Nowe zasoby w Repozytorium PK http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Recovering memory of landscape – the role of NGOs in the rehabilitation of fortified landscapes]]> Sat, 17 Feb 2018 12:52:33 +0100 Staniewska, Anna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper deals with the subject of the rehabilitation of military heritage landscapes and the role of the nongovernmental organizations successful and experienced in this field. It summarises research carried out for a doctoral thesis, the practical goal of which was good practice dissemination and the development of a methodology for the management of such landscapes. Defences of many ages and types have left a visible mark on the european continent and its landscape. Such heritage may encourage tourism development and bring economic benefits for many places and regions across europe. Fortifications are fascinating tourist attractions because of their scenic value and context. This article examines a set of case studies of rehabilitation of european fortifications dating from the eighteenth to the twentieth century and presents an analysis of NGo experiences. Emphasis is put above all on the actions undertaken by the NGos which depended on the type of fortification being rehabilitated. The paper also considers the organizational profile of the NGos studied: number of members, area of activity, the aims of work and practical experience: both success and failure. An analysis of possible roles for the agencies involved is carried out and recommendations for good practice are made. Findings confirm that non-governmental organizations can play a vital role in successful rehabilitation of fortified landscapes.]]>
<![CDATA[Zisterzienserforschung in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg : Geschichte und Institutionen]]> Sat, 17 Feb 2018 12:39:50 +0100 Bojęś-Białasik, Anna; Zdanek, Maciej
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Praca zawiera podsumowanie interdyscyplinarnych badań nad kulturą i sztuką cystersów w Polsce po II wojnie światowej. Artykuł ma charakter przeglądowy, uwzględniający wszystkie podstawowe dyscypliny naukowe, w ramach których zajmowano się i badano kulturę i sztukę cystersów w Polsce.]]>
<![CDATA[Computational insights into reduction of the Phillips CrOx/SiO2 catalyst by ethylene and CO]]> Sat, 17 Feb 2018 12:23:29 +0100 Gierada, Maciej; Handzlik, Jarosław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The mechanism of the reduction of the Phillips CrO x /SiO 2 catalyst with ethylene is still not determined. In this work, full reaction pathways for this process, including further transformations of the oxygenated products, are calculated. The mechanism of the CrO x /SiO 2 reduction with CO is also studied. It is predicted that the most kinetically favored reduction mechanism involves the reaction between ethylene and both oxo ligands of the surface dioxo Cr(VI) species, leading to formation of Cr(II) site and two formaldehyde molecules. We show that formaldehyde oxidation to carbon oxides and water over the dioxo Cr(VI) sites can be kinetically more accessible than conversion to methyl formate over Cr(II) sites. Formaldehyde can also easily generate various surface intermediates. The calculated activation barrier for the reduction of the CrO x /SiO 2 system with CO is higher than in the case of the reduction with ethylene.]]>
<![CDATA[Formy ziemne w kompozycji współczesnych parków miejskich]]> Sat, 17 Feb 2018 12:20:25 +0100 Porada, Karolina
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w architekturze krajobrazu zaobserwować można tendencję do wprowadzania w przestrzeń publiczną artystycznych form ziemnych, tzw. earthworks. Nowe idee, których korzenie sięgają już prehistorii, mają bliski związek z artystycznym nurtem land artu. Niniejsza praca to próba określenia przyczyn stosowania wyrazistej rzeźby terenu, jako istotnego czynnika kompozycyjnego we współczesnych parkach, na przykładzie obiektów europejskich i amerykańskich.]]>
<![CDATA[On nonlinear analysis by the multipoint meshless FDM]]> Sat, 17 Feb 2018 12:06:27 +0100 Jaworska, Irena; Orkisz, Janusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The main objective of this paper is to present an attempt of an application of the recently developed higher order multipoint meshless FDM in the analysis of nonlinear problems. The multipoint approach provides a higher order approximation and improves the precision of the solution. In addition to improved solution quality, the essential feature of the multipoint approach is its potentially wide ranging applicability. This is possible, because in both the multipoint and standard meshless FDM, the difference formulas are generated at once for the full set of derivatives. Using them, we may easily compose any required FD operator. It is worth mentioning that all derivative operators depend on the domain discretization rather than on the specific problem being analysed. Therefore, the solution of a wide class of problems including nonlinear ones, may be obtained with this method. The numerical algorithm of the multipoint method for nonlinear analysis is presented in this paper. Results of selected engineering benchmark problems – deflection of the ideal membrane and analysis of large deflection of plates using the von Karman theory – are considered.]]>
<![CDATA[Dawna młynówka w opactwie cystersów w Mogile. Badania – projekt – restytucja]]> Sat, 17 Feb 2018 12:00:57 +0100 Bojęś-Białasik, Anna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Publikacja prezentuje praktyczne wdrożenie idei restytucji dawnej młynówki klasztornej w opactwie cystersów w Mogile w oparciu o badania architektoniczne i kwerendy archiwalne. Odkryte relikty dawnych kanałów wodnych, przepustów i dawnych latryn zostały poddane pracom konserwatorskim,odtworzono także fragment koryta młynówki na terenie opactwa.Przy okazji prac budowlanych ujawniono szereg ciekawych elementów konstrukcji dawnych przepustów rzeki pod budynkami klasztoru.]]>
<![CDATA[Miejsca upamiętnienia akcji T4 jako przykład współczesnej interwencji w historycznych założeniach parkowych szpitali psychiatrycznych przełomu XIX i XX wieku]]> Sat, 17 Feb 2018 11:34:38 +0100 Staniewska, Anna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Parki i ogrody przy szpitalach psychiatrycznych przełomu XIX i XX wieku to dzieła sztuki ogrodowej dowodzące terapeutycznej roli komponowanego krajobrazu. Przemiany w psychiatrii w ostatnich 100 latach skutkują zmianami zespołów służących nerwowo i psychicznie chorym, które są adaptowane do współczesnych celów. W ogrodach szpitalnych pojawiają się uzupełnienia o char akterze memorialnym. Upamiętniają one ofiary nazistowskiej eutanazji chorych psychicznie, która miała w latach II wojny światowej. Artykuł opisuje przykłady pomników akcji T4 i ich związek z historycznym krajob razem parkowym i ogrodowym.]]>
<![CDATA[Application of image analysis methods for isocenter quality assurance in radiotherapy]]> Sat, 17 Feb 2018 09:15:21 +0100 Niedźwiecki, Michał; Tomaszuk, Monika; Kabat, Damian; Latała, Zbigniew; Rzecki, Krzysztof; Tabor, Zbisław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: One of the major procedures for testing the geometrical accuracy of devices used in radiotherapy treatments is the test of the geometrical position of the radiation isocenter. The importance of the test reflects the fact that geometrical position of the radiation isocenter generally affects the tumor targeting. At present the geometric accuracy is assessed with the Winston-Lutz test which checks the position of an image of a ball marker with the respect to the center of the radiation field as projected on a detector plane. Obviously, determination of coordinates of a single marker is not sufficient to fully account for a complicated geometry of a therapeutic device. The purpose of the study was to design a new image analysis tool to better determine the isocenter. The proposed automated procedure for determining isocenter position uses projection data acquired for a special cube phantom. The projection images of a phantom are acquired for various angles of rotation of the gantry. A procedure is proposed to extract some geometric characteristics of a therapeutic device from the projection images.]]>
<![CDATA[Niezawodnościowe i symulacyjne metody zapewnienia efektywności przedsięwzięć produkcyjnych i transportowych]]> Sat, 17 Feb 2018 09:10:25 +0100 Młynarski, Stanisław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W przedstawionej pracy opisano możliwości zastosowania elementów inżynierii do organizacji i strategii racjonalnego gospodarowania oraz efektywnego wykorzystania środków trwałych przedsiębiorstwa w systemach produkcyjnych. Skuteczność strategii użytkowania kapitału trwałego określana jest w aspekcie składu rzeczowego i organizacji składników stanowiących system produkcyjny. Stopień osiągniętej racjonalności ekonomicznej opisany jest probabilistyczną funkcją wykonania zadania produkcyjnego o założonych parametrach ekonomicznych, definiowaną jako funkcja niezawodności systemu. Natomiast struktura organizacyjna użytkowanych składników majątku zastąpiona jest strukturą niezawodnościową i charakterystycznymi dla niej modelami obliczeniowymi. Istotą dla osiągnięcia sukcesu ekonomicznego systemu jest strategia organizacji zbioru elementów dopasowana do modelu struktury niezawodnościowej podporządkowanego maksymalnej efektywności systemu. Wyznaczane wskaźniki techniczne i ekonomiczne generowane są w programie komputerowym do analizy struktur niezawodnościowych metodą symulacyjną Monte Carlo. Efektem jest ujęcie zależności między strukturą niezawodnościową, kosztami a efektami ekonomicznymi systemu. W związku z tym można stwierdzić, że organizacja struktury niezawodnościowej stanowi wiodący czynnik do wyznaczenia zasadniczych wielkości technicznych i ekonomicznych, mających wpływ na efektywność i poprawność funkcjonowania systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa. ]]>
<![CDATA[Natan Krieger, krakowski fotograf]]> Fri, 16 Feb 2018 14:28:18 +0100 Gaczoł, Ewa
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Chorągiew krakowskiego cechu rybaków]]> Fri, 16 Feb 2018 14:18:30 +0100 Moskal, Katarzyna
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Żywa tradycja sokolnictwa]]> Fri, 16 Feb 2018 14:09:14 +0100 Wilkowicz, Karolina
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Interval analysis as a method of measurement of uncertainity in the check-list method applied to identification of stage phase of companies]]> Fri, 16 Feb 2018 14:08:02 +0100 Kozien, Ewa; Kozien, Marek S.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Check-list method is used to determine the phase stage in analysis of organization growth. For the application of the method is needed obtaining answers to a list of statements describing a status of development of a company. The method corresponds with the basis four-phase model of development of an organization including the following phases: existence, growth, maturity and decline. For each of the developmental phases a separate control list was prepared, each one includes 15 synthetic criteria and 42 analytical criteria. A total number of analytical criteria amounts to 168 and they are the identificators of developmental phases. Application of the method in practice runs in three stages. The first stage of test is limited to specification, on the basis of the collected information of a degree in which particular statements pertain to an examined organization. The uncertainity of analysis arises when more than one person is answering the questions. The mathematical methods of analysis of the influence of uncertainity are based on the four general attempts: deterministic with elements of statistical analysis, stochastic, using fuzzy logic and using interval computations. In the presented analysis the possibility and way of application of the interval arithmetic is discussed. The results are compared with those obtained by application of statistical methods.]]>
<![CDATA[Ku czci bohatera]]> Fri, 16 Feb 2018 13:46:41 +0100 Dąbrowska, Agnieszka
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Mówiące obrazy Saturnina Świerzyńskiego]]> Fri, 16 Feb 2018 13:34:50 +0100 Przybyszewski, Wojciech
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Nowe muzeum pod Kopcem Kościuszki]]> Fri, 16 Feb 2018 13:24:53 +0100 rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Klementyny Narbutt widok na Kopiec Kościuszki]]> Fri, 16 Feb 2018 13:19:01 +0100 Jaroszyńska, Maria
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Kolekcja Książąt Czartoryskich - ekspozycja w krakowskim Arsenale]]> Fri, 16 Feb 2018 12:51:09 +0100 Wałek, Janusz
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Skarby Biblioteki Narodowej i Jagiellońskiej w Internecie]]> Fri, 16 Feb 2018 12:28:29 +0100 rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Autograf Jana Matejki odkryty po dwóch wiekach]]> Fri, 16 Feb 2018 12:25:01 +0100 rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Najcenniejsze]]> Fri, 16 Feb 2018 12:22:14 +0100 rodzaj: opis bibliograficzny recenzji
]]>
<![CDATA[Polskie dziedzictwo]]> Fri, 16 Feb 2018 12:06:09 +0100 Szczerski, Andrzej
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Oszczędności uzyskiwane przy ogrzewaniu z przerwami w odniesieniu do stosowanych współczynników obniżających zużycie energii]]> Fri, 16 Feb 2018 12:03:31 +0100 Lechowska, Agnieszka; Maludziński, Bogusław
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Ocena toksyczności nanocząstek srebra w stosunku do lekoopornych szczepów Escherichia coli izolowanych z odpadów komunalnych]]> Fri, 16 Feb 2018 11:44:46 +0100 Wolny-Koładka, Katarzyna; Sikora, Agnieszka; Malina, Dagmara
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Możliwość wykorzystania ciepła kondensacji pary wodnej ze spalin w kotle opalanym węglem brunatnym]]> Fri, 16 Feb 2018 11:36:56 +0100 Kulesza, Leszek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W ogrzewnictwie coraz częściej stosuje się źródła ciepła w postaci kotłów kondensacyjnych. Wykorzystują one ciepło skraplania pary wodnej ze spalin ochłodzonych poniżej temperatury punktu rosy. Para ta skrapla się i oddaje ciepło skraplania do wody podgrzewanej. Najczęściej stosowanym paliwem w takich kotłach jest gaz ziemny, czasem olej opałowy. Spaliny z tych paliw zawierają stosunkowo dużą ilość pary wodnej. Para wodna, w ilości kilkunastu procent, występuje również w produktach spalania paliw stałych, np. drewna,16 także węgla brunatnego. Dla stosunkowego suchego paliwa (20% wilgoci w paliwie) udział pary wodnej w spalinach jest rzędu ok. 10%. Przy paliwie bardziej wilgotnym – wzrasta. Opracowanie proponuje wykorzystanie ciepła kondensacji pary wodnej z produktów spalania węgla brunatnego. Ilości ciepła, możliwe do odzyskania, są porównywalne z przypadkiem spalania gazu ziemnego]]>
<![CDATA[The image of the city or a city icon?]]> Fri, 16 Feb 2018 11:25:44 +0100 Podhalański, Bogusław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Optimal positions and parameters of translational and rotational mass dampers in beams subjected to random excitation]]> Fri, 16 Feb 2018 10:17:38 +0100 Łatas, Waldemar
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The problem of vibrations of the beam with the attached system of translational and rotational dynamic mass dampers subjected to random excitations with peaked power spectral densities, is presented in the hereby paper. The Euler-Bernoulli beam model is applied, while for solving the equation of motion the Galerkin method and the Laplace time transform are used. The obtained transfer functions allow to determine power spectral densities of the beam deflection and other dependent variables. Numerical examples present simple optimization problems of mass dampers parameters for local and global objective functions.]]>
<![CDATA[Zaawansowana metoda symulacyjna zwiększenia efektywności obróbki stopu niklu – studium przypadku]]> Fri, 16 Feb 2018 10:02:10 +0100 Zębala, Wojciech; Matras, Andrzej; Otko, Tadeusz
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Paper presents some investigations concerning FEM simulation analysis and optimization of turning process of the external engine block surface. As a part of examinations carried out, selected cutting operations of upper flange were analyzed. These concerned facing, external and internal turning. To conduct the feed speed optimization process a force model was built which enabled to calculate cutting forces values depending on cutting parameters and cross section of machined layer. The optimization research had the aim to stabilize the time course of cutting force values taking place during machining.]]>
