Nowe zasoby w Repozytorium PK http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Zgazowanie opon jako przykład energetycznego wykorzystania odpadów gumowych]]> Fri, 15 Nov 2019 14:40:26 +0100 Migas, Przemysław
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Małopolski Szlak Architektury Drewnianej – między promocją a ochroną zabytków]]> Fri, 15 Nov 2019 14:31:32 +0100 Siwek, Andrzej
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Problems of quality and safety assurance in road transport of food products]]> Fri, 15 Nov 2019 13:53:54 +0100 Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: The paper presents the issues of ensuring the quality and safety of food products in road transport. First, the legal acts related to road transport of food, including the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP) and the Hazard Analysis and Critical Control Points System (HACCP) were briefly characterized. Next, the general characteristics of the entire process of transporting food products and the division of heavy goods vehicles for transporting food were presented. Also, the refrigerated semitrailers were described, as well as requirements for temperatures and vehicles in which the entire process of food supply takes place. Then, the description of the conditions of transport of one of the types of food products was shown. Finally, an analysis of statistical data on the road transport of food products in Poland in the years 2013-2017 was carried out in order to determine the scale of the problem related to ensuring the quality and safety of this group of products.]]>
<![CDATA[Understanding the acidic properties of the amorphous hydroxylated silica surface]]> Fri, 15 Nov 2019 12:49:08 +0100 Gierada, Maciej; De Proft, Frank; Sulpizi, Marialore; Tielens, Frederik
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Amorphous silica is an intrinsic challenging system to study. In the last decades, some particular chemical properties have been discovered and described, but their description and understanding at the molecular level are experimentally difficult. Therefore, theoretical quantum chemical methods and descriptors, combined with experimental input, are a very appropriate set up to tackle this topic. In this study, the acidity of silanol groups of amorphous silica in hydrated conditions is investigated. Special attention has been drawn to the chemical shift, but also Bader charges, and vibrational frequencies with their intensities. The known bimodal acidity behavior was recovered and rationalized. The findings support that the chemistry of the silica surface is not determined by a single site or a family of sites but by a broad distribution of very different geometries of silanol groups in a H-bond network that can eventually show very acidic and at the same time very basic properties.]]>
<![CDATA[Speech synthesis systems: disadvantages and limitations]]> Fri, 15 Nov 2019 12:37:33 +0100 Kuligowska, Karolina; Kisielewicz, Paweł; Włodarz, Aleksandra
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The present speech synthesis systems can be successfully used for a wide range of diverse purposes. However, there are serious and im-portant limitations in using various synthesizers. Many of these problems can be identified and resolved. The aim of this paper is to pre-sent the current state of development of speech synthesis systems and to examine their drawbacks and limitations. The paper dis-cusses the current classification, construction and functioning of speech synthesis systems, which gives an insight into synthesizers implemented so far. The analysis of disadvantages and limitations of speech synthesis systems focuses on identification of weak points ofthese sys-tems, namely: theimpact of emotions and prosody, spontaneous speech in terms of naturalness and intelligibility, preprocessing and text analysis, problem of ambiguity, natural sounding, adaptation to the situation, variety of systems, sparsely spoken languages,speech syn-thesis for older people, and some other minor limitations. Solving these problems stimulates further development of speech synthesis domain.]]>
<![CDATA[Technologie Remmers w renowacji architektury. Konserwacja kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie oraz Zamku w Pieskowej Skale]]> Fri, 15 Nov 2019 11:49:23 +0100 Olesiak, Jacek
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Analysis of fatigue behavior of composite structures with circular internal delamination]]> Fri, 15 Nov 2019 11:20:24 +0100 Składanowska, Katarzyna; Sanetra, Izabela; Muc, Aleksander
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The aim of the paper is to demonstrate and describe the fatigue failure mechanisms of eight-layer glass-epoxy composites with a central circular delamination, numerical description of the delamination problems and a possible optimal design. There are a few variables (tension and compression forces, number of cycles, construction of the tested plates) which can be changed during the experiment that will very likely provide different results. The problem is to find the link among all those variables to fully describe their influence on the physical behavior of the epoxy plate which is the subject of the experiment. The results are illustrated with the use of the numerical analysis method. Thanks to that, it is possible to describe how the number of cycles, tension force and stress variations affect the whole fatigue process.]]>
<![CDATA[Niejednoznaczność badań podłoża w metodzie tomografii elektrooporowej ERT]]> Fri, 15 Nov 2019 11:13:58 +0100 Pasierb, Bernadetta
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Metoda geofizyczna - tomografia elektrooporowa (ERT), coraz częściej i szerzej wykorzystywana jest w badaniach podłoża, rzadko jednak z uwzględnieniem jej ograniczeń. Zazwyczaj wykonywane są pomiary, a następnie standardowa interpretacja ilościowa oparta na procesie inwersji - (optymalizacja parametrów przetwarzania w celu minimalizacji błędu). Nie przeprowadza się analizy wieloznaczności rozwiązań, wspomaganej modelowaniem, co powoduje nadinterpretację wyników. Modelowanie numeryczne pozwala symulować badania polowe dla założonych parametrów, sprawdzić czy dany problem można rozwiązać przy pomocy stosowanej metody oraz dobrać optymalne parametry pomiarowe i akwizycji. Prezentowane przykłady modelowania numerycznego dla metody tomografii elektrooporowej (ERT) pokazują, że rozkład wyinterpretowanej oporności nie zawsze odtwarza rozkład założonego modelu, a tym samym nie musi odpowiadać rzeczywistemu rozkładowi oporności.]]>
<![CDATA[Stanowisko 3.3. Płucki. Płucki: uwarunkowania rozwoju i cechy rzeźby Doliny (Padołu) Kielecko-Łagowskiej – refrokras i kras kontaktowy Wału Małacentowskiego]]> Fri, 15 Nov 2019 11:00:12 +0100 Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata; Pasierb, Bernadetta; Kasza, Andrzej; Wiatrak, Małgorzata; Wałek, Grzegorz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Obiektem badań prowadzonych na południowych stokach Wału Małacentowskiego, (Dolina Kielecko-Łagowska) były skupienia różnej wielkości i głębokości zagłębień, zaobserwowane przez Andrzeja Kaszę w 2018 r. Są to formy usytuowane w rozszerzeniach den płytkich dolinek erozyjno-denudacyjnych, które rozwinęły się na podłożu niekrasowiejących luźnych skał pokrywy czwartorzędowej. Założono hipotetycznie, że formy te: (1) genetycznie, można wiązać z procesami krasowymi działającymi w podłożu zbudowanym ze skał węglanowych, pod pokrywą skał luźnych i są prawdopodobnie przykładem form krasu reprodukowanego (refrokrasu). (2) mogą dowodzić i pośrednio dokumentować warunki sprzyjające rozwojowi krasu kontaktowego, do czego predysponuje współwystępowanie odmiennych litologicznie kompleksów skał węglanowych i silikoklastycznych oraz obecność sieci uskoków w obrębie południowych stoków Wału Małacentowskiego. (3) pomimo małej skali, ich rozpoznanie, określenie uwarunkowań oraz mechanizmu ich formowania, może być kluczem do interpretacji nie tylko cech rzeźby Wału Małacentowskiego, ale także rzeźby większej skali elementów morfostrukturalnych w południowej części trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich o podobnych uwarunkowaniach litologicznych i strukturalno-tektonicznych.Formowanie typowych dolinek krasowych z licznymi obniżeniami znane jest głównie na Ponidziu, sygnalizowane było także dla okolic Łagowa. Wydaje się jednak, że w kontekście krasu kontaktowego, powstawanie tego typu obniżeń nie było dotychczas dokumentowane w obrębie trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Do szczegółowych badań uwarunkowań i cech rzeźby południowych stoków Wału Małacentowskiego wybrano dolinki erozyjno-denudacyjne i skupienia zagłębień w rejonie Płucek. W badaniach mających na celu rozpoznanie budowy geologicznej obszaru badań zastosowano metodę geofizyczną – tomografię elektrooporową ERT (Electrical Resistivity Tomography). Jej skuteczność i przydatność w badaniach rzeźby obszarów krasowych jest powszechnie uznana.]]>
