Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


Wariant nazwy wydawcy Wydawnictwa AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

AGH University of Science and Technology in Kraków
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 34
poprzednie
12

Kisilewicz, Tomasz
Charakterystyka dynamiczna przegród budowlanych w harmonicznie zmiennych warunkach brzegowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Wróbel, Alina; Wróbel, Andrzej; Kisilewicz, Tomasz; Rakoczy, Andrzej; Ortyl, Łukasz; Kwartnik, Anita
Badanie przegród doświadczalnych w komorze klimatycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Kisilewicz, Tomasz
Eksperymentalne wyznaczanie oporu cieplnego przegród w warunkach niestacjonarnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Pietryka, Izabela
Badania ultradźwiękowe w ocenie stanu struktury materiału
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Kosoń, Agnieszka; Okoński, Stanisław
Wpływ porowatości i wzmocnienia na własności wytrzymałościowe spieków metali
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Zadęcki, Marcin; Pytel, Stanisław M.
Morfologia wtrąceń niemetalicznych w stalach mikrostopowych o polepszonej skrawalności
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Nykiel, Marek; Kazior, Jan
Spiekane ferrytyczno – austenityczne stale nierdzewne modyfikowane borem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Putyra, Piotr; Kłaput, Józef
Niekonwencjonalna metoda oceny podatności materiałów na pełzanie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Szewczyk-Nykiel, Aneta; Kazior, Jan
Badania procesu spiekania w obecności fazy ciekłej spieków Astaloy Mo przy pomocy metod analizy obrazu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Szewczyk-Nykiel, Aneta
Struktura i właściwości spieku Astaloy Mo z dodatkiem boru
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Łuszczycki, Marian; Żelasko, Jerzy
Wpływ dynamiki ssawnych zaworów języczkowych na prace sprężarki tłokowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1990
Cyklis, Piotr
Model matematyczny sprężarki tłokowej wyposażonej w zawory płytkowe
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1990
Taler, Jan
Awaryjne schładzanie zbiornika reaktora wodno-ciśnieniowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1990
Łuszczycki, Marian
Wpływ pulsacji ciśnienia gazu w rurociągu dolotowym na pracę sprężarki tłokowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1990

poprzednie
12© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/