<![CDATA[Badania toczenia spiekanych proszkowo materiałów z zastosowaniem oprogramowania production module]]> Fri, 16 Feb 2018 09:57:30 +0100 Matras, Andrzej; Zębala, Wojciech
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: This paper proposes a scheme of investigations aimed at stabilizing the value of the components of cutting force along the cutting tool path. The proposed optimization method is based on the modification of the feed rate and calculated components of cutting forces on the basis of the cross-section layer and material model. As part of the study the proposed method was verified. The turning process of the aircraft engine element was analyzed. The stabilization of the cutting force components caused a significant reduction their maximum values.]]>
<![CDATA[Power steering and selected vehicle motion conditions]]> Fri, 16 Feb 2018 09:53:58 +0100 Kuranowski, Aleksander
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The one side of a car wheels – the most frequently right – leaving of the road causes instantaneous reaction to return into the road (edge drop off effect). Althoug h, the turn left of the steering wheel leads to return into the roadway , but because of the excessively violent turn with it – especially it concerns cars equ ipped with ESP, triggers off uncontrolled return from the right shoulder of the road, crossing the axis of the road and transition into the left hand lane (hook fish effect) bringing about quite often disastrous results. In this paper this phenomenon is an al y s ed and the own solution aiming to eliminate of the results of too violent turn left wheel steering is being proposed.]]>
<![CDATA[Studies of Binding Kinetics and Choice of Self-Hardening Moulding and Core Sands Used for Casting Massive Parts for Wind Power Industry under the Conditions of Krakodlew Foundry]]> Fri, 16 Feb 2018 08:51:41 +0100 Rączka, Marek; Isendorf, Bogdan
rodzaj: artykuł
Abstrakt: In highly developed countries, a significant progress in the use of alternative and clean energy sources has recently been observed. The European Union has implemented a programme to build wind turbines. It is estimated that in the coming years, thanks to the support in tax and credit, the global energy will develop very intensively. Many components of the wind turbines are castings. The basic material used for these castings is ductile iron, which in this particular case must meet high requirements imposed by the operating conditions of wind turbines. Anticipating an increase in customer demand for this type of castings, Krakodlew SA has decided to modernize its foundry using the ability to obtain external financing. The ductile iron manufacturing technology is now being developed and adapted to the specific conditions of the foundry plant, including the melting process yielding cast material with the required chemical composition, the technology of moulding, and the conditions for possible secondary metallurgy, spheroidizing treatment and graphitizing inoculation. The fulfilment of the imposed conditions for the casting production demands the use of advanced casting technologies introduced to the manufacturing process. The development of technology to launch the production of ductile iron castings for the wind power industry was supported by The National Centre for Research and Development (NCBiR). This article presents part of research on the binding kinetics of furan resin sands and choice of their composition for moulds and cores to make heavy castings used as components of equipment for the wind power industry.]]>
<![CDATA[Do ut des in university education on monuments' restoration - a view from the Faculty of Architecture, Cracow University of Technology experiences]]> Fri, 16 Feb 2018 08:46:22 +0100 Sroczyńska, Jolanta
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: In Poland, issues concerning the restoration of architectural monuments are the responsibility of studies in various formulas, with diverse scopes and at different types of higher education institutions- – from academies of agriculture, through universities of economics, universities, technical universities to higher education institutions of a typical technical and technological profile. This implies that there is a considerable need for higher education in this field of science, especially in activities related to multiple specialisations, even though these issues are not elementary fields of interest at these universities. Except for Cracow, a limited amount of time is devoted to education in this field at Faculties of Architecture as compared to practical classes in design in architecture or modern urban development. There exists no generally adopted strategy or content of curricula and each curriculum at Polish higher education institutions is different as it depends on the status, qualifications, experience as well as personal opinions of academic staff responsible for education in this respect. Paper will present several postulates concerning the teaching of conservation design in confrontation with contemporary needs and requirements of monument protection and presentation of historic values to the community as a method for gaining social support for such activities.]]>
<![CDATA[Influence of carbon precursor on porosity, surface composition and catalytic behaviour of CMK-3 in oxidative dehydrogenation of propane to propene]]> Fri, 16 Feb 2018 08:36:25 +0100 Węgrzyniak, Adam; Jarczewski, Sebastian; Kuśtrowski, Piotr; Michorczyk, Piotr
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Ordered mesoporous CMK-3 carbon replicas were synthesized by infiltration of mesopores present in a SBA-15 silica template with two different carbon precursors, i.e. sucrose and poly(furfuryl alcohol). The obtained composites were carbonized under an inert gas atmosphere at 550, 650, 750 and 850 °C, and the template was etched with a HF solution. The final carbon replicas were analyzed by various physicochemical techniques, including low-temperature N2 adsorption, X-ray diffraction, X-ray photoelectron spectroscopy, scanning and transmission electron microscopy, and tested as catalysts in the oxidative dehydrogenation of propane (ODP) at 450 °C. Both series of materials differed strongly with respect to their porosity, but showed very similar surface composition determined by XPS. Higher porosity of CMK-3 prepared using the sucrose precursor influenced propane conversion and selectivity to propene. Furthermore, oxygen containing groups (e.g. carbonyl-type) were found to be less sensitive to the type of carbon precursor than to the ODP reaction conditions.]]>
<![CDATA[DO UT DES in university education on monuments restoration- a view from te Faculty of Architecture, Cracow University of Technology]]> Fri, 16 Feb 2018 08:28:00 +0100 Sroczyńska, Jolanta
rodzaj: artykuł
Abstrakt: In Poland, issues concerning the restoration of architectural monuments are the responsibility of studies in various formulas, with diverse scopes and at different types of higher education institutions- – from academies of agriculture, through universities of economics, universities, technical universities to higher education institutions of a typical technical and technological profile. This implies that there is a considerable need for higher education in this field of science, especially in activities related to multiple specialisations, even though these issues are not elementary fields of interest at these universities. Except for Cracow, a limited amount of time is devoted to education in this field at Faculties of Architecture as compared to practical classes in design in architecture or modern urban development. There exists no generally adopted strategy or content of curricula and each curriculum at Polish higher education institutions is different as it depends on the status, qualifications, experience as well as personal opinions of academic staff responsible for education in this respect. Paper will present several postulates concerning the teaching of conservation design in confrontation with contemporary needs and requirements of monument protection and presentation of historic values to the community as a method for gaining social support for such activities. ]]>
<![CDATA[Recovering memory of landscape – the role of NGOs in the rehabilitation of fortified landscapes]]> Fri, 16 Feb 2018 07:57:04 +0100 Staniewska, Anna
rodzaj: artykuł
Abstrakt: This paper deals with the subject of the rehabilitation of military heritage landscapes and the role of the nongovernmental organizations successful and experienced in this field. It summarises research carried out for a doctoral thesis, the practical goal of which was good practice dissemination and the development of a methodology for the management of such landscapes. Defences of many ages and types have left a visible mark on the european continent and its landscape. Such heritage may encourage tourism development and bring economic benefits for many places and regions across europe. Fortifications are fascinating tourist attractions because of their scenic value and context. this article examines a set of case studies of rehabilitation of european fortifications dating from the eighteenth to the twentieth century and presents an analysis of NGo experiences. emphasis is put above all on the actions undertaken by the NGos which depended on the type of fortification being rehabilitated. the paper also considers the organizational profile of the NGos studied: number of members, area of activity, the aims of work and practical experience: both success and failure. An analysis of possible roles for the agencies involved is carried out and recommendations for good practice are made. Findings confirm that non-governmental organizations can play a vital role in successful rehabilitation of fortified landscapes. ]]>
<![CDATA[Zastosowanie SSN do predykcji zużycia węglowych nakładek odbieraka prądu]]> Thu, 15 Feb 2018 16:30:11 +0100 Kuźnar, Małgorzata
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Odbieraki prądu w pojeździe trakcyjnym służą do poboru prądu z sieci trakcyjnej. Elementem mającym bezpośredni kontakt z przewodem jezdnym jest ślizgacz, a dokładniej węglowa nakładka stykowa. Narażona zarówno na zużycie eksploata-cyjna jak i różnego rodzaju uszkodzenia związane z użytkowaniem jest elementem odbieraka najczęściej wymienianym. W celu ustalenia przyczyny uszkodzenia nakładki konieczna jest znajomość typu uszkodzenia. Przyczyna wymiany nakład-ki wnioskowana może być na podstawie charakterystyki zużycia węglowych na-kładek stykowych. W celu predykcji zużycia węglowych nakładek stykowych za-stosowano Sztuczną Sieć Neuronową typu Feed-Forward z propagacją wsteczną o 6 warstwach ukrytych po 10 neuronów w każdej warstwie. Błąd średniokwadratowy dla procesu uczenia sieci wyniósł 0,578, a wyniki dotyczące predykcji zużycia nakładki przedstawiono w artykule.]]>
<![CDATA[Influence of water absorption on chosen strength properties of single-polymer polyester composites]]> Thu, 15 Feb 2018 16:00:21 +0100 Gawdzińska, Katarzyna; Gądek-Moszczak, Aneta; Bryll, Katarzyna; Irska, Izabela; Paszkiewicz, Sandra
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Analysis of measured workpiece's form errors influence on the accuracy of probe heads used on five-axis measuring systems]]> Thu, 15 Feb 2018 15:52:58 +0100 Harmatys, Wiktor; Gąska, Adam; Gruza, Maciej; Gąska, Piotr; Sładek, Jerzy
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The five-axis measuring systems are one of the most modern inventions in coordinate measuring technique. They are capable of performing measurements using only the rotary pairs present in their kinematic structure. This possibility is very useful because it may cause significant reduction of total measurement time and costs. However, it was noted that high values of measured workpiece's form errors may cause significant reduction of five-axis measuring system accuracy. The investigation on the relation between these two parameters was conducted in this paper and possible reasons of decrease in measurement accuracy was discussed in example of measurements of workpieces with form errors ranging from 0,5 to 1,7 millimetre.]]>
<![CDATA[Polityka względem przestrzeni miejskiego obszaru funkcjonalnego na przykładzie Krakowa]]> Thu, 15 Feb 2018 14:17:08 +0100 Ziobro, Anna B.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Spatial Policy of the City Functional Area on the Example of Cracow. The aim of this research is to develop methods and techniques of recording for city functional areas. For many years the attention of the authorities and researchers has been focused mainly on terminology and delimitation. The proposed method concentrates on the recording of a planning model, which reflects main idea of the spatial structure development. Ensuring continuity of corridors linking strategic areas and the location of nodal places defines the scope better than delimitations based on commuting to work and development density. The aim of this approach is to increase effectiveness of the spatial policy.]]>
<![CDATA[Consequences of changes in the spatial structure in post-war development plans of Cracow]]> Thu, 15 Feb 2018 14:12:46 +0100 Ziobro, Anna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Copenhagen, Vienna and Stockholm are examples of metropolises in which spatial de-velopment is planned consistently and in long-term using planning models. Meanwhile, in the paper focuses on the issue of effects of a variable spatial policy upon the example of Cracow. The Author presents results of research into historical general plans of Cra-cow resolved in the post-war period, and subsequently into historical study of spatial development conditions and directions for Cracow. A glimpse on the evolution of the spatial structure of the city in light of provisions of five planning documents over thirty years and in the context of actual transformations allows to draw interesting conclusions. ]]>
<![CDATA[Seismic and paraseismic actions on buildings and engineering structures in south Poland]]> Thu, 15 Feb 2018 13:58:49 +0100 Maciąg, Edward
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Sources of seismic and paraseismic vibrations (in the South of Poland) and their action on buildings are presented. It is shown the influence of these vibrations, mainly of mining shocks in mining regions and firing of explosives in quarries on building.]]>
<![CDATA[Bases of paraseismic engineering]]> Thu, 15 Feb 2018 13:09:35 +0100 Ciesielski, Roman
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Paraseismic engineering contains cases, in which the souirce of earth vibration is caused, by the people, not naturally as in case of seismic engineering. The differences in advancing of known earthquake sciences to paraseismic cases are stressed in presented work.]]>
<![CDATA[Przełamanie zamkniętego kwartału. Nowe formy architektury mieszkaniowej w mieście na przykładzie realizacji w Madrycie]]> Thu, 15 Feb 2018 12:42:08 +0100 Lubelska, Maria
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Architektoniczne wyrazy społecznego zaangażowania]]> Thu, 15 Feb 2018 12:39:19 +0100 Lubelska, Maria
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Akustyczne aspekty adaptacji, modernizacji i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej]]> Thu, 15 Feb 2018 12:23:05 +0100 Kłosak, Andrzej K.; Ziarko, Bartłomiej; Nering, Krzysztof
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Artykuł przedstawia tematykę akustyki budynków na przykładzie kilku wybranych projektów modernizacji i rewitalizacji, które autor konsultował w zakresie akustycznym, między innymi budynku Hali Koszyki w Warszawie autorstwa pracowni JEMS Architekci. W artykule omówiono najczęściej spotykane problemy akustyczne w adaptowanych, modernizowanych i rewitalizowanych budynkach. Ponadto na przykładach pokazano poprawne rozwiązania akustyczne, jak też i skutki pominięcia aspektów akustycznych w trakcie projektowania.]]>
<![CDATA[Zagadnienia przestrzenne a postulaty i idee ruchu miast Cittaslow]]> Thu, 15 Feb 2018 09:42:38 +0100 Blazy, Rafał