<![CDATA[Współczesne rozwiązania materiałowe form kapliczek w krajobrazie wsi i miasta]]> Fri, 15 Nov 2019 10:36:43 +0100 Mełges, Hubert
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: „Nie ma architektury małej i wielkiej, jest tylko architektura dobra lub zła...” – mawiał profesor Włodzimierz Gruszczyński – propagator wprowadzania tematu formy kapliczki do programu projektowania na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Kapliczka – miejsce: sacrum, tradycji i historii, jest specyficzną enklawą wyciszenia, zadumy i spokoju. Archetyp formy kapliczki kwalifikowany jest jako fenomen przykładu małej architektury krajobrazu wiejskiego i zespołów zabudowy miejskiej, a nawet obszarów wodnych. Współczesne możliwości technologiczne i materiałowe mają wpływ na nowoczesne rozwiązania, jak również nowatorskie pomysły projektowe i realizacyjne archetypu kapliczki, nadając jej całkowicie nowy wymiar formalny i estetyczny.]]>
<![CDATA[Anisotropic material behavior]]> Fri, 15 Nov 2019 10:28:16 +0100 Ganczarski, Artur
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: This entry is focused on description of material anisotropy in elastic and plastic ranges. Concise classification of anisotropic materials with respect to symmetry of elastic matrices as referred to the crystal lattice symmetry is given, and extended analogy between symmetries of constitutive material matrices (elastic and yield/failure) is also discussed. In this entry basic features of anisotropic initial yield criteria are discussed. Two ways to account for anisotropy are presented: the explicit vs. implicit formulations. The explicit description of anisotropy is rigorously based on well established theory of common invariants (Sayir, Goldenblat–Kopnov, von Mises, Hill). The implicit approach involves linear transformation tensor of the Cauchy stress that accounts for anisotropy to enhance the known isotropic criteria to be able to capture anisotropy, hydrostatic pressure insensitivity and asymmetry of the yield surface (Barlat, Plunckett, Cazacu, Khan). The advantages and differences of both formulations are critically presented.]]>
<![CDATA[Wpływ działania obciążeń śniegiem na nośność dachów drewnianych]]> Fri, 15 Nov 2019 10:27:05 +0100 Domański, Tomasz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Wpływ oddziaływań obciążeń zewnętrznych w tym głównie śniegu, na parametry wytrzymałościowe elementów drewnianych dźwigarów dachowych jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech odróżniających drewno od innych materiałów konstrukcyjnych. Stochastyczny proces obciążeń wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo konstrukcji drewnianych. Wytrzymałość drewna na zginanie i ściskanie obniża się z czasem. Na wytrzymałość elementów drewnianych wpływa tzw. historia obciążeń. Obciążenia śniegiem charakteryzują się tym, że są okresowe w okresie zimowym –około ½ roku oraz krótkotrwałym 1-2 tygodnie. W tym czasie występują tzw. pakiety obciążeń śniegu, powodujące destrukcje włókien drewna konstrukcji więźby dachowej.]]>
<![CDATA[Sportowa nawierzchnia solarna w kontekście pierwszej realizacji w Polsce]]> Fri, 15 Nov 2019 10:23:37 +0100 Podhalański, Bogusław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Wielkopowierzchniowy płaski kolektor słoneczny jest fragmentem torów łuczniczych i służy do podgrzewania wody basenu. Jest sztucznym lodowiskiem. Spełnia też funkcję boisk sportowych. Kolektor jest zintegrowany z nawierzchnią sportową, która spełnia wymogi techniczne zarówno dla nawierzchni sportowych, jak i parametry przepuszczalności dla wód opadowych oraz sztucznego lodowiska. Całość wymagała wykonania odpowiedniego podłoża oraz wydajnego systemu drenażu. Sam kolektor jest głównym elementem systemu instalacyjnego, w skład którego wchodzi stacja sprężarek, wymienniki ciepła oraz zespół chłodniczy (zlokalizowane w odrębnym budynku technicznym), a także rurociąg przesyłowy, doprowadzający ciepło do budynku basenów. W sezonie zimowym, w nawierzchni sportowo-solarnej montowane są (na ukrytych pod nawierzchnią fundamentach): banda lodowiska i maszty nagłośnienia. Energia cieplna wydzielana przez stację sprężarkową odzyskiwana jest również w sezonie zimowym i używana do podgrzewania wody w basenach.]]>
<![CDATA[Transparentne izolacje termiczne w kierunkach estetycznych architektury solarnej]]> Fri, 15 Nov 2019 10:22:08 +0100 Piebiak, Iwona
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Głównym celem naukowym projektu jest sprecyzowanie wpływu systemów izolacji transparentnych na formę architektoniczną budynków. Praca zawiera charakterystykę współczesnych kierunków estetycznych architektury solarnej oraz podejmuje próbę umiejscowienia w nich obiektów z zastosowaniem transparentnych izolacji termicznych. Zawiera spostrzeżenia odnoszące się do kształtowania architektury obiektów solarnych z zastosowaniem transparentnych izolacji termicznych.]]>
<![CDATA[Współczesny fibrobeton – możliwość kształtowania elementów konstrukcyjnych i form architektonicznych]]> Fri, 15 Nov 2019 10:10:17 +0100 Zych, Teresa
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W niniejszym artykule przedstawiono współcześnie stosowane włókna jako uzbrojenie rozproszone betonów cementowych. Wyszczególniono włókna, które zabezpieczają tworzywa cementowe przed zarysowaniem skurczowym oraz włókna do betonów konstrukcyjnych, które również poprawiają właściwości wytrzymałościowe. Pokazano szerokie możliwości zastosowania kompozytów włóknistych jako materiałów konstrukcyjnych (w budownictwie przemysłowym, do wykonywania nawierzchni drogowych, obudów tuneli, itd.) oraz materiałów architektonicznych (do wykonywania elementów „małej architektury”, płyt elewacyjnych oraz do rekonstrukcji uszkodzonych fragmentów budowli zabytkowych).]]>
<![CDATA[Technologie i elementy budowlane zastosowane w projekcie parku miejskiego w Staszowie (wybór)]]> Fri, 15 Nov 2019 10:07:45 +0100 Krupa, Michał
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono technologie i elementy budowlane, jakie zastosowano w projekcie parku miejskiego w Staszowie. Projekt dotyczył opracowania projektu zagospodarowania około 20 ha terenów zielonych pomiędzy os Wschód, a os. Ogrody. Celem projektu było stworzenie na przedmiotowym terenie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców przy użyciu możliwie nowoczesnych i atrakcyjnych rozwiązań technologicznych i budowlanych w aspekcie projektu krajobrazowego.]]>
<![CDATA[Closed form solutions - analysis and optimal design of supersonic composite laminated flat plates considering mechanical and thermal effects]]> Fri, 15 Nov 2019 09:40:38 +0100 Muc, A.; Flis, J.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Bolotin (1961) published the book presenting the analytical solution of the flutter problem for isotropic plates having finite dimensions (i.e. a width and a length). His results are much more broader than those discussed by Hedgepeth (1956) and Houbolt (1958) for plates having one infinite dimension (i.e. in fact reduced to the analysis of beams). The present paper is an extension of Bolotin’s analytical method to the analysis of multilayered laminated plates and includes the analysis of anisotropic plates with different wavenumbers m, n at the x and y directions, respectively. It is shown how easily that method can be used in the optimal analysis of laminated plates searching for the maximal aerodynamic pressure. In our opinion the obtained results can be easily adopted as the benchmark for numerical (finite element) investigations of flutter problems for plates. The effects of in-plane mechanical and thermal loads, boundary conditions, stacking sequences and orthotropic modulus ratio on flutter characteristics are examined in an analytical way. The analysis is conducted for the normal oncoming flow.]]>
