Tempo


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Tempo
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 65
poprzednie
1234
następne

Topa, Monika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Wpływ warunków prowadzenia procesów fotopolimeryzacji oraz analiza zamiany wybranych parametrów kinetycznych i termodynamicznych na właściwości fotoutwardzalnych kompozytów dentystycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Topa, Monika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Nowe systemy fotoinicjujące dedykowane do fotoutwardzalnych materiałów kompozytowych i druku 3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Florkiewicz, Wioletta; Słota, Dagmara; Malina, Dagmara; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Tyliszczak, Bożena
Powłoki kompozytowe do zastosowań biomedycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Michałowski, Sławomir; Czytajło, Teresa
Wpływ nanokrzemionki na wybrane właściwości mikroporowatych elastomerów poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Malina, Dagmara; Pluta, Klaudia; Majka, Tomasz M.; Bialik-Wąs, Katarzyna
Wpływ poli(alkoholu winylowego) na właściwości fizykochemiczne i strukturalne hydrożeli alginianowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Uram, Katarzyna; Prociak, Aleksander; Kurańska, Maria
Modyfikacja sztywnych pianek poliuretanowych bio-poliolami o różnej strukturze chemicznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stachak, Piotr; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Synteza i charakterystyka bezizocyjanianowych elastomerów poliuretanowych (NIPU)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Prociak, Aleksander
Pianki poliuretanowe modyfikowane wybranymi komponentami z surowców odnawialnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Polaczek, Krzysztof; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
Wpływ struktury chemicznej bio-polioli z olejów posmażalniczych na właściwości otwartokomórkowych pianek PUR
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pluta, Klaudia; Bialik-Wąs, Katarzyna; Malina, Dagmara; Barczewski, Mateusz
Otrzymywanie i charakterystyka materiałów hydrożelowych na bazie algianianu sodu i poli(alkoholu winylowego)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta
Transestryfikowany olej posmażalniczy jako komponent do syntezy pianek poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Hebda, Edyta; Ozimek, Jan; Michałowski, Sławomir; Pielichowski, Krzysztof
Chemiczna modyfikacja spienionych poliuretanów cząsteczkami organiczno-nieorganicznymi typu POSS
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bialik-Wąs, Katarzyna; Marchewka, Kamila; Pielichowski, Krzysztof
Synteza i charakterystyka termoczułych mikro/nanonośników polimerowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Czub, Piotr; Sienkiewicz, Anna
Modyfikacja żywicy epoksydowej produktami poliaddycji epoksydowanego oleju palmowego z bisfenolem A
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pielichowski, Krzysztof; Leszczyńska, Agnieszka; Radzik, Paulina
Modyfikacja nanokrystalicznej celulozy pod kątem otrzymywania kompozytów polimerowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kufel, Anna; Kuciel, Stanisław
Kompozyty hybrydowe na osnowie polipropylenu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kuciel, Stanisław; Dylewska, Roksana
Kompozyty na osnowie polietylenu napełniane mączką drzewną na wytłaczane elementy europalet
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Dzięciołowska, Karolina; Chachaj-Brekiesz, Anna; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Spektrofluorymetryczna metoda pomiarów grubości powłok polimerowych z wykorzystaniem luminescencyjnych sensorów molekularnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Kamińska-Borek, Iwona; Ortyl, Joanna
Badania on-line polimerowych materiałów powłokowych przy wykorzystaniu luminescencyjnych kompleksów samaru(III) jako innowacyjnych organiczno-nieorganicznych sensorów molekularnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pilch, Maciej; Petko, Filip; Galek, Mariusz; Kamińska-Borek, Iwona; Ortyl, Joanna
Wykorzystanie spektroskopii fluorescencyjnej do monitorowania on-line kinetyki procesów fotopolimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/