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Ruch Slow City lub Cittaslow rozpoczął się od stowarzyszenia czterech włoskich miast w 1999 roku. Od tej pory rozwija się niezwykle prężnie w Europie i poza jej granicami. W Polsce w chwili obecnej stowarzysza on 20 miast. Ruch ten zmierza do rozwoju małych miasteczek w oparciu o kryteria mające na celu poszanowanie jakości życia w duchu ideologii „slow life”. W swoim programie zawiera prototypowy system kwantyfikacji czynników, które decydują o nadaniu miastu tytułu Slow City. W odniesieniu do zagadnień przestrzennych przedmiotowe miasteczka mają stać się miejscami idealnymi dla prowadzenia niepowtarzalnego – zgodnego z naszym zegarem biologicznym, bardziej higienicznego i harmonijnego sposobu życia. Autor w swoim artykule podjął próbę spojrzenia na filozofię ruchu z punktu widzenia zagadnień przestrzennych. Tekst jest przykładem przedstawienia wybranych rozwiązań przestrzennych i urbanistycznych w odniesieniu do postulatów ideowych stowarzyszenia.]]>
<![CDATA[An application of machine learning approach to fault detection of a synchronous machine]]> Thu, 15 Feb 2018 09:40:24 +0100 Ferreira, Jose Gregorio; Warzecha, Adam
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The paper focuses on experimental procedures to develop a multi-criteria methodology to classify up to ten machine conditions. Using machine learning for signal processing techniques, any deviation from a normal steady state might be categorized as an abnormal behavior and, when demonstrated, a fault. To demonstrate the procedure the authors examined a synchronous machine. The authors recorded currents and voltages primarily, in stator and rotor winding, well as rotational speed and electromechanical torque. The collected signals were filtered and pre-processed, and to 5038 features were calculated and transformed into a tidy dataset. The sparse Linear Discriminant Analysis algorithm was used to extract the most important defined features. The results are shown in 3D scatter plots; in which each machine condition is represented]]>
<![CDATA[Translating fortified landscape heritage to the society: ways of rehabilitation and popularisation, and conservation dilemmas]]> Thu, 15 Feb 2018 09:35:13 +0100 Staniewska, Anna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Magnetostatic analysis of a pinch mode magnetorheological valve]]> Thu, 15 Feb 2018 09:23:38 +0100 Gołdasz, Janusz; Sapiński, Bogdan
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Kanał Krakowski - przeszłość czy przyszłość?]]> Thu, 15 Feb 2018 09:15:01 +0100 Bojarski, Antoni; Nachlik, Elżbieta
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[The non-parametric approach to the quantification of the uncertainty in the design of experiments modelling]]> Thu, 15 Feb 2018 09:13:54 +0100 Pietraszek, Jacek; Dwornicka, Renata; Krawczyk, Mariusz; Kołomycki, Maciej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Auto-optimization control of hybrid ecological refrigeration cycle]]> Thu, 15 Feb 2018 09:03:02 +0100 Duda, Roman; Cyklis, Piotr
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: In this work the optimization problem and working, real solution of operation of the two-stage hybrid compression-sorption refrigeration cycle is presented. The cycle idea is an eco-friendly energy transformation using only natural coolants and refrigerants (H2O and CO2) powered by the waste heat or renewable energy. The optimized parameters are: maximization of the renewable energy usage and increasing of the cycle COP. The optimization problem is demanding due to the large amount of control parameters. In the PLC a set of functions may be implemented. As a result the consumption of all kinds of energy by the system in the different modes of operation may be calculated online. This can be applied as the control function for optimal usage of the available heat sources, while maintaining the temperature in the refrigerator compartment at desired level. Similar method of process optimization in the last years was introduced for the energy consumption and cost reduction in the operation of industrial and home appliances. In larger industrial scale more energy savings are possible using this approach. The work of entire refrigeration system can be based on this idea, reducing the consumption of electricity used to power compressors and pumps. Each step of the optimization has to consider process disturbances and external condition changes, therefore the system control becomes a complex issue. Number of optimization methods may be found in the literature. However in this case the application of the simple adjustment method based on the precisely selected variable, one or more parameters, with dependence between them was proposed. This approach has been called auto or self-optimization. In this method the nominal value is set, but some possibility of losses are accepted due to under regulation. This type of optimization is used with single or several linear variables depending on the measured value in the system, which are usually controlled by PI or PID controllers.]]>
<![CDATA[Assessment of the impact of probe head hysteresis on the accuracy of five-axis coordinate measuring systems]]> Wed, 14 Feb 2018 17:00:48 +0100 Gąska, Piotr; Gruza, Maciej; Gąska, Adam; Harmatys, Wiktor; Sładek, Jerzy
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: One of the factors affecting the accuracy of Coordinate Measuring Systems is hysteresis of a probe head. It is important especially in case of touch trigger probes and should be taken into account during the determination of probing strategy. In this article, the authors try to assess how this phenomenon affects the accuracy of five axis coordinate systems which utilize articulating probe head. Such systems allow to measure point coordinates using rotary movements of the head what introduces changes to the probing process. The experiments presented in this paper are based on multiple measurements of the reference elements such as gauge blocks and standard ring.]]>
<![CDATA[History of Stereology]]> Wed, 14 Feb 2018 16:45:48 +0100 Gądek-Moszczak, Aneta
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Nowadays it is difficult to list all disciplines where stereology is applied, starting from biology and medicine, through materials science, geology and agriculture, up to military systems, biometry, meteorology, geography, physics, astronomy, sophisticated vision systems and even history or art sciences. The strength of the stereology as a scientific discipline lies in its multidisciplinary character and even now, in the century of the digital revolution, doesn't become obsolete. Over the last five decades stereology has responded to the challenges of the times. Its creators and enthusiasts have adapted this field of science to the current challenges existing practically everywhere if only an image (formally: section or projection) is a source of information.]]>
<![CDATA[Application of GPR method for detection of loose zones in flood levee]]> Wed, 14 Feb 2018 15:00:36 +0100 Gołębiowski, Tomisław; Małysa, Tomasz
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: In the paper the results of non-invasive georadar (GPR) surveys carried out for detection of loose zones located in the flood levee was presented. Terrain measurements were performed on the Vistula river flood levee in the village of Wawrzeńczyce near Cracow. In the investigation site, during the flood in 2010, leakages of levee were observed, so detection of inner water filtration paths was an important matter taking into account the stability of the levee during the next flood. GPR surveys had reconnaissance character, so they were carried out with the use of short-offset reflection profiling (SORP) technique and radargrams were subjected to standard signal processing. The results of surveys allowed to outline main loose zone in the levee which were the reason of leakages in 2010. Additionally gravel interbeddings in sand were detected which had an important influence, due to higher porosity of such zones, to water filtration inside of the levee. In the paper three solutions which allow to increase quality and resolution of radargrams were presented, i.e. changeable-polarisation surveys, advanced signal processing and DHA procedure.]]>
<![CDATA[Wise use of water in smart cities - possibilities and limitations]]> Wed, 14 Feb 2018 14:54:12 +0100 Bąk, Joanna
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The need to save water is due, inter alia, to the paradigm of sustainable development. There are many ways to minimize the consumption of high quality water supplied by the water supply network. These include the simplest way and those complex, requiring additional installation. The lack of water is a big problem, but not only water deficit are dangerous. There is a possibility of secondary water pollution in the water supply network due to changes in network parameters. Changes in these parameters may occur due to reduced demand for water by residents and, as a result, reduced water flow - at the same pipe diameter. The article includes a review with comparative analysis of various classification systems for the tap fittings and other sanitary equipment, such as the Water Efficiency Label (WELL) in Europe or the Water Efficiency Labelling and Standards (WELS) in Australia. Several types of perlators and flow regulators were compared in the research section. This equipment was tested in the household. The possibilities of minimizing water consumption by using them was collated. In addition, the work also analyses the evolution of water consumption in Poland in recent years and their possible relationship with the threats quality of drinking water supplied to consumers.]]>
<![CDATA[Measurements of water temperature in fountains as an indicator of potential secondary water pollution caused by Legionella bacteria]]> Wed, 14 Feb 2018 14:52:20 +0100 Bąk, Joanna
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: At high air temperatures persisting for a long time, water temperature in the fountains may also increase significantly. This can cause a sudden and significant increase in Legionella bacteria, which results in secondary water contamination. This phenomenon with water – air aerosol generated by fountains can be very dangerous for people. During the test, water temperature measurements in fountains in Poland were made. These research tests was conducted in the spring and summer. The research was conducted in order to determine whether there is a possibility of growth of Legionella bacteria. One of the aims of the study was to determine what temperature range occurs in the fountains and how the temperature changes in the basin of the fountain and when the highest temperature occurs. Single temperature measurements were made and also the temperature distribution was measured during daylight hours. The water temperature in most cases was greater than 20°C, but in no case exceed 26°C. The paper presents also the review about the effect of water temperature on the presence and bacterial growth. The study confirmed the existence of the risk of increasing the number of bacteria of the genus Legionella in the water in the fountains.]]>
<![CDATA[Energy from landfill gas as an example of circular economy]]> Wed, 14 Feb 2018 14:46:21 +0100 Ciuła, Józef; Gaska, Krzysztof; Generowicz, Agnieszka; Hajduga, Gabriela
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Landfill biogas becomes an important factor in elimination of fossil fuels as a result of fast- growing use of renewable energy sources. The article presents an analysis of operation of the plant where landfill biogas was utilized for energy production. The average annually (gross) productions of electric energy and heat at the plant were 1217 MWh and 1,789 MW, respectively. The average calorific value of biogas was 17 MJ/m3, which corresponds to 4,8 kW/m3. According to the measurements and actual readings acquired during operation of a cogeneration unit, it can be stated that the CHP system has been working within its average operation limits and still has some power reserves to utilize. Therefore, the authors concluded that a landfill can be operated both as a producer and a supplier of prosumer energy.]]>
<![CDATA[U progu biznesu – All seasons hotel – Koncepcja dla firmy Wiśniowski]]> Wed, 14 Feb 2018 14:08:38 +0100 Petelenz, Małgorzata
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Tendencje rozwoju przemysłu hotelarskiego świadczą o nasilającym się dążeniu do poszerzania oferowanych usług. Królują obiekty wielofunkcyjne, hybrydowe, o elastycznej ofercie, które są w stanie sprostać oczekiwanemu obrotowi finansowemu. Politechnika Krakowska, nawiązując współpracę z firmą Wiśniowski, umożliwiła studentom Wydziału Architektury stworzenie projektów koncepcyjnych hybrydowego hotelu nad Jeziorem Rożnowskim. Uczestnicy zmierzyli się z wymaganiami wobec architekta od strony planowania biznesowego, starając się osiągnąć kompromis pomiędzy zasadami dobrego rzemiosła a ekonomią użytkowania.]]>
<![CDATA[Dynamiczne oddziaływanie metra w Warszawie na budynki]]> Wed, 14 Feb 2018 13:59:36 +0100 Ciesielski, Roman; Stypuła, Krzysztof
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Witraże sakralne – dziedzictwem cennym, obojętnym czy niechcianym? (na podstawie wybranych przykładów)]]> Wed, 14 Feb 2018 13:00:42 +0100 Domarzewski, Andrzej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Numerical prediction of fire resistance of RC beams]]> Wed, 14 Feb 2018 12:50:00 +0100 Seręga, Szymon; Wosatko, Adam
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Fire resistance of different structural members is an important issue of their strength and durability. A simple but effective tool to investigate multi-span reinforced concrete beams exposed to fire is discussed in the paper. Assumptions and simplifications of the theory as well as numerical aspects are briefly reviewed. Two steps of nonlinear finite element analysis and two levels of observation are distinguished. The first step is the solution of transient heat transfer problem in representative two-dimensional reinforced concrete cross-section of a beam. The second part is a nonlinear mechanical analysis of the whole beam. All spans are uniformly loaded, but an additional time-dependent thermal load due to fire acts on selected ones. Global changes of curvature and bending moment functions induce deterioration of the stiffness. Benchmarks are shown to confirm the correctness of the model.]]>
<![CDATA[Numerical analysis of dependence between adapted mesh and assumed error indicator]]> Wed, 14 Feb 2018 12:41:35 +0100 Kucwaj, Jan
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The paper considers the influence of the assumed error indicator on the final adapted mesh. Provided that threshold values of an error are increased by applying the adaptive procedure, it turns out that final mesh depends on the assumed error indicator. In the paper, there were used the standard error estimates and the error indicator proposed by the author. The proposed error indicator is based on applying hierarchically generalized finite difference method (FDM). In the case of the proposed error indicator, the final adapted mesh is the most optimal for the exact solution.]]>
<![CDATA[Machining efficiency increase when nickel based alloy machining]]> Wed, 14 Feb 2018 12:02:48 +0100 Matras, Andrzej; Zębala, Wojciech
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Paper presents some investigations, concerning simulation of the nickel based alloy machining. The aim of the research was an optimization of the cutting data for the purpose to increase the machining efficiency and stabilization of the tangential component of the total cutting force at the assumed level. A dedicated physical material model was built and then included to the simulation strategy. Authors demonstrated the influence of the feed rate optimization on the tangential component of the total cutting force value changes as well as the undeformed chip cross-section and in this way the improvement of the cutting process.]]>
<![CDATA[Eco-buildings sustainable design in linkage with remote sensing and underground urban agriculture]]> Wed, 14 Feb 2018 11:47:37 +0100 Kobylarczy, Justyna; Glowienka, Ewa; Dobrowolski, Jan W.; Mikrut, Slawomir