<![CDATA[Fuzzy approach in modeling static and fatigue strength of composite materials and structures]]> Fri, 15 Nov 2019 09:22:32 +0100 Muc, Aleksander
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: For composite materials and structures static strength, fatigue damage and durability demonstrate a scatter factor of results larger than for isotropic materials. To characterize it the fuzzy set approach is proposed. Two different mechanical descriptions of fatigue life are used in order to describe the uncertainty and randomness of parameters characterizing the fatigue damage and finally the fatigue durability. The theoretical predictions representing the lower and upper bounds of a fatigue life are compared with experimental data. In general, the present analysis shows that the fuzzy set description allows us to take into account much more parameters than classical deterministic or statistical methods. The scatter of the results is significantly dependent on the form of the used approximations of fatigue lives.]]>
<![CDATA[Active thermal insulation as an element limiting heat loss through external walls]]> Fri, 15 Nov 2019 08:53:54 +0100 Kisilewicz, Tomasz; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Barkanyi, Tamas
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The authors present the preliminary results and analyses of research performed in an experimental residential building located in the town of Nyiregyhaza in Hungary. The building is equipped with an innovative system for direct coupling a ground heat exchanger with a wall heat exchanger. In 2012, the creator of the system, Tamas Barkanyi, obtained patent for active thermal insulation of buildings. In this paper, the authors attempt to answer the question of to what extent the active insulation system can replace the commonly used standard passive insulation systems. The initial results of the research lead to the conclusion that active thermal insulation significantly improves the insulation parameters of the external wall. In the analyzed periods, the reduction of the total amount of heat loss through external walls was from 53% in February to 81% in November. The equivalent thermal transmittance Ueq of the analysed wall was dependent upon local climate conditions and amounted to 0.047 W/(m2K) in November and 0.11 W/(m2K) in March, while the standard transmittance value was 0.282 W/(m2K).The obtained positive research results should be the basis for the implementation of an innovative system in NZEB buildings.]]>
<![CDATA[Pieskowa Skała – przywrócony splendor dawnej siedziby Szafrańców]]> Thu, 14 Nov 2019 14:19:01 +0100 Opiłło, Bożena
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Transition from n50 to actual air exchange dependent on climatic conditions]]> Thu, 14 Nov 2019 14:12:48 +0100 Kisilewicz, Tomasz; Nowak-Dzieszko, Katarzyna; Rojewska-Warchał, Małgorzata
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The knowledge of the air flow and air exchange in the building is critical both on the design and operation stage of the building. Infiltration of air interferes with the mechanical ventilation and determines the proper functioning of the natural ventilation system, still commonly used in the standard buildings. The building airtightness can be described by n50 parameter, however it does not specify the real air exchange in natural conditions. According to the simple procedure of the standard EN ISO 13789, factor n50 may be easily converted to the monthly averaged air change rate. However, it is difficult to accept the same value of air change rate in any month of a year, as it is often done in the certification procedures. More precise, climate dependent conversion procedures have been elaborated in USA, but they were developed for the specific local building technology and local climate conditions. This paper presents the results of the preliminary measurements conducted in a single family house in Poland, built in a heavy-weight technology. The real air exchange rate was measured in various climatic conditions by means of gas tracing method, with CO2 as the tracer gas, in order to prove a relationship between the enhanced procedure and the external conditions. Acceptable agreement between the results of the measurement and model calculations was obtained. Based on the preliminary results, the authors determined the more realistic influence of the enhanced algorithm on the ventilation energy demand. The use of the simplified model resulted in case of the analyzed object in 15% overestimation of the ventilation thermal losses.]]>
<![CDATA[Optymalizacja konstrukcji instalacji jednoczesnego odsiarczania i odpylania spalin kotłów na paliwa stałe]]> Thu, 14 Nov 2019 14:10:07 +0100 Bień, Tomasz; Bieniasz, Michał; Bieniasz, Tadeusz; Łopata, Stanisław
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W referacie zaprezentowano zagadnienia dotyczące sposobów spełnienia obowiązujących obecnie wymagań odnośnie nieprzekraczania dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń emitowanych przez kotły, zwłaszcza rusztowe. Opisano instalację łączonego odsiarczania i odpylania spalin przy wykorzystaniu filtra workowego, który pełni rolę filtroreaktora. Podstawę procesu stanowi metoda DSI (Dry Sorbent Injection), przy zastosowaniu właściwych materiałów sorpcyjnych. W opracowaniu pokazano wybrane wyniki konstrukcyjnej optymalizacji układu filtra jako reaktora, modelując przepływ spalin za pomocą CFD i DEM. Modelowanie przepływów faz: stałej i gazowej stanowi podstawę opracowania konstrukcji instalacji pilotowej, umożliwiającej akwizycję danych procesowych kluczowych w celu opracowania projektu instalacji oczyszczania spalin dla dowolnego obiektu energetycznego spalania. W pracy przedstawiono również charakterystykę podstawowych oraz uzupełniających materiałów sorpcyjnych, zwracając uwagę na możliwość ich użycia do usuwania nie tylko SO2, ale także np. HCl, HF czy Hg zawartych w spalinach. Optymalizacja instalacji odsiarczania spalin na podstawie kryteriów technicznych oraz ekonomicznych wymaga doboru reagenta pod względem właściwości fizykochemicznych i jednostkowego kosztu usuwania SO2.]]>
<![CDATA[Charakterystyka instalacji odsiarczania spalin metodą suchą dla obiektów MCP]]> Thu, 14 Nov 2019 14:09:57 +0100 Bieniasz, Tadeusz; Bieniasz, Michał; Bień, Tomasz; Łopata, Stanisław
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W referacie przedstawiono zagadnienia dotyczące doboru instalacji oczyszczania spalin w kontekście spełnienia obowiązujących obecnie wymagań odnośnie nieprzekraczania dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń emitowanych przez kotły rusztowe. Przeanalizowano wyniki różnych badań metod suchego odsiarczania spalin za pomocą metody DSI (Dry Sorbent Injection). Opisano wpływ podstawowych parametrów na skuteczność tego procesu. Przedstawiono również problematykę optymalnego projektu procesowego odpylacza workowego oraz sposoby regulacji instalacji oczyszczania spalin metodą DSI w typowych warunkach eksploatacyjnych. Technologię dozowania suchego reagenta do kanału spalin (DSI) charakteryzuje duża podatność parametrów termodynamicznych spalin oraz fizykochemicznych reagenta na skuteczność usuwania SO2.]]>
<![CDATA[Przemyśl and Kraków. Problems of protection, revaluation and management of the former Austro-Hungarian fortresses in Poland]]> Thu, 14 Nov 2019 14:06:48 +0100 Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Majkowski, Mirosław; Rojkowska, Halina
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Influence of building airtightness on the internal thermal comfort and air quality in the single family house]]> Thu, 14 Nov 2019 14:05:35 +0100 Kisilewicz, T.; Nowak-Dzieszko, K.; Rojewska-Warchał, M.
