bartosz; Fiedor, Paweł; Świeży, Andrzej; Petko, Filip; Topa-Skwarczyńska, Monika; Ortyl, Joanna
Udoskonalenie technik druku 3D poprzez modyfikację urządzenia
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Ortyl, Joanna
Nowe możliwości w technologiach polimerowych z wykorzystaniem światła czyli od materiałów 2D do trójwymiarowych struktur 3D
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Jamróz, Paweł; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Wykorzystanie molekularnych sensorów fluorescencyjnych do monitorowania procesów druku biostruktur w technologii 3D-VAT
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Kiesiewicz, Dawid; Ortyl, Joanna
Zastosowanie światła do inicjowania procesów fotopolimeryzacji – nowe trendy i nowe możliwości od materiałów powłokowych do trójwymiarowych struktur 3D
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Jamróz, Paweł; Pilch, Maciej; Kiesiewicz, Dawid; Ortyl, Joanna
Zastosowanie pochodnych kumaryny jako sondy fluoroscencyjne w monitorowaniu przebiegu post-processingu biowydruków 3D
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Topa-Skwarczyńska, Monika; Świeży, Andrzej; Krok, Dominika; Starzak, Katarzyna; Niezgoda, Paweł; Oksiuta, Bartosz; Wałczyk, Weronika; Ortyl, Joanna
Novel formulations containing fluorescent sensors to improve the resolution of 3D prints
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2022
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.6
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Starzak, Katarzyna; Tomal, Wiktoria; Kasprzyk, Wiktor; Świergosz, Tomasz; Ortyl, Joanna
Nowe fluorofory na podstawie kwasu cytrynowego w roli fotosensybilizatorów do procesów fotopolimeryzacji wolnorodnikowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stalmach, Paweł; Sosin, Jan; Ortyl, Joanna
Badania aplikacyjne nowych systemów inicjujących do procesów fotopolimeryzacji realizwanych w świetle widzialnym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Ortyl, Joanna
Wytwarzanie i analiza fotoutwardzalnych nanokompozytów i wpływ napełniaczy nieorganicznych na kinetykę procesu fotopolimeryzacji rodnikowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jamróz, Paweł; Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Prototypowanie i optymalizacja obiektów 3D wytwarzanych w technologiach addytywnych z wykorzystaniem fotopolimeryzacji na potrzeby przemysłu 4.0
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/