Wydawnictwo Młodzi Naukowcy


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Młodzi Naukowcy

Młodzi Naukowcy
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 24
poprzednie
12

Szwarkowski, Dariusz; Pilecka, Elżbieta
Problemy posadowienia drobnych gospodarstw rolnych na terenach górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szwarkowski, Dariusz; Pilecka, Elżbieta
Analiza zachowania ośrodka gruntowego zaimplementowanego zmodyfikowanym modelem Cam-Clay z rezultatami badań doświadczalnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Moskal, Magdalena; Pilecka, Elżbieta
Zastosowanie symulacji numerycznych do oceny stateczności osuwiska na przykładzie nasypu drogowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Podraza, Zuzanna
Ocena analityczna składu odorów ze ścieków oraz procesu ich redukcji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

poprzednie
12



© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/