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The knowledge of the air exchange and building air-tightness is an indispensable source of information, both on the design and operation stage of the building use. Properly functioning ventilation system affects significantly internal thermal comfort and internal air quality. Infiltration of air determines the proper functioning of the gravitational ventilation, still the most commonly used system in Polish single-family housing. However, the most popular and easy to measure parameter: building airtightness (n50), does not specify the real air exchange in the actual climatic conditions. The real air flow rate may be determined with much more troublesome gas tracing method. Air flow rate, n, is in this method obtained from the decaying curve of gas concentration after injection of tracer gas into the building. This paper presents the results of the airtightness measurements conducted in a single family house with natural ventilation. Both, n50 parameter and building air flow rate n have been measured. The results of the measurements were used as a model calibration tool in the annual computational simulations carried out in the Design Builder program for the Polish climatic conditions. Based on these simulations the authors determined the influence of building airtightness on the internal thermal comfort and the potential scenario of its control.]]>
<![CDATA[Towards ANN-based scalable hashing algorithm for secure task processing in computational clouds]]> Thu, 14 Nov 2019 13:58:36 +0100 Tchórzewski, Jacek; Jakóbik, Agnieszka; Grzonka, Daniel
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Task processing security is a key challenge in large scale distributed environments such as computational clouds. Methods that guarantee the identification and integrity of the data are hash functions. Their comput-ing load is high. Security models are expected to have an insignificant impact on the performance of the com-puting environment. In this paper, we have proposed the ANN-based model for scalable hashing of tasks re-sults. The model is named Dynamic ANN-based Light Hashing Function. In the presented approach the hash length may be changed. The length of the hash affects the number of cryptographic operations performed and influences time devoted to the task processing. There-fore, applying hash having longer output allows loading the fast computing resources more. Using shorter hash length enables to unload the slow computing units. Our approach allows selecting such parameters of crypto-graphic algorithms that will not significantly affect the makespan of a task batch.]]>
<![CDATA[Arch Linux ARM w kontroli systemu wbudowanego na przykładzie S3T dla detektora ATLAS/ALFA]]> Thu, 14 Nov 2019 13:57:33 +0100 Dziedzic, Bartosz; Korcyl, Krzysztof
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Partycypacja społeczna a Europejska Konwencja Krajobrazu – świadomość krajobrazowa i prawne uwarunkowania w Polsce]]> Thu, 14 Nov 2019 13:43:40 +0100 Skrzyńska, Anna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Polska jako sygnatariusz Europejskiej Konwencji Krajobrazu zaakceptowała prawo do udziału społecznego w kształtowaniu krajobrazu jako dobra wspólnego. Artykuł zwraca specjalną uwagę na możliwości takiego udziału w Polsce w ramach istniejących przepisów prawnych. Dokonana jest dokładna analiza procesów decyzyjnych. Opisuje on także przegląd możliwych sposobów prowadzenia debaty publicznej w odniesieniu do relacji przyczynowych i ewentualnych ograniczeń w ich zastosowaniu. Na zakończenie zamieszczono wnioski i zalecenia, odnoszące się do warunków polskich.]]>
<![CDATA[Implementacja systemu kontrolno-pomiarowego z użyciem technologii ZigBee]]> Thu, 14 Nov 2019 13:33:58 +0100 Rzecki, Krzysztof; Wojtoń, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Wstęp do praktycznego wykorzystania technologii ZigBee]]> Thu, 14 Nov 2019 13:18:23 +0100 Rzecki, Krzysztof; Wojtoń, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Praktyczne wykorzystanie interfejsu USB w systemach wbudowanych opartych na mikrokontrolerze rodziny STM32F]]> Thu, 14 Nov 2019 13:02:45 +0100 Michałek, Mateusz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Interfejsy CAN oraz LIN w mikrokontrolerach rodziny STM32F]]> Thu, 14 Nov 2019 12:46:02 +0100 Michałek, Mateusz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Details of Krakow’s modernist townhouses]]> Thu, 14 Nov 2019 12:39:35 +0100 Makowska, Beata
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The aim of this paper is to present the key features of façade details typical for townhouses erected in Krakow in the period 1918-1939. It emphasizes the importance of the townhouse details for Krakow's cultural heritage and the pressing need to document them. Since the funds of the Social Committee for the Renovation of Krakow's Monuments are allocated in the first priority to overhauls of public utility buildings and registered monuments, the modernist buildings have little, if any, chances for renovation. Meanwhile, they continue to fall into disrepair, which makes the documentation efforts even more urgent. Only a few most precious buildings from the interwar period are listed in the register of monuments. The remaining ones are not awarded by appropriate legal protection. Based on the analysis of the influences of a variety of trends on the development of Krakow's townhouse façades and their details in the period 1918-1939, three basic groups of façades were identified. The first one relied on the historic style, the second, and most numerous one, combined historic and functionalist forms, while the third one emerged under explicit influence of functionalism. Key elements of the historic stylistics include: symmetry and division of the façade into three parts (bossage on the wall base, vertically articulated main part, finial), strong emphasis on the entrance portal, conspicuous cornices and decorations. In townhouses combining historic and functional forms, the prevailing stylistic elements include simple poles, lesenes (often worked in the plaster texture), enhanced with decorations (coats of arms, friezes, etc.). The ornamental-stylistic current typical of the 'Krakow school' comes in several different iterations. Few townhouses were explicitly influenced by the European functionalism. Designers aimed at simplifying the detail forms and their geometrization, producing an effect that revealed more deeply the functional content of the mass. The functionalist current in Krakow differed artistically from the avant-garde European projects. Nonetheless, it shared similar rationalist objectives – usability, economy and simplicity. Façade details often served as a link between contemporaneity and previous periods; they took account of features typical of the Krakow's historic architecture.]]>
<![CDATA[CitAgra: the compact city with integrated agriculture and ecology]]> Thu, 14 Nov 2019 12:36:44 +0100 Jelenski, Tomasz
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The growing problem of urban sprawl – low-density, fragmented, car-dependent development on greenfields – is increasingly serious for both Europe and the rest of the world. It brings with it a number of negative consequences for human health, well-being, social and economic performance, and negative ecological impacts, including emissions, which contribute to climate change. Therefore, in order to improve urban quality of life and address the “20-20-20 strategy” of global objectives, we propose a series of pilot projects that introduce significant planning, managerial and technology initiatives combined to enhance cooperation between European citizens and experts. To increase the extent and health of urban cultivation and maximize the benefits of an urban canopy, cities need an integrated approach and innovations from city planners, engineers, and landscape architects, as well as citizen advocacy and participation along the lines of public-private partnerships. We presume that even if various actors share a common vision, it needs more knowledge for maximum benefits to develop. Our thesis is that urban cultivation can play a significant role as a catalyst for socio-economic sustainability. Comparing benefits from urban forest and agrarian functions, which in many places would compete for the same space, would be necessary. There is now an increasing body of knowledge that several measures of high urban density – including residential, retail, and service density, street-intersection density, and land-use diversity – might have important public health consequences. With more evidence, one can plan neighbourhoods that are more compact and more attractive (thanks to activity-influencing factors such as local services, public transport, leisure, agrarian activities and more), halt invasive sprawl, promote physical activity and social interaction, and shield from environmental and social negatives, such as pollution and feeling unsafe. In this project, the Nature-Based Solutions concept will be applied to improve the impact on quality of life. In this sense, CitAgra would leverage the EU agenda by making the project a form of pilot implementation.]]>
<![CDATA[Detection of Cosmic-Ray Ensembles with CREDO]]> Thu, 14 Nov 2019 12:32:47 +0100 Woźniak, Krzysztof W.; Niedźwiecki, M.; Smelcerz, K.