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Consequences of changes in the spatial structure in post-war development plans of Cracow]]> Wed, 14 Feb 2018 11:01:16 +0100 Ziobro, Anna
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Copenhagen, Vienna and Stockholm are examples of metropolises in which spatial de-velopment is planned consistently and in long-term using planning models. Meanwhile, in the paper focuses on the issue of effects of a variable spatial policy upon the example of Cracow. The Author presents results of research into historical general plans of Cra-cow resolved in the post-war period, and subsequently into historical study of spatial development conditions and directions for Cracow. A glimpse on the evolution of the spatial structure of the city in light of provisions of five planning documents over thirty years and in the context of actual transformations allows to draw interesting conclusions. ]]>
<![CDATA[Polityka względem przestrzeni miejskiego obszaru funkcjonalnego na przykładzie Krakowa]]> Wed, 14 Feb 2018 10:52:13 +0100 Ziobro, Anna
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Spatial Policy of the City Functional Area on the Example of Cracow. The aim of this research is to develop methods and techniques of recording for city functional areas. For many years the attention of the authorities and researchers has been focused mainly on terminology and delimitation. The proposed method concentrates on the recording of a planning model, which reflects main idea of the spatial structure development. Ensuring continuity of corridors linking strategic areas and the location of nodal places defines the scope better than delimitations based on commuting to work and development density. The aim of this approach is to increase effectiveness of the spatial policy.]]>
<![CDATA[Estimation of a posteriori computational error by the higher order multipoint meshless FDM]]> Wed, 14 Feb 2018 10:01:14 +0100 Jaworska, Irena; Orkisz, Janusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The main objective of this paper is to present a possibility of high quality a posteriori error evaluation based on reference solutions obtained by means of the new multipoint meshless finite difference method. Due to its higher order approximation, the multipoint results may be used as improved reference solution instead of the true analytical one to estimate the errors. Several types of a posteriori error estimators which can be used to evaluate the calculation error are described here. The results of selected numerical benchmarks are considered.]]>
<![CDATA[Nonlinear performance of a concrete gravity dam under a moderate seismic shock]]> Wed, 14 Feb 2018 09:50:31 +0100 Torba, Mariusz; Dulińska, Joanna; Boroń, Paweł
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: In the paper the dynamic analysis of a concrete gravity dam was presented. The paper concerns the nonlinear dynamic analysis of an existing concrete dam subjected to a real moderate seismic shock calculated by time history analysis. The linear, elastic, response spectrum analysis was also performed. The dynamic analysis was carried out for 2D and 3D numerical models of the dam. The 2D model represented the middle section of dam’s segment, whereas the 3D model reflected the whole segment. The concrete damage plasticity model (CDP) as a constitutive model of concrete was taking into account. Principal stresses, plastic deformations and degradation of the dam under the shock were evaluated. The results obtained for both models (2D and 3D) were compared. The 3D analysis led to the results revealing material degradation (tensile/compression cracks, stiffness degradation). Such behavior was not obtained for the 2D model.]]>
<![CDATA[Airport catchment area - example Warsaw Modlin Airport]]> Wed, 14 Feb 2018 09:40:26 +0100 Błachut, Jakub
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The form and functions of airports change over time, just like the form and function of cities. Historically, airports are understood as places of aircraft landing, control towers operation and location of other facilities used for communication and transport. This traditional model is giving way to the concept of so-called Airport Cities, based on the assumption that, in addition to its infrastructure and air services, also non-air services are performed, constituting a source of income. At the same time, their reach and impact on the economy of the areas around the airport are expanding. Idea City Airport appeared in the United States in the late twentieth century. The author is J. D. Kasarda, he believes that it is around these big air ports that airport cities develop. In the world, there are currently 45 areas which can be classified in this category, out of which 12 are located in Europe. Main air traffic hubs in Europe are not only the most important passenger traffic junctions, but also largest centres dispatching goods (cargo). It can be said that, among the 30 largest airports, 24 are the largest in terms of both passenger and freight traffic. These airports cover up to 89.9% of the total freight transport of all European airports. At the same time, they serve 56.9% of all passengers in Europe. Based on the concept of Airport City was developed document THE INTEGRATED REGIONAL POLYCENTRIC DEVELOPMENT PLANS FOR THE WARSAW MODLIN AIRPORT CATCHMENT AREA. The plan developed takes into account the findings of the Mazovian voivodeship spatial development plan, specifying the details of its provisions where possible. The development is the first step for the implementation of the concept of the Modlin Airport City. The accomplishment of this ambitious vision will only be possible with hard work of a number of entities, as well as taking into account the former Modlin Fortress, currently under revitalisation, in concepts and plans.]]>
<![CDATA[The infrared camera application for calculating the impact of the feed screw thermal expansion on machining accuracy]]> Wed, 14 Feb 2018 09:29:48 +0100 Matras, A.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The paper discusses the impact of the feed screw heating on the machining accuracy. The test stand was built based on HASS Mini Mill 2 CNC milling machine and a Flir SC620 infrared camera. Measurements of workpiece were performed on Talysurf Intra 50 Taylor Hobson profilometer. The research proved that the intensive work of the milling machine lasted 60 minutes, causing thermal expansion of the feed screw what influence on the dimension error of the workpiece.]]>
<![CDATA[Safety assessment of passing relief lanes using microsimulation-based conflicts analysis]]> Wed, 14 Feb 2018 08:21:48 +0100 Cafiso, Salvatore; D’Agostino, Carmelo; Kieć, Mariusz; Bak, Radosław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The paper target is to analyze the influence of passing lane section and merging area lengths, which represent a critical part in the geometric design of passing lanes. The lack of observed data and the still limited implementation of short passing 2 + 1 lane in Poland do not allow to perform a reliable performance-based design of their length to balance context and economical restrains with operational and safety performances. Besides, defining the optimum geometric design from observed data is a reactive approach which require detailed observations and evaluations of the safety and operational performances for different geometric configurations. The present research work aims to fill the gap by performing an evaluation of optimal length, based on microsimulation analysis. Particular attention was paid to the calibration and validation of microsimulation models using real data of traffic characteristics and crash history. The assessment was conducted using simulation models in VISSIM and Surrogate Safety Assessment Model (SSAM) software and comparison based on simulated results at different lengths of passing lane, merging area in a wide range of AADT values. The results suggested not only that conflicts can be a surrogate measure of safety but also that the influence of geometric parameter, such as the length of the additional lane, plays a fundamental role in the safety performance of the 2 + 1 short passing lane.]]>
<![CDATA[Antoni Stefan Kąsinowski (1931–2017)]]> Tue, 13 Feb 2018 22:50:24 +0100 Kondziela, Henryk
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Nowoczesne zastosowania drewna w budownictwie – wybrane przykłady]]> Tue, 13 Feb 2018 22:48:35 +0100 Wesołowski, Łukasz
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Drewno jako materiał budowlany ma długą historię stosowania. Tradycyjne techniki i narzędzia budowlane są ciągle usprawniane, ale zasady i sposoby ich użycia pozostają niezmienne. Znaczącym krokiem w ewolucji i inżynierii drewna było wprowadzenie do produkcji masowej procesów chemicznych i chemii budowlanej. Zaowocowało to powstaniem nowych, wydajnych materiałów drewnopochodnych – np. drewna klejonego i laminowanego krzyżowo. Obecnie obserwuje się proces powrotu do tradycyjnych rozwiązań i poszukiwanie wyeksploatowanych obiektów drewnianych do adaptacji lub translokacji. Branża konserwacji i renowacji historycznych struktur drewnianych obecnie rozkwita, a niekultywowane zawody wyspecjalizowanych rzemieślników cieszą się dużym zainteresowaniem. Również na fali dbałości o aspekty ekologiczne i zrównoważony rozwój projektanci przychylnym okiem spoglądają na technologie drewniane dając im drugie życie i z wykorzystaniem współczesnych możliwości produkcyjnych i narzędzi projektowych prezentują śmiałe koncepcje architektoniczne i dążą do ich realizacji. Wyspecjalizowane zespoły projektowo-inżynieryjne coraz częściej wykorzystują całkowicie drewniane konstrukcje do wznoszenia budynków wysokich, co do tej pory było domeną konstrukcji żelbetowych i stalowych.]]>
<![CDATA[Urban planning of Khartoum. History and modernity Part II. Modernity]]> Tue, 13 Feb 2018 22:43:50 +0100 Hassan, Seif Sadig; Kobylarczyk, Justyna; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Chałupski, Adam; Krupa, Michał
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Kosmopolityczne centrum Chartumu, zbudowane aby sprostać wymaganiom rezydujących tam w izolacji Brytyjczyków, było koncepcją realizującą planistyczną wizję współczesnego miasta metropolitalnego stworzonego na poziomie nieodbiegającym od dwudziestowiecznych założeń urbanistycznych Zachodu. Rozgałęziająca się według ściśle zaplanowanego i kontrolowanego schematu, ortogonalna siatka Chartumu wraz z zaprzeczającym jej, chaotycznym Umm-durmanem po drugiej stronie Nilu stały się w ciągu półwiecza istnienia dowodem fenomenu, który nawet dziś mógłby być uznany za utopię. Wolna od napięć, pełna kulturowych kontrastów i różnic klasowych stolica Sudanu nie uniknęła dotyku przedwczesnej starości. Czas dobrobytu znany dziś ze starych pocztówek i sentymentalnych opowieści zastąpił czas innej utopii, której wizja nie zniosła zderzenia z rzeczywistością. W drugiej części pracy dotyczącej historii rozwoju urbanistycznego Chartumu autorzy przedstawili problemtykę dotyczącą realizacji wizji urbanistycznych z I i II połowy XX wieku. Zwrócili również uwagę na ich skutki i fakt, że stanowią istotną spuściznę dla współczesnej generacji planistów.]]>
<![CDATA[Rozbudowa kościoła pw. św. Wawrzyńca w Wonieściu w latach 1887–1890 i późniejsza konieczność wzmocnienia wiązarów dachowych]]> Tue, 13 Feb 2018 22:39:30 +0100 Rapp, Piotr; Jasieńko, Jerzy
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Przedmiotem artykułu jest kościół pw. św. Wawrzyńca w Wonieściu, który w latach 1887–1890 był rozbudowany według projektu architekta Alexisa Langnera z Wrocławia. W ramach rozbudowy kościół został powiększony przez wydłużenie nawy i przekształcenie pierwotnego stropu płaskiego na pseudokopułę o powierzchni łamanej zwiększającej wysokość wnętrza nawy. Pierwotne belki stropowe były jednocześnie belkami wiązarowymi dachu storczykowego, który miał charakter nierozporowy. Po przebudowie polegającej głównie na wycięciu belek stropowych wiązary storczykowe zostały przekształcone na wiązary otwarte, które miały charakter rozporowy i oddziaływały na ściany nawy poziomymi siłami powodującymi między innymi zarysowanie ściany tęczowej oddzielającej prezbiterium od nawy. Zmiany polegające na przebudowie wiązarów dachowych wpłynęły korzystnie na kształt i wielkość wnętrza nawy, natomiast wpłynęły negatywnie na statykę obiektu. W artykule przedstawiono pierwszy etap kompleksowej rewaloryzacji konstrukcji więźby dachowej zapoczątkowany w roku 2009, polegającej na modyfi kacji schematu statycznego wiązarów pełnych w celu wyeliminowania poziomych sił rozporowych działających na ściany nawy.]]>
<![CDATA[Unikatowe elementy wnętrza barokowego w gotyckim kościele w Przecznie]]> Tue, 13 Feb 2018 22:34:44 +0100 Tajchman, Jan
rodzaj: artykuł
Abstrakt: W nawie gotyckiego kościoła z początku XIV wieku w Przecznie (w pow. toruńskim) znajdują się unikatowe elementy wnętrza barokowego z końca 3. ćwierci XVII stulecia. Są to: częściowo zachowana podłoga fryzowa w jodełkę oraz dolny pułap stropu płaskiego wykonany w konstrukcji ramowo-płycinowej. O unikatowym charakterze podłogi z listew dębowych nazywanych fryzami i z desek sosnowych między innymi ułożonych w jodełkę decyduje już sam fakt przetrwania jej w kościele murowanym. Tego typu podłogi stosowano bowiem w pałacach, dworach i nawet na plebaniach. Niewiele z nich dotrwało do naszych czasów. O wyjątkowości pułapu ramowo-płycinowego decyduje nie tylko jego forma i konstrukcja oraz złącza, ale i to, że dotychczas jest jedynym tego typu znanym rozwiązaniem w kraju. Pułapy stropów płaskich były bowiem wykonywane w konstrukcji deskowej. Prostokątne złącza ramiaków pułapu ramowo-płycinowego, mimo że były wykonywane w stolarszczyźnie kościelnej aż do XIX wieku, nie posiadały nazwy. Autor tego artykułu swego czasu zaproponował, by nazywać je złączami szpungowymi, gdyż w przekroju nawiązują do szpungi (zwężającej się listwy zapłatwianej) wsuniętej prostopadle w rowki desek stolarki drzwiowej. Pułap powyższy składa się z 12 pól czteropłycinowych przymocowanych do spodu belek stropowych. Od początku nie był malowany. Polichromię otrzymał dopiero w XIX wieku. Obydwa elementy barokowe wymagały prac konserwatorskich i restauratorskich, które zostały przeprowadzone.]]>
<![CDATA[Rewitalizacja Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu w latach 2009–2014. Część I. Stan badań i literatura]]> Tue, 13 Feb 2018 22:26:43 +0100 Stojak, Grażyna
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Artykuł pt. Rewitalizacja Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu w latach 2009–2014 przedstawiony będzie w dwóch częściach, z racji dużej objętości zgromadzonego materiału badawczego. Część I omawia zarys dotychczasowego stanu badań zabytkowego zespołu przyrynkowych kamienic w Przemyślu, a także przedstawia wybór literatury odnoszącej się do przedmiotowych zabytków. Przytoczone są najstarsze artykuły poświęcone przemyskim kamienicom, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań prof. dr. hab. inż. arch. J.T. Frazika oraz mgr inż. arch. Renaty Frazikowej, będącej także historykiem sztuki. Ukazany jest również zarys konserwatorskich zmagań lokalnych służb konserwatorskich z restauracją kamienic w II połowie XX wieku. Omówiono także stan prawny piwnic oraz kolektora sanitarnego, jak też poszczególne formy ochrony zabytkowego rynku, kamienicy mieszczącej piwnice pod budynkiem przy Rynku 1. Część tę zamyka przestawienie historii piwnic wedle ustaleń oraz badań architektonicznych Renaty Frazikowej odnoszących się do piwnic i przyziemia budynku przy Rynku 1. Na koniec przedstawione zostały rozważania na temat dziejów kolektora sanitarnego, co należy do trudnych spraw, zważywszy na szczupły zasób informacji, materiałów kartograficznych i archiwalnych. W kolejnym numerze „Wiadomości Konserwatorskich” w 2018 roku opublikowana zostanie część II artykułu. Poświęcona będzie omówieniu prac projektowych i całego procesu zaplanowanej rewitalizacji, a także trwającemu po dziś dzień zagospodarowaniu piwnic oraz kolektora. Podsumowaniem będzie przedstawienie Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu, w tym ukazanie jej na tle zasobów podziemnej architektury w Polsce oraz jej wykorzystania w turystyce i promocji dziedzictwa kulturowego regionu.]]>
<![CDATA[Architektura tła a odbudowa kwartału staromiejskiego w Stargardzie. Konserwacja i nowa architektura w kontekście kulturowym miasta]]> Tue, 13 Feb 2018 22:22:11 +0100 Urbańska, Marta A.