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: One of the main objectives of cosmic-ray studies are precise measurements of the energy and chemical composition of particles with extreme energies. Large and sophisticated detectors are used to find events seen as showers starting in the Earth's atmosphere with recorded energies larger than 100 EeV. However, a Cosmic-Ray Ensemble (CRE) developing before reaching the Earth as a bunch of correlated particles may spread over larger areas and requires an extended set of detectors to be discovered. The Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO) is a solution to find such phenomena. Even simple detectors measuring the particle arrival time only are useful in this approach, as they are sufficient both to provide candidate CRE events and to determine the direction from which they are arriving.]]>
<![CDATA[Wieloplatformowa aplikacja mobilna "mała księgowość"]]> Thu, 14 Nov 2019 12:15:40 +0100 Poznański, Piotr; Włodarczyk, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Mobilny system informacyjny]]> Thu, 14 Nov 2019 11:46:56 +0100 Michałek, Mateusz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Aplikacja mobilna wykorzystująca geolokalizację na przykładzie systemu wspierającego turystykę górską]]> Thu, 14 Nov 2019 11:25:01 +0100 Poznański, Piotr; Śreniawski, Jan
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Skąd dziś wziąć nowy tekst? – albo preteksty racjonalne i poetyckie]]> Thu, 14 Nov 2019 07:38:03 +0100 Kozłowski, Dariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Optimization of rosters in public transport]]> Wed, 13 Nov 2019 15:43:37 +0100 Kisielewski, Piotr; Dańda, Mariusz; Bauer, Marek
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The article presents the issues of the optimization of rosters in public transport using various optimization methods. The process of preparing the rosters has been described. The general assumptions of the model as well as the corresponding mathematical optimization algorithms were also presented. The results of simulation tests carried out by the authors taking into account the actual data of public transport companies have been presented.]]>
<![CDATA[7 przypadków architektury]]> Wed, 13 Nov 2019 14:56:27 +0100 Kozłowski, Dariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Psia buda – Res Architectonica]]> Wed, 13 Nov 2019 14:55:42 +0100 Kozłowski, Dariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Technologie GPS oraz iBeacon w grach społecznościowych]]> Wed, 13 Nov 2019 14:54:50 +0100 Apanowicz, Michał; Sośnicki, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Psia buda]]> Wed, 13 Nov 2019 14:54:04 +0100 Charciarek, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Rysunkowy zapis myślenia o architekturze]]> Wed, 13 Nov 2019 14:44:56 +0100 Misiągiewicz, Maria
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Urządzenia mobilne jako platforma geolokalizacji]]> Wed, 13 Nov 2019 14:31:47 +0100 Poznański, Piotr
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Konkursy, konkursy]]> Wed, 13 Nov 2019 14:26:49 +0100 Kozłowski, Dariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Pomiędzy światłem i ciemnością]]> Wed, 13 Nov 2019 14:24:39 +0100 Kozłowski, Dariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Przypomnienie]]> Wed, 13 Nov 2019 14:22:38 +0100 Misiągiewicz, Maria
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Dekompozycja brył elementarnych]]> Wed, 13 Nov 2019 14:18:15 +0100 Kozłowski, Tomasz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Miejsce szuka formy, forma szuka funkcji]]> Wed, 13 Nov 2019 14:02:29 +0100 Kozłowski, Dariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[O pieknie architektury (współczesnej)]]> Wed, 13 Nov 2019 14:01:37 +0100 Kozłowski, Dariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Idee, preteksty, inspiracje...]]> Wed, 13 Nov 2019 14:00:53 +0100 Misiągiewicz, Maria
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Perfekcja i ekspresja racjonalistycznej architektury]]> Wed, 13 Nov 2019 14:00:14 +0100 Charciarek, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Architektura ekspresjonizmu i Ein Stein]]> Wed, 13 Nov 2019 13:59:25 +0100 Kozłowski, Tomasz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Architektura prostoty]]> Wed, 13 Nov 2019 13:58:34 +0100 Mielnik, Anna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Prof. Antonio Monestiroli doctor honoris causa Politechniki Krakowskiej]]> Wed, 13 Nov 2019 13:57:45 +0100 Kozłowski, Dariusz; Monestiroli, Antonio
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[O zapisach]]> Wed, 13 Nov 2019 13:56:55 +0100 Kozłowski, Dariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Nagroda dla profesora]]> Wed, 13 Nov 2019 13:54:48 +0100 Misiągiewicz, Maria
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Użycie systemów kolejkowych na platformach mobilnych]]> Wed, 13 Nov 2019 13:53:25 +0100 Poznański, Piotr
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Przetwarzanie grafiki w przeglądarkach internetowych na urządzeniach mobilnych]]> Wed, 13 Nov 2019 13:41:47 +0100 Michalak, Artur; Sośnicki, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Optimization of kinematic errors model used in virtual CMM systems]]> Wed, 13 Nov 2019 13:23:16 +0100 Gąska, A.; Harmatys, W.; Gąska, P.; Gruza, M.; Ostrowska, K.; Sładek, J.
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The kinematic errors are one of the main contributors of coordinate measurement total error and should be taken into consideration during preparation of virtual CMM (VCMM) models. Modules responsible for simulation of kinematic errors that were used so far required long lasting experiments to be performed before implementation of VCMM. It was one of the biggest limitations regarding its usage. The optimization method for kinematic error model was proposed in this paper. Its usage resulted in reduction of duration of implementation experiments more than 4 times.]]>
<![CDATA[Techniki obsługi aplikacji w systemie Android]]> Wed, 13 Nov 2019 13:22:08 +0100 Niedźwiecki, Michał
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Recognition and classification of the cosmic-ray events in images captured by CMOS/CCD cameras]]> Wed, 13 Nov 2019 13:11:18 +0100 Niedzwiecki, Michal; Rzecki, Krzysztof; Smelcerz, Katarzyna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Muons and other ionizing radiation produced by cosmic rays and radiative decays affect CMOS/CCD sensor. When particles colliding with sensors atoms cause specific kind of noise on images recorded by cameras. We present a concept and preliminary implementation of method for recognizing those events and algorithms for image processing and their classification by machine learning. Our method consists of analyzing the shape of traces present in images recorded by a camera sensor and metadata related to an image like camera model, GPS location of camera, vertical and horizontal orientation of a camera sensor, timestamp of image acquisition, and other events recognized near-by sensors. The so created feature vectors are classified as either a muon-like event, an electron-like event or the other event, possibly noise. For muon-like events our method estimates azimuth of a muon track. Source of the data is database of CREDO (Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory) project and ESO (European Southern Observatory) archives. The telescope dark frames from ESO are analysed. CREDO project collected so far over 2 millions images of events from many kinds of cameralike: smartphones camera, laptop webcams and Internet of Things cameras localised around the globe.]]>
<![CDATA[Porównanie środowisk do tworzenia hybrydowych aplikacji na platformy mobilne]]> Wed, 13 Nov 2019 13:06:06 +0100 Sośnicki, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Reliability and availability assessment of a transport system using Dynamic Fault Tree and Monte Carlo simulation]]> Wed, 13 Nov 2019 12:54:55 +0100 Szkoda, Maciej; Kaczor, Grzegorz; Satora, Magdalena
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Ensuring a high level of reliability of the transport system is one of the most important issues related to the proper functioning of this system. It is concerned with the delivery of the transported goods on time and in accordance with recipient's order specification. The means of transport used in the delivery process are exposed to many external factors that may affect the reliability and safety of supply. Therefore, modelling and assessing the reliability of these systems requires the use of appropriate calculation methods that take into account complex scenarios reflecting the conditions of actual operation and maintenance. The presented paper concerns the application of Dynamic Fault Tree (DFT) together with Monte Carlo simulation to assess the selected reliability and availability indicators for the given transport system. The assessment of reliability was done based on the typical probabilistic models for analysis of the time to failure and the time to repair assigned to the selected components. The proposed approach allows detecting the weakest components of the transport system and is the basis for the development of preventive maintenance tasks. The presented model of the transport system can be further developed and adapted to needs of the specific system.]]>
<![CDATA[Sposób działania aplikacji w systemie Android]]> Wed, 13 Nov 2019 12:46:24 +0100 Niedźwiecki, Michał
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory: Status and perspectives of a global cosmic ray detection framework]]> Wed, 13 Nov 2019 12:43:02 +0100 Góra, Dariusz; Niedźwiecki, Michal; Noga, Wojciech; Smelcerz, Katarzyna; Rzecki, Krzysztof
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO) is a project dedicated to global studies of extremely extended cosmic-ray phenomena, the cosmic-ray ensembles (CRE), beyond the capabilities of existing detectors and observatories. Up to date cosmic-ray research has been focused on detecting single air showers, while the search for ensembles of cosmic-rays, which may spread over a significant fraction of the Earth, is a scientific terra incognita. The key idea of CREDO is to combine existing cosmic-ray detectors (large professional arrays, educational instruments, individual detectors, such as smartphones, etc.) into a worldwide network, thus enabling a global analysis. The second goal of CREDO involves a large number of participants (citizen science!), assuring the geographical spread of the detectors and managing manpower necessary to deal with vast amount of data to search for evidence for cosmic-ray ensembles. In this paper the status and perspectives of the project are presented.]]>
<![CDATA[Architektura systemu Android]]> Wed, 13 Nov 2019 12:27:01 +0100 Niedźwiecki, Michał
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Włodzimierz Gruszczyński – guru czy geniusz?]]> Wed, 13 Nov 2019 12:02:46 +0100 Kosiński, Wojciech
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Artykuł przedstawia postać i dzieło wybitnego Krakowianina - czołowego profesora Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zaprezentowane pola jego aktywności to kreacje budynków i zespołów urbanistycznych - zrealizowanych i koncepcyjnych, ukazanych w szerokim spektrum graficznym, od fascynujących szkiców odręcznych rysowanych i malowanych, do pracowitych dokumentacji studialnych w odniesieniu do konkursów i projektów wystawowych - o problematyce rozpiętej od konserwatorstwa (projekt przekształcenia Krakowskiego Rynku, projekt przekształcenia Wawelskiego Wzgórza), aż do futurologii. Przeszedł życiową drogę ideowo-projektową od tożsamościowego regionalizmu (zwłaszcza ulubionego regionu Tatr, Skalnego Podhala, Zakopanego i Nowego Targu) - do ekstremalnego modernizmu budowli i miast. Swoje dokonania przekazywał w porywającej dydaktyce, poprzez ilustrowane krasomówcze wykłady oraz wnikliwe, bogate i asertywne dialogi z kolegami, asystentami i studentami. Bliską architekturze i urbanistyce, ale faktycznie odrębną dziedziną jego czynnych zainteresowań - było programowe malarstwo krajobrazowe na pograniczu abstrakcji. Używając techniki tempery na kartonie, wytworzył absolutnie oryginalny i silnie rozpoznawalny styl cechujący się znaczną dynamiką i twórczą odwagą. Autor artykułu znał profesora od swego dzieciństwa, był jego studentem, magistrantem, doktorantem, asystentem w Uczelni i autorem szeregu publikacji naukowych z nim związanych. Poniższe informacje i uwagi są wynikiem: osobistej znajomości wielu opisywanych dzieł i ich tworzenia, studiów literaturowych, kontaktów z istotnymi osobami, wreszcie własnych interpretacji i ocen.]]>
<![CDATA[Wpływ czynników siedliskowych na entomofaunę zasiedlającą Robinia pseudoacacia]]> Wed, 13 Nov 2019 12:02:00 +0100 Borowiak-Sobkowiak, Beata; Wilkaniec, Agnieszka; Durak, Roma; Pardela, Łukasz; Środulska-Wielgus, Jadwiga
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) jest gatunkiem charakteryzującym się szybkim wzrostem i niewielkimi wymaganiami siedliskowymi. Roślina odporna jest na zanieczyszczenie środowiska, dobrze rozwija się na glebach ubogich i piaszczystych. Z tego względu polecana jest do nasadzeń miejskich i jest powszechnym elementem zieleni parkowej, czy przydrożnej. R. pseudoacacia uznawana była do niedawna za roślinę odporną na zasiedlenie przez szkodniki. Jednak wraz ze zmieniającym się klimatem obserwuje się poszerzenie spektrum występujących na tym gatunku owadów. Celem badań było zatem poznanie entomofauny zasiedlającej robinię akacjową w miejskich terenach zieleni oraz wykazanie wpływu warunków siedliskowych na jej liczebność. Badania prowadzono przez dwa sezony wegetacyjne w Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu, na stanowiskach parkowych oraz w pasie zieleni przydrożnej, o dużym natężeniu ruchu drogowego. Próby pobierano ze stuletnich drzew rosnących na terenach pofortecznych. Stwierdzono liczne uszkodzenia liści przez owady z rzędów: Hemiptera, Lepidoptera, Diptera oraz Coleoptera. Wykazano, że owady wygryzające otwory w liściach, żerujące w sposób zatokowy oraz minujące liście, preferują stanowiska parkowe. Natomiast owady wysysające soki liczniej występowały na stanowiskach przyulicznych.]]>
<![CDATA[Symbolika w kształtowaniu i ochronie krajobrazu]]> Wed, 13 Nov 2019 12:00:15 +0100 Dąbrowska-Budziło, Krystyna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Referat dotyczy problemu symboliki krajobrazu. Obecność symboli sprawia, że krajobraz zyskuje wartość niematerialną. Skupiono uwagę na intencjonalnym zapisie różnorodnych znaczeń w przestrzeni, analizując pod tym kątem przeszłość i czasy współczesne. Identyfikacja przejawów symboliki, określa źródła i rodzaje znaczeń a także sposoby wyrażania określonych treści symbolicznych. Zwrócono uwagę na konieczność ich ochrony. Wypowiadając się na temat sztuki kształtowania krajobrazu, autorka podkreśla konieczność wzbogacania go o pierwiastki symboliczne. Wyraża przekonanie, że dopiero podniesienie krajobrazu do rangi symbolu, pozwala na uzyskanie przestrzeni nie tylko pięknej, ale i znaczącej.]]>
<![CDATA[Monitorowanie parametrów życiowych w czasie rzeczywistym w kontekście eHealth]]> Wed, 13 Nov 2019 11:50:10 +0100 Smelcerz, Katarzyna
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Niskomocowe transmisje bezprzewodowe w urządzeniach mobilnych]]> Wed, 13 Nov 2019 11:34:11 +0100 Smelcerz, Katarzyna
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Projektowanie mobilnych urządzeń niskomocowych – mobilny czujnik]]> Wed, 13 Nov 2019 11:27:57 +0100 Smelcerz, Katarzyna
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Characterization of amorphous silica based catalysts using DFT computational methods]]> Wed, 13 Nov 2019 11:25:42 +0100 Tielens, Frederik; Gierada, Maciej ; Handzlik, Jarosław; Calatayud, Monica
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Prediction method of input parameters impacting of dimensional accuracy of high aspect ratio holes obtained by using EDD]]> Wed, 13 Nov 2019 09:19:13 +0100 Machno, M.; Matras, A.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: This paper deals with the optimization of technological parameters (such as discharge voltage, current amplitude, time of impulse) to improve a dimensional accuracy of high aspect ratio holes obtained by using electrical discharge drilling (EDD). High aspect ratio holes characterize aspect ratio length to diameter of hole above 10 and diameter less than 1 mm. Due to drilling the holes included difficulties, especially in case applying difficult–to–machine materials as workpiece. In the first part of the article, based on the results analysis of experimental research, a mathematical model is developed. The second part of the study presents the results analysis of method prediction of selected process parameters which influence the technological factors such as linear tool wear, material removal rate and conicity angle.]]>
<![CDATA[Anomalous quartic term in the expansion of the symmetry energy]]> Wed, 13 Nov 2019 09:04:01 +0100 Zabari, Noemi; Kubis, Sebastian ; Wójcik, Włodzimierz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The quartic term in the framework of relativistic mean-field theory with inclusion of scalar meson interactions is investigated. It is shown that the quartic term in the asymmetric expansion of nuclear matter energy may reach very large values. This makes the even power expansion of asymmetry questionable and suggests possible nonanalytic contributions to the energy of matter.]]>
<![CDATA[Surface modification of cellulose nanocrystals with succinic anhydride]]> Wed, 13 Nov 2019 08:52:44 +0100 Leszczyńska, Agnieszka; Radzik, Paulina; Szefer, Ewa; Mičušík, Matej; Omastová, Mária; Pielichowski, Krzysztof