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Artykuł prezentuje, podjętą już poprzednio przez autorkę, ideę nowej architektury tła jako czynnika harmonizującego przestrzeń. To niezwykle istotne zwłaszcza w kontekście dziedzictwa kulturowego. Problem nabiera szczególnej ostrości w przypadku odbudowy czy prób rewitalizacji miast zniszczonych, także w aspekcie społecznym, przez II wojnę światową. Jest ich na terenie Polski wiele, zwłaszcza na tzw. Ziemiach Odzyskanych, po zmianie granic. Historyczne, średniowieczne miasta uległy tam destrukcji w wyniku ofensywy Armii Czerwonej w 1945 r. Artykuł sygnalizuje, zdaniem autorki modelową, restytucję kwartału miejskiego w Stargardzie, tym ciekawszą, że dokonaną jako komercyjna inwestycja przez firmę Modehpolmo. Powstała zabudowa o funkcji usługowej i mieszkaniowej idealnie konweniuje z charakterem miejsca i z potrzebami użytkowników. Jest to zasługą tak inwestora, jak i architekta – Jacka Lenarta z pracowni Studio A4, przy współpracy ze służbami konserwatorskimi i władzami miejskimi.]]>
<![CDATA[Możliwości wykorzystania metody eye tracking do badań nad historyczną przestrzenią architektoniczną w kontekście jej postrzegania przez użytkowników (na przykładzie Rabki-Zdroju). Część 1. Uwagi wstępne]]> Tue, 13 Feb 2018 22:18:15 +0100 Kabaja, Bartłomiej; Krupa, Michał
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Niniejszy artykuł dotyczy możliwości wykorzystania metody eye tracking do badań nad historyczną przestrzenią architektoniczną w kontekście jej postrzegania przez użytkowników na przykładzie Rabki-Zdroju. Uzdrowisko to jest położone w malowniczej okolicy Kotliny Rabczańskiej, u ujścia Poniczanki i Słonki do Raby. Zanim Rabka stała się uzdrowiskiem, była niewielką wsią należącą do klasztoru cystersów ze Szczyrzyca. Później jej losy związane były ze znakomitymi polskimi rodami: Jordanami, Przyłęckimi, Zebrzydowskimi, Komorowskimi czy Wielopolskimi. Przełom w dziejach Rabki nastąpił w 1864 roku, kiedy to z inicjatywy Komisji Balneologicznej utworzonej przy Towarzystwie Naukowym Krakowskim oraz ówczesnego dziedzica Rabki Juliana Zubrzyckiego otwarto tutaj uzdrowisko, którego funkcjonowanie oparte było na znanych od średniowiecza źródłach solanki jodowobromowej. W 2. połowie XIX i na początku wieku XX Rabka prężnie się rozwijała, nie tylko w zakresie lecznictwa, ale także w sferze budownictwa uzdrowiskowego. Architektura uzdrowiskowa, która wówczas powstała, wzorowana była podobnych obiektach budowanych ówcześnie w niemieckich, szwajcarskich i austriackich miejscowościach letniskowych. Niestety rabczańskie wille związane z funkcjonowaniem uzdrowiska w wieku XIX oraz na początku XX wieku zachowały się do dzisiaj jedynie w nikłym procencie. Zastanawiające jest to, że proces ich destrukcji został gwałtownie przyspieszony w ciągu ostatnich 30–40 lat. Autorzy niniejszej pracy, na przykładzie krajobrazu kulturowego Rabki-Zdroju, postanowili przeprowadzić badania metodą eye tracking związane z postrzeganiem przez ludzi architektury oraz przestrzeni o wartościach zabytkowych. Mają nadzieję, że wyniki badań pomogą w odpowiedzi na pytanie, dlaczego społeczności lokalne nie dbają odpowiednio o swoje dziedzictwo.]]>
<![CDATA[Muzeum Katyńskie na terenie Cytadeli Warszawskiej – obiekt historyczny w interpretacji nowoczesnej architektury muzealnej]]> Tue, 13 Feb 2018 22:13:35 +0100 Białkiewicz, Joanna Jadwiga
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Muzeum Katyńskie to wyjątkowa i wyróżniająca się w skali europejskiej realizacja, która znalazła się w finale prestiżowego konkursu o nagrodę Ludwiga Miesa van der Rohe 2017. Zaprojektowana przez polskich architektów na terenie zabytkowej Cytadeli Warszawskiej, nacechowana silną symboliką, łączy różne formy artystycznego wyrazu: architekturę, rzeźbę oraz architekturę zieleni. Projekt, choć na wskroś nowoczesny, nie wchodzi w żaden konflikt z zastaną XIX-wieczną budowlą. Twórcy muzeum dokonali nie przebudowy, lecz istotnie adaptacji fragmentu Cytadeli, zrealizowanej z dużym szacunkiem dla jej oryginalnego planu przestrzennego i historycznych materiałów. Muzeum Katyńskie to wielkie dzieło pamięci dla przyszłych pokoleń, edukacji historycznej i ekspozycji prawdy na temat zbrodni katyńskiej dokonanej przez Sowietów na 22 tysiącach Polaków stanowiących elitę narodową.]]>
<![CDATA[Detale architektury „Drogi Królewskiej” w Gdańsku na obrazie Antona Möllera Grosz czynszowy]]> Tue, 13 Feb 2018 22:08:27 +0100 Darecka, Katarzyna
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Namalowana na obrazie Grosz czynszowy Antona Möllera (1601 r.) zabudowa ulicy Długiej i Długiego Targu w Gdańsku przedstawiona została z wyjątkową dokładnością i dbałością o szczegóły. Dokumentuje ona detale kamienic i budynków reprezentacyjnych zarówno średniowiecznych, jak i nowożytnych. Niejednokrotnie jest jedynym źródłem wiedzy o formie poszczególnych elementów architektury, zdobnictwie, a nawet kolorystyce budowli, które nie zachowały się albo istniały tylko przez krótki okres w historii miasta. Jest to najstarsze barwne przedstawienie Głównego Miasta Gdańska i stanowi cenny materiał badawczy między innymi do badań nad jego architekturą.]]>
<![CDATA[Dawna młynówka w opactwie Cystersów w Mogile. Badania – projekt – restytucja]]> Tue, 13 Feb 2018 22:05:30 +0100 Bojęś-Białasik, Anna
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Po ponad półwieczu do krajobrazu opactwa cysterskiego w Mogile powraca fragment jej dawnej młynówki, zasypanej w latach 50. XX wieku. U podstaw idei restytucji młynówki legła nie tylko chęć przywrócenia historycznego wyglądu otoczenia opactwa, ale także nadanie jej konkretnej funkcji, związanej z odwodnieniem terenu. Wytycznymi dla odtworzenia rzeczki klasztornej były badania archeologiczne i architektoniczne oraz projekt konserwatorski, w którym uwzględniono także rewitalizację dwóch sklepionych kanałów wodnych, którymi młynówka przepływała pod budynkami klasztoru. Badania i prace remontowe w obrębie kanałów oraz w linii dawnego koryta młynówki ujawniły elementy ich pierwotnej konstrukcji i wyposażenia. Po zakończeniu prac remontowych i konserwatorskich kanały wodne zostaną udostępnione do zwiedzania.]]>
<![CDATA[Dziedzictwo kulturowe małych miast środkowo-zachodnich Niemiec – na wybranych przykładach]]> Tue, 13 Feb 2018 21:54:24 +0100 Krupa, Michał
rodzaj: artykuł
Abstrakt: W artykule zaprezentowano trzy przykłady średniowiecznych małych miast zabytkowych z terenu środkowozachodnich Niemiec. Są to Ladenburg, Heppenheim i Weinheim. Miasto Ladenburg wykrystalizowało się w okresie wczesnego średniowiecza, ale geneza jego powstania sięga czasów rzymskich. Na swym terenie posiada całe spektrum obiektów zabytkowych o wyjątkowej wartości kulturowej, takich jak rzymskie ruiny czy średniowieczny ratusz, kościół i pałac biskupi. Równie intersującym przykładem jest Heppenheim, które można nazwać skansenem tradycyjnego szachulcowego budownictwa niemieckiego. Historyczna zabudowa miejska jest tutaj świetnie zachowana i stanowi niebywałą atrakcję turystyczną. Wczesnośredniowieczne Weinheim jest największym z opisywanych miast. Charakteryzują je m.in. zachowana zabytkowa zabudowa miejska, ruiny XII-wiecznego zamku Windeck, XVI-wieczny ratusz oraz relikty średniowiecznych murów miejskich. Zabytki te są dobrze zachowane, dzięki czemu Weinheim obecnie jest częstym celem wyjazdów turystycznych. Dzięki takim wartościom, jak m.in. zrewaloryzowane obiekty zabytkowe, zachowany oryginalny krajobraz kulturowy oraz jego odpowiednia promocja i upowszechnienie, wymienione ośrodki wszechstronnie się rozwijają, stanowiąc perły regionu. Sposób wykorzystania zasobu dziedzictwa kulturowego Ladenburga, Heppenheim i Weinheim, a przy tym jego ochrona i odpowiednia konserwacja, może stać się dla innych miast zabytkowych cennym przykładem, jak umiejętnie wykorzystywać swój kapitał kulturowy i nim zarządzać.]]>
<![CDATA[Adaptacje zabytkowych struktur dla nowych potrzeb. Część 2 – wybrane przykłady z Barcelony]]> Tue, 13 Feb 2018 21:48:15 +0100 Gyurkovich, Mateusz
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Zmiany użytkowania przestrzeni miejskich, a zwłaszcza zmiany funkcji obiektów i zespołów zabudowy w miastach historycznych, są nieuchronną konsekwencją postępu. Budynki zabytkowe bardzo często posiadają, poza historyczną, także dużą wartość artystyczną. Czasami przez dziesięciolecia, opuszczone lub wykorzystywane tylko częściowo, nie mogą nadal pełnić swoich pierwotnych funkcji. Wynika to z wielu przyczyn, przede wszystkim ze zmieniających się standardów, a także z odmiennych potrzeb i oczekiwań społecznych. Nie należy zapominać, że działania wojenne, które nie omijały przecież miast europejskich położonych w basenie Morza Śródziemnego w okresie ostatnich dwóch tysiącleci, pozostawiły po sobie uszkodzone fragmenty tkanki architektonicznej. Wykorzystywane niezgodnie z pierwotnym przeznaczeniem lub rozbierane na potrzeby wznoszenia kolejnych obiektów, struktury te niejednokrotnie posiadają wyjątkową wartość architektoniczną. Obecnie adaptowane są coraz częściej do nowych funkcji. Dzięki temu to, co z nich pozostało, może zostać zachowane dla przyszłych epok, zamiast ulegać dalszej degradacji, co jest zgodne z fi lozofi ą rozwoju zrównoważonego. Wiele spośród obiektów opuszczonych z różnych przyczyn przez poprzednich użytkowników (przemysł, wojsko, instytucje świeckie i kościelne) wydaje się być szczególnie predestynowanych do adaptacji na potrzeby kultury, co pokazuje szereg realizacji europejskich. W niniejszym artykule przedstawiono kilka przykładów takich realizacji z Barcelony, miasta kręgu kultury śródziemnomorskiej, aspirującego do pozycji „miasta globalnego”.]]>
<![CDATA[Kinematyka układu napędowego wiatraka w Łąkorzu z drugiej połowy XIX wieku]]> Tue, 13 Feb 2018 21:38:44 +0100 Kielar, Jan
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Tematem opracowania jest kinematyka układu napędowego młyna wietrznego w miejscowości Łąkorz pochodzącego z II połowy XIX wieku. Praca ma charakter opisowo-poznawczy. Scharakteryzowano elementy napędowe młyna składające się na jeden kompletny układ pracujący w pierwotnym stanie wiatraka. Omówiono sposób pracy układu polegający na ruchu obrotowym wszystkich elementów wokół ich własnych osi. Obliczone zostały prędkości obrotowe wszystkich elementów i wartości ich energii kinetycznej podczas wiatru wiejącego z prędkością 6 m/s. Ukazano, że oprócz napędu młyna pracuje niezależnie jeszcze jeden napęd nastawiający obrotową głowicę młyna. Kinematyka tego zespołu została omówiona i obliczona analogicznie do napędu głównego. Na podstawie obliczeń rozpoznano zmiany prędkości obrotowych w ramach przekładni, a także wskazano element o największym potencjale energetycznym]]>
<![CDATA[Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 52]]> Tue, 13 Feb 2018 21:26:40 +0100 rodzaj: numer czasopisma
]]>
<![CDATA[Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 52]]> Tue, 13 Feb 2018 21:15:39 +0100 rodzaj: numer czasopisma
]]>
<![CDATA[The possibilities of use granulates made from tires as an additive to geopolymer concretes]]> Tue, 13 Feb 2018 17:06:47 +0100 Łach, Michał; Kurek, Izabela; Hebdowska-Krupa, Maria; Korniejenko, Kinga; Mikuła, Janusz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Specific cutting force in turning of sintered nickel alloy]]> Tue, 13 Feb 2018 15:52:26 +0100 Struzikiewicz, Grzegorz; Rumian, Ksenia
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: This paper presents the results of the experiments which aimed to determine the value of the specific cutting force (SCF) during longitudinal turning of sintered alloy Inconel PWA. The analysis of the influence of cutting speed on the value of SCF was carried out. Taguchi L9 (2)3 orthogonal array has been applied for experimental design. S/N ratio and ANOVA analyses were performed to identify significant parameters influencing specific cutting force. The analysis presents the method that reduces the cutting power during turning of sintered nickel alloy.]]>
<![CDATA[Fundamentals of fuel injection and emission in two-stroke engines]]> Tue, 13 Feb 2018 15:22:50 +0100 Mitianiec, Władysław
rodzaj: książka
Abstrakt: The book includes thirteen chapters devoted to the processes of fuel injection and combustion taking place in a stratified charge in the cylinder of two-stroke engines and references attached at the end of each chapter. In the first two chapters, the categorization of different injection systems in two-stroke engines is presented and each injection system is briefly described. Various theoretical and practical solutions of design of fuelling systems are also described. Chapter 3 gives the mathematical models and describes the spatial movement of the gas in the cylinder and the combustion chamber as well as the most well-known models of turbulence charge. Chapter 4 relates to the behavior of fuel injected into the gaseous medium, including evaporation processes, disintegration, and processes occurring when fuel droplets are in a contact with the wall. The next chapter describes the zero-dimensional model of fuel injection in two-stroke engines with examples of numerical calculations. The sixth chapter is devoted to multi-dimensional models of movement and evaporation of the fuel in a closed gaseous medium (Phoenics and KIVA). The general processes described also take place in other types of engines. Chapter 7 describes a two-zone model of the combustion process and the effect of the geometry of the combustion chamber on the process of flame propagation. A simplified verification model of combustion is also given. Chapter 8 compares the propagation phase of gas and liquid fuels during the side direct fuel injection (on the cylinder wall) and direct fuel injection from the cylinder head and the thermodynamic parameters of the charge in the compression process. The formation of the components during the combustion process in the direct fuel injection two-stroke engine was determined by numerical calculations and the results are given in Chapter 9. Chapter 10 describes the work parameters of the two-stroke engine with direct fuel injection carried out at CUT on the laboratory stands. This chapter also presents CFD simulations of the fuel propagation and combustion process, taking into account the formation of toxic components and exhaust gas emissions. The processes of two direct rich mixture injection systems: fully atomized stratified turbulence (FAST) developed by Piaggio and rich mixture injection system (RMIS) developed at CUT are presented in Chapter 11. Miscellaneous problems of direct fuel injection, such as characteristics of fuel injectors, problems of direct gaseous fuel injection, and application of fuelling systems in outboard engines and snowmobile vehicles, are presented in Chapter 12, which also contains a comparison of the working parameters in two- and four stroke engines. The last chapters contain the final conclusions and remarks concerning fuel injection and emission of exhaust gases in low-power two-stroke engines. This book is intended for students of internal combustion engines at technical colleges, engineers, and researchers and also partly for research institutes associated with the automotive industry. ]]>
<![CDATA[Regionalny zintegrowany plan policentrycznego rozwoju obszarów wokół Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin]]> Tue, 13 Feb 2018 14:59:57 +0100 Nejman, Marcin
rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Investigating the influence of passing relief lane sections on safety and traffic performance]]> Tue, 13 Feb 2018 14:45:24 +0100 Cafiso, Salvatore; D’Agostino, Carmelo; Kiec, Mariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: As it is well known, one of the keys to improve traffic performance of two lane rural roads with high traffic volumes is to provide passing sections. However, providing a long segment in which the passing maneuver is allowed, is not always feasible, especially when suburban areas are considered. The retrofitting of some road sections by adding a passing relief lane can improve traffic performance by reducing platoons, driver delays and increasing speed. Nevertheless, the effects of this measure on safety may be controversial. With higher traffic speed, the diverging and merging conflicts may escalate and deteriorate the safety conditions of the treated sites. The present research seeks to address this dilemma by presenting an operation and safety study based on experimental data from two lane rural roads. Serious crashes with fatalities and injured people were taken into account in the estimation of the Crash Modification Factors. The Empirical Bayes before-after study was performed for a period from 2005 to 2013, with the exclusion of 2009 when road segments were retrofitted by adding a passing relief lane. Certain improvements in safety were observed for both total and target crashes. The research also encompassed traffic performance by way of investigating the changes in speed and platoon size at the beginning and at the end of the treated sections. The results have shown that the platoon reduction value depends on the length of the passing section and the share of heavy vehicles. The obtained operational results proved less beneficial than expected.]]>
<![CDATA[Operation of 2+1 road with high shares of heavy vehicles]]> Tue, 13 Feb 2018 14:44:51 +0100 Kieć, M.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The author investigated traffic flow quality on a new 2+1 long road bypass with an exceptionally high share of heavy vehicles in order to assess rational limits of heavy vehicle shares in traffic flow, dependent on the length of the 2+1 road and the number of passing segments in each direction. This paper presents the results of traffic flow quality analyses through the use of empirical and simulation methods for a single 2+1 road segment with additional passing lanes, as well as for the study of the entire section of the bypass - 2+1 road. Variables include analysis of travel speed distribution, platoon traffic, and amount of passing maneuvers. Results show that large passing demands lead to very high speeds (over 100 km/h) on segments with additional passing lanes. The conclusions include remarks related to the use and operation of 2+1 cross-sections with high shares of heavy vehicles.]]>
<![CDATA[Plant basket hydraulic structures (PBHS) as a new river restoration measure]]> Tue, 13 Feb 2018 14:44:06 +0100 Kałuża, Tomasz; Radecki-Pawlik, Artur; Szoszkiewicz, Krzysztof; Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Bartosz; Laks, Ireneusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: River restoration has become increasingly attractive worldwide as it provides considerable benefits to the environment as well as to the economy. This study focuses on changes of hydromorphological conditions in a small lowland river recorded during an experiment carried out in the Flinta River, central Poland. The proposed solution was a pilot project of the construction of vegetative sediment traps (plant basket hydraulic structures - PBHS). A set of three PBSHwas installed in the riverbed in one row and a range of hydraulic parameterswere recorded over a period of three years (six measurement sessions). Changes of sediment grain size were analysed, and the amount and size of plant debris in the plant barriers were recorded. Plant debris accumulation influencing flow hydrodynamics was detected as a result of the installation of vegetative sediment traps. Moreover, various hydromorphological processes in the river were initiated. Additional simulations based on the detected processes showed that the proposed plant basket hydraulic structures can improve the hydromorphological status of the river.]]>
<![CDATA[Untargeted metabolomics approach in halophiles: understanding the biodeterioration process of building materials]]> Tue, 13 Feb 2018 14:40:46 +0100 Adamiak, Justyna; Bonifay, Vincent; Otlewska, Anna; Sunner, Jan A.; Beech, Iwona B.; Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław; Żyżelewicz, Dorota; Oracz, Joanna; Gutarowska, Beata
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Factors determining the biodiversity of halophilic microorganisms on historic masonry buildings]]> Tue, 13 Feb 2018 14:35:43 +0100 Otlewska, Anna; Adamiak, Justyna; Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław; Gutarowska, Beata
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The aim of the present study was to obtain insights into the relationship between the chemical (salt content and pH) and physico-mechanical (humidity and compressive strength) properties of mineral-based materials from historic buildings with salt efflorescence and the growth and biodiversity of halophilic microorganisms. Samples were mainly characterized by pH 6.5–8.5 and a moisture content of between 0.12 and 3.3%. Significant variations were also found in the salt content (sulfates, chlorides, and nitrates) of the materials. An SEM/EDS analysis of material surfaces revealed the presence of halite, calcite, gypsum, sodium sulfate, and potassium-sodium sulfate. Culture-dependent and culture-independent (clone library construction) approaches were both applied to detect halophilic microorganisms. Results derived from culturable methods and the materials analysis revealed a correlation between the total halophile count and pH value as well as sulfate content. A correlation was not observed between the concentration of chlorides or nitrates and the number of halophilic microorganisms. The materials studied were inhabited by the culturable halophilic bacteria Halobacillus sp., Virgibacillus sp., and Marinococcus sp. as well as the yeast Sterigmatomyces sp., which was isolated for the first time from mineral materials. Culture-independent techniques revealed the following bacterial species: Salinibacterium, Salinisphaera, Rubrobacter, Rubricoccus, Halomonas, Halorhodospira, Solirubrobacter, Salinicoccus, and Salinibacter. Biodiversity was the highest in materials with high or moderate salinity.]]>
<![CDATA[Use of a water treatment sludge in a sewage sludge dewatering process]]> Tue, 13 Feb 2018 14:08:12 +0100 Górka, Justyna; Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata; Kryłów, Małgorzata
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The objective of the research study was to determine whether a sewage sludge conditioning had any impact on sludge dewaterability. As a conditioning agent a water treatment sludge was used, which was mixed with a sewage sludge before a digestion process. The capillary suction time (CST) and the specific filtration resistance (SRF) were the measures used to determine the effects of a water sludge addition on a dewatering process. Based on the CST curves the water sludge dose of 0.3 g total volatile solids (TVS) per 1.0 g TVS of a sewage sludge was selected. Once the water treatment sludge dose was accepted, disintegration of the water treatment sludge was performed and its dewaterability was determined. The studies have shown that sludge dewaterability was much better after its conditioning with a water sludge as well as after disintegration and conditioning, if comparing to sludge with no conditioning. Nevertheless, these findings are of preliminary nature and future studies will be needed to investigate this topic.]]>
<![CDATA[A new theory and automatic computation of reversible cyclic voltammograms at an inlaid disk electrode]]> Tue, 13 Feb 2018 13:04:01 +0100 Bieniasz, L. K.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: By generalising the recent theory of chronoamperometry [L. K. Bieniasz, Electrochim. Acta 199 (2016) 1], a new, semi-analytical description of reversible cyclic voltammetry at an inlaid disk electrode is obtained, assuming equal diffusion coefficients of the electroactive species. In contrast to some former modelling studies, the new theory does not involve simplified or low-accurate approximations to the chronoamperometric current or integral transformation kernel, but it is mathematically rigorous. An explicit expression for the voltammetric current function is derived, in the form of an inverse Laplace transform of an infinite series involving spheroidal wave functions. An equivalent formula involving convolution integrals, more suitable for calculations, is also obtained, as well as an integral equation for the current function. The voltammograms are calculated automatically with a prescribed accuracy, by using either the adaptive integrator INTDE based on double exponential formulas, or the adaptive Huber method for integral equations. INTDE is more efficient, allowing one to compute a current function value with a relative error as close to 10^(-16) as is possible, in a computing time of ca. 1 ms on a contemporary laptop computer.]]>
<![CDATA[Development and verification of a measuring stand for recording the physical phenomena during turning]]> Tue, 13 Feb 2018 13:00:59 +0100 Ślusarczyk, Ł.; Franczyk, E.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The paper describes a measuring stand which allows recording physical phenomena during the turning. The stand allows recording the temperature in the machining zone, cutting forces and fast-changing images. The temperature in the machining zone was recorded using a FLIR SC 620 thermographic camera, and the obtained thermograms were analysed using the ThermaCam Researcher application. A PHANTOM v 5.2 camera with a NIKKOR 200 mm prime lens and CineViewer software was used to record and analyse the fast-changing images. The cutting forces were recorded in a measuring path which comprised a KISTLER 9257B dynamometer, KISTLER 5070A charge amplifier, and DynoWare software. The laboratory tests involved verification of the correct operation of this stand. The turning tests were performed on an elongated workpiece made of hard-machinable steel. The analysis of results allows a verification of the correct operation of the stand.]]>
<![CDATA[O możliwości zastosowania betonu lekkiego w stropach sprężonych dużych rozpiętości]]> Tue, 13 Feb 2018 12:58:47 +0100 Szydłowski, Rafał; Mieszczak, Małgorzata
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Omówiono badania nad zastosowaniem lekkiego betonu kruszywowego do konstruowania płyt kablobetonowych dużej rozpiętości. Omówiono zalety zastosowania takiego betonu zamiast betonu zwykłego oraz przedstawiono wyniki analizy obliczeniowej płyty wykonanej z betonu zwykłego oraz betonu lekkiego o gęstości 1710 kg/m^3.]]>
<![CDATA[Analiza numeryczna wpływu temperatury wody na eksploatację filtrów o skokowo zmiennej wydajności (VDRF)]]> Tue, 13 Feb 2018 12:55:36 +0100 Zielina, Michał; Dąbrowski, Wojciech; Mackie, Robert Ian
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[O wyznaczaniu temperatury krytycznej stalowych słupów ściskanych ogarniętych pożarem]]> Tue, 13 Feb 2018 12:52:00 +0100 Maślak, Mariusz; Suchodoła, Maciej
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[A compact algorithm for semi-analytical computing of internal forces in RC cross-section]]> Tue, 13 Feb 2018 12:46:40 +0100 Matuszak, Aleksander; Pluciński, Piotr
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Solving the puzzle of Li4Ti5O12 surface reactivity in aprotic electrolytes in Li-ion batteries by nanoscale XPEEM spectromicroscopy]]> Tue, 13 Feb 2018 11:17:44 +0100 Leanza, Daniela; Vaz, Carlos A. F.; Czekaj, Izabela; Novák, Petr; Kazzi, Mario El
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The safe operation and long life-span of Li-ion batteries rely on a stable electrode–electrolyte interface. However, determining the thermodynamic stability window of such an interface is challenging due to the different (electro)chemical reactivities of the electrode components. Here we demonstrate a holistic experimental and theoretical approach to elucidate the nature and origin of the multiple reactions at such complex interfaces, which remain a major obstacle for the development of next generation Li-ion batteries. We applied X-ray photoemission electron microscopy (XPEEM) on Li4Ti5O12 electrodes to solve, with nanoscale resolution, its controversial surface reactivity in carbonate-based electrolytes. Local X-ray absorption spectroscopy (XAS) is performed upon cycling on individual carbon and Li4Ti5O12 particles, while maintaining their working environment, as in the commercial-like electrode composition. Despite the theoretical prediction of a stable electrochemical interface, we find that electrolyte reduction occurs solely on Li4Ti5O12 particles during lithiation at 1.55 V vs. Li+/Li. With the support of density functional theory (DFT) calculations, we show that this behavior is caused by the solvents adsorbed on the Li4Ti5O12 outer planes driven by the Li-ion insertion. The DFT results indicate that Li-ion insertion leads to a shift of the LUMO of the adsorbed solvents to energies below the Fermi level position of lithiated Li7Ti5O12 and thus to chemical instability. Simultaneously, at the same potential, we detect a competing reaction that leads to the partial dissolution of the electrolyte by-product layer. Such a finding has to be considered for other insertion materials and needs to be addressed in surface engineering to mitigate side reactions and design safe and long-lasting batteries.]]>
<![CDATA[Próby interpretacji pomiarów mętności w wodzie uzdatnianej]]> Tue, 13 Feb 2018 11:15:56 +0100 Zielina, Michał
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Theoretical basis for turbidity measurements and particles" size distribution. Experimental measurements. Visualisation of the optical system of turbidity measurement.]]>
<![CDATA[Najstarsze fotografie Wieliczki]]> Tue, 13 Feb 2018 11:10:23 +0100 Konwerska, Barbara
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Optimal positions and parameters of translational and rotational mass dampers in beams subjected to random excitations]]> Tue, 13 Feb 2018 11:00:27 +0100 Łatas, Waldemar
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The paper discusses the problem of random vibration of a beam with mass dampers attached. The Euler-Bernoulli beam is subjected to concentrated and distributed forces with peaked Power Spectral Densities. The equation of motion is solved using the Fourier method and the time Laplace transformation. The power spectral characteristics of the beam deflection are determined. The aim of the paper is to study the problem of optimal positions and parameters of the translational and rotational mass dampers due to the vibration suppression. The numerical calculations for the Root Mean Square of the beam deflection taken as the objective function are performed.]]>
<![CDATA[Architektura modernistyczna w Centralnym Okręgu Przemysłowym]]> Tue, 13 Feb 2018 10:39:04 +0100 Furtak, Marcin
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Wątki znaczeniowe i symbolika architektury XIX wieku]]> Tue, 13 Feb 2018 09:38:03 +0100 Gała-Walczowska, Monika
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Architektura XIX wieku była odzwierciedleniem epoki mistycyzmu, a zarazem sekularyzacji sztuki, dążenia do ideału jedności sztuk, a jednocześnie relatywizmu i indywidualizmu. Wyrosła na podłożu romantyzmu, może być ona postrzegana, jako wypadkowa postawy duchowej, światopoglądu i ruchu naukowego określanego mianem historyzmu. Rozwój historii sztuki i fascynacja przeszłością, wraz z bogactwem i różnorodnością styli wpływały na polifonię ówczesnej architektury, w przestrzeni której prym wiódł historyzm, a następnie eklektyzm. Architekci historyzmu tworzyli dzieła inspirowane jednym stylem. Eklektyzm posiłkuje się stylami historycznymi w ówczesnym pojęciu romantycznymi, mieszając ich formy i motywy w jednej budowli. Wątki znaczeniowe architektury XIX wieku wiążą się z symboliką i wartościami niesionymi przez style minionych epok, reinterpretując ich formy i znaczenia. ]]>
<![CDATA[Współczynnik wyboczeniowy ściskanych prętów stalowych w temperaturach pożarowych]]> Tue, 13 Feb 2018 09:25:51 +0100 Maślak, Mariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[W sprawie rezerwy plastycznej układu stalowych belek ciągłych – czy przegub plastyczny może zanikać?]]> Tue, 13 Feb 2018 09:24:30 +0100 Maślak, Mariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[The influence of selected parameters on coagulation efficiency modelling in the treatment of water from a Cretaceous catchment]]> Tue, 13 Feb 2018 09:23:13 +0100 Bielski, Andrzej; Zielina, Michał
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper presents the results of the studies on the effects of coagulation in surface water with high pH and alkalinity values; the water was also contaminated with a micro-dispersible suspension of undissolved carbonates. Five types of coagulants were used in this study. The flocculation process was carried out at a very low mixing gradient of 8.5 s–1, corresponding to the flocculation conditions in the vertical settlers. A mathematical model was proposed describing the effects of a pollution reduction per coagulant mass unit as a function of concentration, a coagulant dose and temperature. The coagulation effects at different process conditions were very well predicted by the model. The results of the study confirmed that pre-hydrolysed coagulants worked better than regular non-hydrolysed aluminium sulphate. Particularly, poor results were observed when aluminium sulphate was used to coagulate water at low temperatures; after a temperature drop of 10°C the coagulation effects for measured parameters deteriorated by 1.05–1.71 times. For most cases a higher process efficiency was observed for higher concentrations of the pollutant at the constant coagulant dose. However, in several experiments the opposite was true and higher concentrations of pollutants resulted in lower process efficiencies at the constant coagulant dose.]]>