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The surface modification of cellulose nanocrystals (CNC) is a key intermediate step in the development of new functionalities and the tailoring of nanomaterial properties for specific applications. In the area of polymeric nanocomposites, apart from good interfacial adhesion, the high thermal stability of cellulose nanomaterial is vitally required for the stable processing and improvement of material properties. In this respect, the heterogeneous esterification of CNC with succinic anhydride was investigated in this work in order to obtain CNC with optimised surface and thermal properties. The influence of reaction parameters, such as time, temperature, and molar ratio of reagents, on the structure, morphology and thermal properties, were systematically studied over a wide range of values by DLS, FTIR, XPS, WAXD, SEM and TGA methods. It was found that the degree of surface substitution of CNC increased with the molar ratio of succinic anhydride to cellulose hydroxyl groups (SA:OH), as well as the reaction time, whilst the temperature of reaction showed a moderate e ect on the degree of esterification in the range of 70–110 C. The studies on the thermal stability of modified nanoparticles indicated that there is a critical extent of surface esterification below which only a slight decrease of the initial temperature of degradation was observed in pyrolytic and oxidative atmospheres. A significant reduction of CNC thermal stability was observed only for the longest reaction time (240 min) and the highest molar ratio of SA:OH. This illustrates the possibility of manufacturing thermally stable, succinylated, CNC by controlling the reaction conditions and the degree of esterification.]]>
<![CDATA[Redefinicja SI]]> Wed, 13 Nov 2019 08:39:43 +0100 Kurzyk, Jan
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Od 20 maja 2019 roku obowiązują nowe definicje jednostek miar SI sformułowane i zatwierdzone na XXVI Generalnej Konferencji Miar, która odbyła się w dniach 13–16 listopada 2018 roku.]]>
<![CDATA[Paradoksy szczególnej teorii względności. Część V]]> Wed, 13 Nov 2019 08:07:19 +0100 Kurzyk, Jan
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Dukla : historia rozwoju przestrzennego do końca XVI wieku]]> Tue, 12 Nov 2019 13:05:17 +0100 Figurska-Dudek, Joanna
rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Comparison of different interpolation methods, used for modelling of probe heads errors]]> Tue, 12 Nov 2019 12:44:21 +0100 Gąska, P.; Gruza, M.; Gąska, A.; Harmatys, W.; Sładek, J.
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Virtual CMMs allow user to estimate the uncertainty of measurement using multiple measurement simulations. Most often the Virtual CMMs consist of several modules responsible for main errors sources modelling. These modules utilizes different interpolation methods in order to model the error values in any point in machine's measuring volume. Thus the proper function ing of Virtual CMM depends on chosen interpolation method. Experiment described in this paper is aimed to assess which interpolation method would give the best results for newly developed probe head errors model for the articulated probe heads.]]>
<![CDATA[Anna Mitkowska, Maria Łuczyńska-Bruzda, Gerard Ciołek : katalog wystawy : XXVI konferencja z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu 24-25.10.2019 Kraków]]> Tue, 12 Nov 2019 12:29:00 +0100 rodzaj: książka
Abstrakt: W katalogu zaprezentowano dorobek trzech osób niezwykle zasłużonych dla ochrony i planowania krajobrazu. Są to: profesor Anna Mitkowska - specjalista od krajobrazów sakralnych i kalwaryjnych, znakomita mentorka i opiekun naukowy, Maria Łuczyńska-Bruzda - naukowiec praktyk i promotor w zakresie krajobrazu otwartego jego ochrony i komponowania oraz profesor Gerard Ciołek (1909-1966) - architekt i planista, historyk i konserwator, pionier ochrony ogrodów zabytkowych w Polsce, w okresie powojennym odegrał rolę wybitną w dziele ochrony i kształtowaniu krajobrazu kulturowego i naturalnego.]]>
<![CDATA[Advanced numerical simulations in concrete mechanics]]> Tue, 12 Nov 2019 10:31:20 +0100 Winnicki, Andrzej; Wosatko, Adam; Szczecina, Michał; Pamin, Jerzy
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The paper focuses on the following three issues: deterministic size effect (Wosatko et al., 2018), punching shear failure for flat slabs without shear reinforcement (Wosatko et al., 2019) and frame corners under opening bending moment (Szczecina, 2018). Two material models are used for the analyses: a gradient enhanced damage model developed by authors (Wosatko et al., 2018) and Concrete Damaged Plasticity model (CDP) available in ABAQUS FEA.]]>
<![CDATA[Recent trends in annual maximum flows within the upper vistula river catchment]]> Fri, 08 Nov 2019 14:22:41 +0100 Całek, Mateusz; Węglarczyk, Stanisław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: All uninterrupted time series of annual maximum flows of size at least 30 recorded in the period 1951-2016 in the Upper Vistula River catchment, were taken into trend analysis. Each of the 138 time series ended not earlier than in 2012. To estimate the trend, the nonparametric Theil-Kendall linear regression method was used. After removing the trend, lag-1 Kendall rank autocorrelation coefficient was calculated and, if the coefficient was significant at 5% level, was used to correct the variance of the Kendall S statistic which otherwise remained unchanged. Finally, the variance-corrected Mann-Kendall trend test was used, detecting 22 significant (at 5% level) linear trends of which only two were the effect of autocorrelation. All 138 significant and non-significant trends showed certain areal clustering clearly visible on the map of the catchment, which suggested dividing the area into three parts according the direction of trend and/or the number of statistically significant trends. Generally, the trends in the southern of the Upper Vistula River catchment are increasing, the opposite is true for the northern part. This finding does not con cern the north-west part of the catchment where both kinds of trends are observed, which may be explained by strong anthropogenic influence.]]>
<![CDATA[Problems of thick functionally graded material structures under thermomechanical loadings]]> Fri, 08 Nov 2019 14:18:24 +0100 Ganczarski, Artur; Szubartowski, Damian
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: The present work is an extensive overview of several aspects of thick FGM structures subjected to thermomechanical loadings. The concept of reducing the full 3D thermo-mechanical FGM problem to the plane stress one is demonstrated in case of both classical and quasi- polar continua. Theorem on the stress free deformation accompanying linear gradation of thermomechanical properties of the material staying in constant temperature condition is presented. The influence of several approximations of FGM thermal barrier coatings on the temperature and stress distributions in thick-walled cylinder including FGM Thermal Barrier Coating is considered. A special graded finite element to discretize FGM properties is introduced.]]>
<![CDATA[Wybrane zagadnienia formowania placów miejskich w południowej Małopolsce w XVI i XVII wieku]]> Fri, 08 Nov 2019 13:42:23 +0100 Kuśnierz, Kazimierz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[The ITER radial neutron camera in-port system: Nuclear analyses in support of its design development]]> Fri, 08 Nov 2019 12:25:48 +0100 Moro, Fabio; Esposito, Basilio; Marocco, Daniele; Podda, Salvatore; Pompili, Fulvio; Riva, Marco; Flammini, Davide; Colangeli, Andrea; Kantor, Ryszard
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The ITER Radial Neutron Camera (RNC) is a multichannel detection system hosted in the Equatorial Port Plug 1 (EPP 1). It is designed to measure the uncollided neutron flux from the plasma, providing information on the neutron emissivity profile and total strength. The RNC structure consists of two sub-systems based on fan-shaped arrays of cylindrical collimators: the ex-port system, covering the plasma core with 2 sets of lines of sight lying on different toroidal planes, and the in-port system, enclosed in a dedicated cassette within the EPP1 diagnostic shielding module, for the measurement of neutrons generated in the plasma edge. Due to the harsh environment in which it has to operate, the design of the in-port RNC system is particularly critical both from the measurements point of view (low signal to noise ratio induced by the high level of scattered neutrons at the detector positions) and from the structural point of view. The paper presents the results of the neutronic analyses performed with the MCNP Monte Carlo code with the aim of optimizing the in-port RNC design in order to enhance the diagnostic measurement performance and evaluating the nuclear loads that have to be withstand by its structural elements, detectors and associated components.]]>