<![CDATA[Ekonomiczne porównanie ogrzewania domu z wykorzystaniem pompy cieplnej gruntowej, pompy cieplnej powietrznej oraz kotła gazowego – studium przypadku]]> Tue, 13 Feb 2018 09:18:10 +0100 Brzóska, Magdalena; Kulesza, Leszek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W opracowaniu przeanalizowano koszty inwestycyjne i eksploatacyjne trzech źródeł ogrzewania dla wybranego budynku mieszkalnego. Porównane zostały: kocioł gazowy, pompa cieplna gruntowa sprężarkowa i pompa cieplna powietrzna absorbcyjna zasilana gazem. Zestawienie zostało wykonane na przykładzie wybranego budynku jednorodzinnego. Obliczono koszty inwestycyjne według cennika jednej z firm instalacyjno-handlowej. Najdroższa okazała się pompa cieplna gruntowa, a koszty eksploatacyjne były najwyższe dla kotła. Ponieważ czas zwrotu inwestycji w pompę gruntową (42 lata) jest dużo większy od przewidywanego czasu eksploatacji (15-20 lat) pompa ta nie jest ekonomicznie atrakcyjna. Uwzględniając jednak fakt, że przeważnie czas eksploatacji urządzeń dla pomp ciepła przyjmuje się na 15 lat, a czas zwrotu jest jednak dłuższy (19 lat), najrozsądniejszym rozwiązaniem okazuje się kocioł gazowy]]>
<![CDATA[Wpływ zawartości granulatu pozyskanego z mieszanki betonowej na wybrane właściwości betonu]]> Tue, 13 Feb 2018 09:13:04 +0100 Gruszczyński, Maciej; Lenart, Małgorzata; Paszek, Urszula
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Analiza wpływu rodzaju konstrukcji budynku na terenie osuwiskowym na zagrożenie drogi ruchem osuwiskowym]]> Tue, 13 Feb 2018 09:08:56 +0100 Pilecka, Elżbieta; Winiarska, Katarzyna; Moskal, Magdalena
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Analizie poddana została skarpa wraz ze zlokalizowaną poniżej drogą. Przedmiotowe zbocze znajduje się w miejscowości Skawinki (gm. Lanckorona, pow. wadowicki). Skarpa została obciążona ciężarem od budynku drewnianego i żelbetowego. W programie MIDAS GTS NX wyznaczono współczynniki stateczności ogólnej FoS, które pokazują, że w analizowanym przypadku zarówno budynek o konstrukcji żelbetowej jak i drewnianej wpływają negatywnie na stateczność skarpy. Nieznacznie korzystniejszym wyborem okazuje się jednak wykonanie budynku w konstrukcji drewnianej.]]>
<![CDATA[Wpływ nawodnienia gruntu na stateczność nasypu drogowego na osuwisku]]> Tue, 13 Feb 2018 09:05:38 +0100 Pilecka, Elżbieta; Manterys, Tomasz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule omówiony został problem wpływu nawodnienia gruntu na stateczność nasypu drogowego na osuwisku. Jak wynika z przeprowadzonych badań zróżnicowane położenie poziomów wód gruntowych istotnie wpływa na stateczność drogi na istniejącym osuwisku. Przedstawiono wyniki numerycznej symulacji nasypu drogowego na osuwisku Just – Tęgoborze (Droga Krajowa 75). Stateczność osuwiska wyrażona przez współczynnik stateczności maleje w miarę podnoszenia się pozio-mu zawodnienia gruntów. Współczynniki stateczności dla obciążeń mniejszych od samochodów dostawczych i osobowych są nieco większe współczynniki stateczności niż od samochodów ciężarowych. Jednak w przypadku całkowitego nawodnienia gruntów ciężar samochody nie odgrywa już żadnej roli, nasyp na osuwisku jest niestateczny.]]>
<![CDATA[Wpływ sposobu posadowienia budynku na zagrożenie drogi ruchem osuwiskowym]]> Tue, 13 Feb 2018 08:57:21 +0100 Pilecka, Elżbieta; Kutek, Joanna; Moskal, Magdalena
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule omówiony został problem obciążonego budynkiem osuwiska zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Jako przykład posłużyło osuwisko zlokalizowane w miejscowości Skawinki (gm. Lanckorona, pow. wadowicki). Jest to obszar zlokalizowany w obrębie Karpat Fliszowych – rejonu najbardziej zagrożonego ruchem osuwiskowym w Polsce. Przeprowadzono dwa rodzaje analizy stateczności zbocza w programie MIDAS GTS NX. Pierwsza z nich zakłada posadowienie przedmiotowego budynku na płycie fundamentowej. Druga z kolei została przeprowadzona przy założeniu posadowienia obiektu na palach fundamentowych. Wyznaczone współczynniki stateczności ogólnej FoS pokazują, że bezpieczniejszym sposobem posadowienia budynku są pale fundamentowe. Powierzchnia poślizgu wskazuje, że ruch osuwiskowy nie zagraża wówczas zlokalizowanej poniżej skarpy drodze.]]>
<![CDATA[On the equivalence between static and dynamic railway track response and on the Euler-Bernoulli and Timoshenko beams analogy]]> Tue, 13 Feb 2018 08:48:50 +0100 Czyczula, Wlodzimierz; Koziol, Piotr; Blaszkiewicz, Dorota
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The paper tries to clarify the problem of solution and interpretation of railway track dynamics equations for linear models. Set of theorems is introduced in the paper describing two types of equivalence: between static and dynamic track response under moving load and between the dynamic response of track described by both the Euler-Bernoulli and Timoshenko beams. The equivalence is clarified in terms of mathematical method of solution. It is shown that inertia element of rail equation for the Euler-Bernoulli beam and constant distributed load can be considered as a substitute axial force multiplied by second derivative of displacement. Damping properties can be treated as additional substitute load in the static case taking into account this substitute axial force. When one considers the Timoshenko beam, the substitute axial force depends additionally on shear properties of rail section, rail bending stiffness, and subgrade stiffness. It is also proved that Timoshenko beam, described by a single equation, from the point of view of solution, is an analogy of the Euler-Bernoulli beam for both constant and variable load. Certain numerical examples are presented and practical interpretation of proved theorems is shown.]]>
<![CDATA[Characterization of fulvic acids contained in municipal sewage purified with activated sludge]]> Tue, 13 Feb 2018 08:37:33 +0100 Anielak, Anna Maria; Kryłów, Małgorzata; Łomińska-Płatek, Dominika
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Numerical investigation of flow and heat transfer from a block placed in a cavity subject to different inlet conditions]]> Tue, 13 Feb 2018 08:12:32 +0100 Rakesh, S.; Kanna, P. Rajesh; Taler, Jan; Ocłon, Paweł; Taler, Dawid; Sudhakaran, P.; Ramesh, G.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Numerical simulation is carried out for steady-state, two-dimensional, incompressible, laminar fluid flow and forced convective heat transfer over a square solid block (0.1 L × 0.1 L) placed in a square cavity (L × L). The square block is placed inside the geometric centre of square cavity and maintained at a fixed temperature higher than the inlet fluid temperature. The simulation is carried out for different positions of the inlet and the results are reported in terms of streamline contours and Nusselt number distributions. The governing equations are solved by finite volume method-based commercial Fluent software. The simulations are carried out for a Reynolds number of 100 and Prandtl number of 0.7. For the considered cases, the maximum average block Nusselt number is observed to occur when the lower edge of the inlet boundary with a height of 0.1 L is placed at a distance of 0.6 L from the of the lower edge of the cavity.]]>
<![CDATA[Wpływ logistycznych aspektów obszaru e-commerce na częstotliwość dokonywania zakupów przez internet]]> Tue, 13 Feb 2018 08:06:23 +0100 Gajewska, Teresa
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny rozwój handlu elektronicznego. Związek z tym ma zarówno rozwój technologiczny, wzrost liczby osób mających dostęp do internetu oraz aktywnie korzystających z niego, a także udział mobilnych urządzeń. Celem pracy było określenie zależności między częstotliwością dokonywania zakupów przez internet, a logistycznymi aspektami w obszarze e-commerce. Do analizy przyjęto dane z przeprowadzonych badań ankietowych wśród 100 klientów korzystających z usług handlu elektronicznego.]]>
<![CDATA[Temperature distribution in the machining zone during the turning of a shaft made of the AMS5643 steel]]> Mon, 12 Feb 2018 17:22:51 +0100 Ślusarczyk, Łukasz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The paper presents the results of laboratory measurement of temperature in the machining zone during the straight turning of a shaft made of the AMS 5643 steel. The machining trials were recorded using the FLIR 620 thermographic camera, and the ThermaCam Researcher software was used to archive and analyse the measurement results. The experimental test plan for varying machining parameters (vc, ap, f) was developed using the Taguchi method, and the ANOVA was used for statistical processing of results. The experiment involved nine trials with a coated insert and nine trials with an uncoated insert. The obtained results will be used to improve the cutting process simulation model. ]]>
<![CDATA[DYMAMESI 2017 : The International Colloquium Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions, Cracow, February 28 - March 1 : proceedings]]> Mon, 12 Feb 2018 14:44:21 +0100 rodzaj: materiały konferencyjne - redakcja książki
]]>
<![CDATA[Analysis and comparison of methods for the preparation of domestic hot water from district heating system, selected renewable and non-renewable sources in low-energy buildings]]> Mon, 12 Feb 2018 14:38:31 +0100 Knapik, Maciej
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The article presents an economic analysis and comparison of selected (district heating, natural gas, heat pump with renewable energy sources) methods for the preparation of domestic hot water in a building with low energy demand. In buildings of this type increased demand of energy for domestic hot water preparation in relation to the total energy demand can be observed. As a result, the proposed solutions allow to further lower energy demand by using the renewable energy sources. This article presents the results of numerical analysis and calculations performed mainly in MATLAB software, based on typical meteorological years. The results showed that system with heat pump and renewable energy sources Is comparable with district heating system.]]>
<![CDATA[A spatial management major course at Cracow University of Technology on the revitalisation of waterfront post-industrial areas]]> Mon, 12 Feb 2018 14:36:25 +0100 Kusińska, Elżbieta
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: In this article, the author presents the objectives of the course, Shaping of Waterfront Areas. Revitalisation and Restructuring of Post-industrial Areas taught to students of the Spatial Management major offered in the Faculty of Environmental Engineering at Cracow University of Technology, Kraków, Poland. The introduction of this course into the curriculum had two main objectives. The first was to gain theoretical knowledge regarding the methods of shaping areas associated with water bodies, with particular emphasis on waterfront post-industrial areas. The second goal was the application of knowledge gained by students during the development of a conceptual design for the development and revitalisation for the area of a former river shipyard in Kraków. During the course, the students were able to work on an existing fragment of the city, one that is currently degraded, but at the same time is located in the particularly attractive surroundings of the river Vistula - both in terms of landscape and natural qualities.]]>
<![CDATA[Electrodischarge drilling high aspect ratio holes in INCONEL 718 alloy]]> Mon, 12 Feb 2018 14:13:22 +0100 Matras, A.; Machno, M.
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: This paper contains results of research concerning holes drilling using EDM process. The influence of amplitude current, voltage and time of pulse the surface roughness and the high aspect ratio of the holes were analysed. A statistical analysis of the results were done. Graphs of the influence of process parameters on the analyzed factors were presented.]]>
<![CDATA[Trawy w przestrzeni zurbanizowanej. O projektowaniu z trawami]]> Mon, 12 Feb 2018 12:26:07 +0100 Zachariasz, Agata; Lipińska, Halina
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Łąka, łąka kwietna, polana, trawnik – gładki, strzyżony, płaski i zagłębiony, trawiasta ścieżka – to elementy ogrodów znane od stuleci, wykorzystywane w różnych stylach, w różnych typach ogrodów, także w przestrzeniach publicznych. Pratum commune, błonia, trawiasty kopiec to wyróżniki krajobrazu kulturowego niejednego miasta, historycznie i współcześnie. W XIX w. w Anglii zaczęto używać w kompozycjach ogrodowych trawy ozdobne, m.in. pampasową, miskanta i rozplenicę. Początkowo bardziej jako swojego rodzaju osobliwość niż dla ich piękna. Dopiero naturalizm, dał początek szerszemu stosowaniu traw w ogrodach i parkach, w różnych częściach świata, i zyskał wielu propagatorów, m.in. W. Robinsona, J. Jensena, K. Foerstera i P. Oudolfa. Współcześnie trawy są chętnie projektowane przez architektów krajobrazu w przestrzeniach zurbanizowanych. Wykorzystywane zarówno w kompozycjach geometrycznych, jak i swobodnych. Ich tekstura i delikatna kolorystyka tworzą tło dla innych bardziej wyrazistych gatunków roślin. Często stanowią kluczowy element układów naturalistycznych, a wykorzystanie gatunków rodzimych sprzyja zachowaniu bioróżnorodności i odtwarzaniu rodzimego krajobrazu. Wiele z tych współczesnych realizacji, opisanych jest w czasopismach, literaturze przedmiotu, nagradzanych w konkursach. Tej problematyce poświęcony jest ten przeglądowy artykuł.]]>
<![CDATA[Ice slurry flow in ball valves]]> Mon, 12 Feb 2018 12:10:42 +0100 Krawczyk, Lena; Sołek, Marlena; Mika, Łukasz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper presents the results of experimental studies of the flow resistance of slurry ice flowing through ball valves. Loss coefficients in ball valves were determined from experimental investigations. The study focused on 1/2”, 3/4” and 1” ball valves at two valve positions (20˚ and 30˚). The ice mass fraction in the studied ice slurry ranged between 5% and 30%.]]>
<![CDATA[The modelling and analysis of shock absorbers with stroke-dependent damping]]> Mon, 12 Feb 2018 12:02:46 +0100 Ferdek, Urszula
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: In order to obtain the characteristics of a damping force which depends on the amplitude and frequency of the excitation, a modification to the vehicle shock absorber is proposed in this paper. Within the range of small amplitudes, the ‘soft’ characteristics improve riding comfort, while within the resonance ranges, the increased damping force provides a higher level of ride safety. A nonlinear model of the system is introduced, taking into account various strategies of oil-flow control. Utilising numerical integration methods, the influence of excitation parameters and constructional parameters on the characteristics of the damper is investigated.]]>
<![CDATA[Biovac® wastewater treatment plants in the mountain national parks]]> Mon, 12 Feb 2018 11:56:29 +0100 Wilk, Barbara K.; Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper presents characteristics of the Biovac® wastewater treatment plants operating in the mountain areas of the Polish national parks (NP): Tatrzanski NP and Babiogórski NP as well as in the West Spitsbergen NP. On the basis of the laboratory tests performed on raw sewage and the final effluent the efficiency of the wastewater treatment plants was evaluated. It was found that high COD values and rather high COD / BOD5 ratios were observed in the raw sewage during an off-peak tourist season. The research has also shown that the Biovac® treatment plants (SBR technology) showed a high level of removal of pollutants from sewage discharged from mountain hostels.]]>
<![CDATA[Prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Przemysław Szafer – teoretyk architektury współczesnej]]> Mon, 12 Feb 2018 11:51:26 +0100 Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Profesor T. Szafer był wybitnym naukowcem, uczonym, pisarzem, organizatorem licznych konferencji poświęconych polskiej architekturze współczesnej, autorem ok. 300 artykułów naukowych. Profesor Szafer był znakomitym znawcą najnowszej architektury, a jego publikacje na temat polskiej architektury po II wojnie światowej z lat 70. i 80. XX wieku zostały przytoczone na wielu konferencjach naukowych i stanowią podstawową literaturę krytyczną z tego okresu, szczególnie dzisiaj, kiedy istotna stała się kwestia ochrony polskiej architektury wzniesionej w tym okresie.]]>
<![CDATA[Ant colony optimisation algorithm for the facility localisation problem]]> Mon, 12 Feb 2018 11:46:45 +0100 Schiff, Krzysztof
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This article describes a new ant colony optimisation algorithm for the facility localisation problem with a new heuristic pattern proposed by the author, which consists of three parts: the function of the average cost of client servicing; the total minimum cost of servicing from a site, which is selected and included into the solution; the function of improving the cost of already serviced clients. In this comparison, simulations were presented, and two parameters were observed: the number of sites and the cost of client servicing. The new algorithm allowed to improve the solution in both of these parameters.]]>