<![CDATA[Pomnik historii – podróż po mapie pamięci]]> Fri, 08 Nov 2019 12:21:29 +0100 Bogdanowska, Monika
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Podróż po mapie pamięci to opowieść o historii kamiennej rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem ufundowanej przez rodzinę lokalnych mieszkańców dla dzielnicy Piasek w latach 1860-tych. Pełne niespodziewanych zmian dzieje rzeźby odzwierciedlają przemiany i przekształcenia budowlane tego historycznego obszaru. Przeniesienie statuy w 2015 do innego rejonu miasta przyniosło bolesną stratę na mapie lokalnej pamięci. ]]>
<![CDATA[New analytical-numerical method of simple modelling of tubular cross-flow heat exchangers with complicated flow arrangement]]> Fri, 08 Nov 2019 11:11:49 +0100 Taler, Dawid; Taler, Jan
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: A new method for thermal calculations of cross-flow tube heat exchangers was proposed. The method may be used to determine the temperature of hot and cool fluid along their flow path and the wall temperature. The heat exchanger is divided into sections, inside which the fluid temperatures are given by analytical formulas. Examples of application of the method for calculation of heat exchangers such as one-pass one-row plate-fin and tube heat exchanger (PFTHE) and single-pass double-row PFTHE were presented. Analytical models were also developed for both heat exchangers to assess the accuracy of the proposed method. A mathematical model of a two-pass car radiator with two rows of tubes using the proposed method was also developed. The results of radiator calculations are in good agreement with the results of experimental tests. The proposed method can be used to calculate heat exchangers with a complex flow system in which the physical properties of fluids depend on temperature. The computation time of heat exchangers using the developed method is very short. ]]>
<![CDATA[A method of suppressing chaos in a chemical reactor and the use of chaos for identifying the reactor model]]> Fri, 08 Nov 2019 10:22:45 +0100 Berezowski, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: A method of suppressing chaotic oscillations in a tubular reactor with mass recycle is discussed. The method involves intervention in the temperature of the input flow by the recirculation flow and the temperature set from the exterior. The most advantageous solution was proved to be heat coupling elimination and maintenance of the reactor input temperature on the set level. Moreover, the reactor modelwas identified on the basis of a chaotic solution, as it provides the biggest entropy of information.]]>
<![CDATA[Natężenia opadu deszczu przyjmowane do różnych celów]]> Fri, 08 Nov 2019 09:24:52 +0100 Dąbrowski, Wojciech
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczącej wyboru natężenia opadu określanego dla różnych celów. Rozpoczęto od wartości przyjmowanych do wymiarowania lokalnych systemów odwodnień, poprzez krótkie kanały, do dużych systemów kanalizacyjnych. Opisano szczegółowo dwie racjonalne metody wymiarowania kanalizacji stosowane w Polsce. Następnie podano wartości intensywności opadów przyjmowane do projektowania systemów oczyszczania wód deszczowych.]]>
<![CDATA[Bionic inspirations in surface layer properties creation]]> Fri, 08 Nov 2019 09:16:10 +0100 Ruszaj, Adam; Cygnar, Mariusz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Wady i ograniczenia systemów rozpoznawania mowy]]> Fri, 08 Nov 2019 09:15:59 +0100 Kuligowska, Karolina; Kisielewicz, Paweł; Włodarz, Aleksandra
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Speech is one of the easiest ways allowing communication between people and machines. Speech recognition technology makes everyday life easier: it is widely used in mobile phones, computers, tablets, cars, etc. However, the quality of automatic speech recognition is affected by many factors, therefore, so much effort is put into improving the performance of speech recognition systems. The aim of this paper is to present the current state of development of speech recognition systems and to examine their drawbacks and limitations. The paper discusses the current classification, construction and functioning of speech recognition systems, which gives an insight into the speech-to-text software implemented so far. The analysis of disadvantages and limitations of speech recognition systems has allowed identifying the weak points of these systems. Problems that are to be solved in the near future indicate the direction of further development of speech recognition systems.]]>
<![CDATA[Tests of the vehicle's powertrain with hydrogen fuel cells at a low temperature]]> Fri, 08 Nov 2019 08:30:29 +0100 Brzezanski, M.; Szalek, A.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The article discusses issues related to the operation of fuel cells stack fed with hydrogen at low temperature. The test object was a Toyota Mirai passenger car, equipped with this type of powertrain. Tests were carried out in a thermoclimatic chamber at the Cracow University of Technology. They had an initial character, and their aim was to evaluate the work of individual subassemblies of the propulsion system, including the hydrogen supply system in terms of operational safety. ]]>
<![CDATA[Comparison of mechanical hysteresis for chosen soft tissues taken from a domestic pig]]> Fri, 08 Nov 2019 08:26:58 +0100 Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The aim of the study was to analyze and compare mechanical hysteresis and ability to energy accumulation by a porcine skin, tendon and aorta sample. The uniaxial tensile tests were carried out on tissues samples taken from a domestic pigs to compare mechanical behavior of tested tissues. Then, the mechanical hysteresis was tested in 5 cycles of loading–unloading. The values of energy dissipation, energy during loading and unloading, hysteresis and residual strain were calculated. The study revealed the differences in ability of energy accumulation by different tissues. Mechanical hysteresis experiments give the possibility to better understand soft tissues biomechanics and provide data for modeling and predicting tissues behavior under the cyclic loading conditions.]]>
<![CDATA[Experimental and constitutive approaches for a study of mechanical properties of animal tendons]]> Fri, 08 Nov 2019 08:11:34 +0100 Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The aim of the work was an analysis of the seven hyperelastic material models ability to capture tendon (from a sheep and domestic pig) response during quasi-static tensile loading. In the first step, animal tendons were tested under tensile loading; then the neo-Hookean, Mooney-Rivlin, Ogden, Humprey, Martins, Veronda-Wenstmann and Yeoh material models were fitted to tendons tensile data. Three different approaches to a modeling procedure were used: (1) models were fitted to tensile data for all tested specimens and coefficients of models were averaged, (2) on the base on registered tensile curves, one average stressstretch curve was determined and then models were fitted, and (3) for two above described variants, the tensile data were limited to the first and second phase of elongation during fitting procedure and extrapolated to the third phase. Models sensitivity to limitation of experimental data and possibility of predicting tensile behavior in full range of elongation were analyzed. The range of experimental data used to fit the model was crucial factor for the predictive ability of each model.]]>
<![CDATA[Validation of virtual CMM-based method for uncertainty estimation of measurements performed on five-axis coordinate measuring machines]]> Fri, 08 Nov 2019 08:06:26 +0100 Gąska, Adam; Harmatys, Wiktor; Gąska, Piotr; Gruza, Maciej; Sładek, Jerzy
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: According to guidelines of international standards it is necessary that all methods used in calibration and test laboratories for determination of measurement result and uncertainty should be validated. It is important especially in case of methods that are newly developed to fit some purpose. One of such methods is a virtual CMM-based method that was designed for uncertainty estimation of measurements performed using five-axis coordinate measuring machines. Different methodologies were chosen for validation of this approach. Theoretical aspects of them like basic rules of their implementation and selection of validation criterions were presented in this paper along with description of validation experiments and their results. The main finding of this research is that Virtual CMM prepared for five-axis coordinate measuring machines passed the validation carried out using all mentioned methodologies.]]>