<![CDATA[Material and construction solutions of war shelters with the example of Hitler's main headquarters in the Wolf’s Lair]]> Mon, 12 Feb 2018 11:44:07 +0100 Szydlowski, Rafal; Bednarz, Katarzyna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The technology of erecting war shelters has been evolving over the centuries alongside the development of technology and building-oriented requirements. Many papers have been published on this subject in recent times. The ruins of the Wolf ’s Lair war fortress prompted the authors to write this work with a slightly different emphasis than the previous papers. In addition to a brief history of the objects, the work presents the design guidelines used in their construction and describes the construction solutions applied. In addition, where appropriate, the advantages and disadvantages of these construction solutions from an engineering point of view are highlighted.]]>
<![CDATA[Hyperelastic behaviour of auxetic material in tension and compression tests]]> Mon, 12 Feb 2018 11:38:09 +0100 Janus-Michalska, Małgorzata
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper presents the numerical simulation of uniaxial tension and compression tests for negative Poisson’s ratio materials subjected to large strains. Numerical calculations are performed for the determination of the material characteristics of auxetic periodic lattices. The finite element method (FEM) coupled with 2D periodic homogenisation technique is used. The results show the existence of large variations in strain-stress plots, which can be achieved by changing the lattice geometry parameters.]]>
<![CDATA[Dicyanovinyl end-capped 9,10-bis (phenylethynyl) anthracenes for organic solar cells]]> Mon, 12 Feb 2018 11:34:58 +0100 Danel, Krzysztof S.; Michalski, Oskar; Usatenko, Zoryana; Sanetra, Jerzy; Nowak, Elżbieta M.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: A series of 9,10-bis(phenylethynyl)anthracene dicyanovinyl end-capped derivatives have been used in bulk heterojunction (BHJ) photovoltaic cells prepared by the solution process. The compounds were excessively decorated with moieties enhancing solubility to avoid spontaneous crystallisations in the blends. The topology of the dyes is of the acceptor-donor-acceptor (A-D-A) type. The quantum chemical calculations were done at the B3LYP/6-31G(d) level of theory and HOMO-LUMO levels were calculated. The solar cells’ configuration was as follows: ITO/PEDOT:PSS/P3HT(P3OT)dyes/Al and parameters characterising them, open-circuit voltage (Voc), short-circuit current density (Jsc), fill factor (FF) and power conversion efficiency (PCE) are presented. Anthracene based A-D-A molecules showed photovoltaic activity with an average power conversion efficiencies (PCE) of 2.7%.]]>
<![CDATA[Revalorisation project of the 19th-century Bohaterów Monte Cassino Park in Jarosław]]> Mon, 12 Feb 2018 11:26:10 +0100 Krupa, Michał
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This article concerns the issue of revalorisation of the Bohaterów Monte Cassino Park in Jarosław. The park was created at the beginning of the 20th century in connection with the Industrial and Agricultural Exhibition organised there, which, in those times, was both an economic, cultural and social event. It was then that the spatial layout of the park was laid out and exhibition pavilions were erected, which, unfortunately, did not survive to the present day. However, the urban layout with its historic tree stand has been preserved. Sadly, the park is currently badly neglected, which has influenced the town authorities to agree to its revitalisation and restoration. For this purpose, a conceptual project has been prepared, and subsequently, on the basis of the former, a civil engineering design with a dendrological analysis. It should be added that, since 1992, the area has been inscribed in the voivodeship monument register, which puts it under the conservation services supervision.]]>
<![CDATA[Public space and urban barriers in Cracow. Analysis of the existing state]]> Mon, 12 Feb 2018 11:18:44 +0100 Gyurkovich-Dudzic, Karolina
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Over the last twenty years Cracow has been experiencing changes associated with the dynamic spatial development. Together with the demographic growth, mobility patterns, change as well as defining the size and volume of transport. As a result of the process, they are often transformed into the space of the city. Attractive public spaces forming logical, continuous sequences could contribute to a more harmonious, sustainable development and rehabilitation of previously neglected neighborhoods. The article will be presented in the case of the transport infrastructure. These areas will be subject to the availability of the pedestrian public space.]]>
<![CDATA[Teoria minimum w architekturze]]> Mon, 12 Feb 2018 11:15:07 +0100 Ballenstedt, Janusz
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Janusz Ballenstedt (1921–2005) – polski architekt, publicysta, wykładowca i teoretyk architektury. Absolwent Wydziału Architektury późniejszej Politechniki Krakowskiej (1949). W latach 1950–1957 projektował i realizował obiekty w Katowicach, Nowej Hucie i Zakopanem. Zrealizował też liczne wystawy w kraju i za granicą (1952–1961). Był wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1949–61). Od 1970 r. przebywał we Francji, gdzie wykładał historię i teorię architektury w École Spéciale d’Architecture w Paryżu. Autor Architektura: Historia i teoria. PWN, Warszawa 2000. Bibliografia: Szafer, T.P., Współczesna architektura polska. Arkady, Warszawa 1988. Prezentowany wcześniej niepublikowany tekst jest rozprawą, którą Janusz Ballenstedt przedstawił w przewodzie doktorskim, otwartym na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Krakowie w 1964 r. Promotorem pracy J. Ballenstedta był prof. Juliusz Żórawski. Oryginał jest oprawionym maszynopisem złożonym z 87 stron. Niniejsza publikacja po upływie ponad pół wieku wynika z przekonania o nie tylko historycznej wartości pracy, lecz także z uwagi na osobę autora, który podjął w niej twórczą kontynuację myśli Żórawskiego ujętych w O budowie formy architektonicznej – ważnego dzieła z dziedziny psychologii architektury. Przypisy dolne oraz podkreślenia w tekście zachowano zgodnie z oryginałem. Teksty w nawiasach prostokątnych [ ] oraz przypisy końcowe pochodzą od redakcji – J.-Krzysztof Lenartowicz.]]>
<![CDATA[Numerical study of a rational rule for the operation of Variable Declining Rate filters in response to changes in raw water quality]]> Mon, 12 Feb 2018 10:38:01 +0100 Mackie, R. I.; Dąbrowski, W.; Zielina, M.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: A rule for the operation of Variable Declining Rate (VDR) Filter Plants under conditions of sudden changes in influent water turbidity has been tested using a mathematical model based on the Unit Bed Element (UBE) approach. The rule was postulated previously by Dąbrowski and Marzec based on numerical simulation of a filter plant according to the mathematical model of Arboleda et al. Now a UBE model developed by Mackie and Zhao and adapted for Variable Declining Rate operation was used to investigate a plant behaviour in response to rapid changes in raw water quality. Two different cases have been considered. In the first, only the concentration of solid particles was the subject of change, and in the second the particle-size distribution changed as well. Numerical simulations were carried out under various conditions, with backwashing started when the water level above the filters reached the same position. It was found that this resulted in almost identical flow rates through each of the filters, but the length of filter runs and the effluent quality were significantly different. For waters of stable temperature but different turbidities backwashing should start for the same water level above the filters, even if the raw water quality changes.]]>
<![CDATA[Miejsca upamiętnienia akcji T4 jako przykład współczesnej interwencji w historycznych założeniach parkowych szpitali psychiatrycznych przełomu XIX i XX wieku]]> Mon, 12 Feb 2018 08:57:51 +0100 Staniewska, Anna
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Parki i ogrody przy szpitalach psychiatrycznych przełomu XIX i XX wieku to dzieła sztuki ogrodowej dowodzące terapeutycznej roli komponowanego krajobrazu. Przemiany w psychiatrii w ostatnich 100 latach skutkują zmianami zespołów służących nerwowo i psychicznie chorym, które są adaptowane do współczesnych celów. W ogrodach szpitalnych pojawiają się uzupełnienia o charakterze memorialnym. Upamiętniają one ofiary nazistowskiej eutanazji chorych psychicznie, która miała w latach II wojny światowej. Artykuł opisuje przykłady pomników akcji T4 i ich związek z historycznym krajobrazem parkowym i ogrodowym.]]>
<![CDATA[Renowacja akustyczna stropu gęstożebrowego Ackermanna w krakowskiej kamienicy z 1940 roku]]> Mon, 12 Feb 2018 08:40:01 +0100 Kłosak, Andrzej K.; Ziarko, Bartłomiej; Nering, Krzysztof
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Podczas prac remontowych jednego z lokali mieszkalnych, w kamienicy w centrum Krakowa, mieliśmy okazję przeprowadzić pomiary izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych istniejących i nowo projektowanych stropów międzymieszkaniowych (przed i po wymianie warstw podłogowych). W artykule przedstawiono wyniki tych pomiarów wraz z analizą rozwiązań podłogowych stosowanych w okresie międzywojennym i porównaniem ich efektywności z rozwiązaniami stosowanymi współcześnie.]]>
<![CDATA[Filtrate quality from different filter operations]]> Mon, 12 Feb 2018 08:38:43 +0100 Mackie, Robert I.; Zielina, Michał; Dąbrowski, Wojciech
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Does freezing affect sediment sampling results?]]> Mon, 12 Feb 2018 08:36:51 +0100 Dabrowski, Wojciech; Mackie, R. Ian; Zielina, Michal
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Trzeci Międzynarodowy Konkurs Ceramiczny w Japonii]]> Mon, 12 Feb 2018 08:35:35 +0100 Firek, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Równoważny czas ekspozycji w szacowaniu odporności ogniowej elementów konstrukcji stalowych]]> Mon, 12 Feb 2018 08:34:55 +0100 Maślak, Mariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Przeobrażenia przestrzeni publicznych w Polsce a fundusze europejskie – województwo małopolskie]]> Mon, 12 Feb 2018 08:22:26 +0100 Wantuch-Matla, Dorota
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: W niniejszym artykule przedstawiono wybrane przykłady spośród najbardziej interesujących przekształceń przestrzeni publicznych w Małopolsce, dokonanych w miastach i miejscowościach różnej skali, dzięki dotacjom unijnym pozyskanym z puli środków unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), a także m.in. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROM) w latach 2007-2013. Prezentowane analizy mają charakter wstępny i stanowią etap szerszych badań, prowadzonych przez Autorkę, dotyczących wieloaspektowych przemian przestrzeni publicznych, które zaszły i zachodzą w Polsce przy wsparciu funduszy europejskich. Celem badań jest całościowa ocena tego, w jaki sposób w poszczególnych okresach programowania, akcesja do Unii Europejskiej i możliwość czerpania z zachodnich doświadczeń oraz wsparcia finansowego, wpływały i wpływają na przeobrażenia w przestrzeni publicznej polskich miast i miejscowości, a także sposób myślenia o niej i jej postrzegania.]]>
<![CDATA[Utracona szansa miejskości – teren powojskowy „Nowego Miasta” w Krakowie]]> Mon, 12 Feb 2018 08:16:48 +0100 Kurtyka, Paweł
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Celem artykułu jest analiza potencjału oraz podjętych decyzji urbanistycznych i projektowych, dotyczących obszaru pomiędzy ul. Rakowicką i Wita Stwosza w Krakowie. Artykuł osadzono w kontekście wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących przestrzeni publicznych i ich związków z miejskością oraz dziedzictwem i jego potencjałem. Istotnym zagadnieniem jest analiza wpływu bliskości Dworca Głównego na potencjalne zagospodarowanie obszaru. Artykuł rozpatruje sposób wpięcia terenu w sieć przestrzeni publicznych miasta i sformułowania programu użytkowego oraz możliwość stworzenia nowego węzła miejskości. ]]>
<![CDATA[Optymalne sterowanie ekologicznym hybrydowym obiegiem chłodniczym]]> Sat, 10 Feb 2018 13:08:56 +0100 Duda, Roman; Cyklis, Piotr
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The problem of auto-optimization of the hybrid two stage compressor-adsorption cycle is presented in the paper. This cycle is ecological because it uses only natural refrigerants (H2O and CO2) using waste heat or renewable energy. Cycle control to achieve maximal utilization of the renewable energy and COP increase due to number of components is difficult. The aim is to achieve optimal energy consumption assuring required temperature in the refrigeration chamber. The optimization problem is not easy, especially in case of disturbance or change of operating parameters. In the individual subsystems, the possibility of simple follow by parameter regulation was also applied on the basis of the selected variable, one or more system parameters. ]]>
<![CDATA[The specific resistance of cutting force during precise turning of NiTi Shape Memeory Alloy]]> Sat, 10 Feb 2018 12:06:07 +0100 Kowalczyk, M.
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Dimensional verification of an object manufactured using the FDM multi-materials method]]> Sat, 10 Feb 2018 12:00:24 +0100 Ślusarczyk, Ł.; Franczyk, E.
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Cutting forces analysis during nickel alloy machining]]> Sat, 10 Feb 2018 11:53:18 +0100 Struzikiewicz, G.; Zębala, W.; Rumian, K.
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[On the application of POD to the study of flames ]]> Fri, 09 Feb 2018 14:35:11 +0100 Aversano, Gianmarco; Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano; Russo, Lucia
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Ocena odporności ogniowej elementów konstrukcji metalowych w pożarze rozwiniętym na przykładzie belki stropowej]]> Fri, 09 Feb 2018 13:53:52 +0100 Maślak, Mariusz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Regeneracja odpadowych olejów spożywczych. Możliwości optymalizacji procesu przez zastosowanie technik membranowych]]> Fri, 09 Feb 2018 13:49:44 +0100 Lubera, Tomasz; Wójtowicz, Sylwia
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Wenecja : potencjał]]> Fri, 09 Feb 2018 13:31:21 +0100 Malinowska-Petelenz, Beata; Skaza, Maciej; Twardowski, Mariusz
rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Wystawa "Wobec konsumpcji": Międzynarodowe Biennale Wzornictwa w St-Etienne, Francja 2004]]> Fri, 09 Feb 2018 12:18:12 +0100 Firek, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Proposal of a new soft switching system for three-phase voltage source inverters ]]> Fri, 09 Feb 2018 12:16:46 +0100 Mazgaj, Witold; Rozegnał, Bartosz; Szular, Zbigniew
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The paper presents a new soft switching system in three-phase voltage source inverters. In the majority of existing soft switching systems, there is a risk of damaging main or auxiliary transistors in the case of disturbances in the control system due to capacitors that are connected in parallel to the main transistors and due to resonant inductors which are connected in series to the auxiliary transistors. In the proposed new soft switching system, a danger of an abrupt discharge of capacitors through a conductive transistor does not occur and there is no risk of the interruption of the inductor current which usually causes damage to transistors. The paper describes the operation principles and the control algorithm of the presented solution, which is much simpler with respect to the control methods in soft switching systems applied by now. The method of the selection of the soft switching system’s elements is also briefly described. The operation correctness of the presented system has been confirmed by laboratory research, and attention has been paid to certain limitations of the control system.]]>
<![CDATA[Waterfronts, public spaces and tourist potential]]> Fri, 09 Feb 2018 12:13:47 +0100 Wójcik, Agnieszka
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Contemporary cities also known as postindustrial cities are created by dynamic urban development. One of the most significant processes is related to waterfront areas and their new public spaces. What does it mean for the identity of a city, for its potential on the “tourist market”? How deeply can new urban structures change the image of a city? The author would like to describe this topic exemplified by two Polish cities: Gdańsk and Kraków.]]>
<![CDATA[Regulacja temperatury powietrza w systemach chłodzenia i klimatyzacji. Wybrane zagadnienia]]> Fri, 09 Feb 2018 12:13:42 +0100 Wojtas, Kazimierz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Wiele osób zaangażowanych w proces realizacji tzw budynków użyteczności publicznej (np. budynków biurowych) wydaje się nie doceniać znaczenia, jaką odgrywają w ich eksploatacji zagadnienia związane z kształtowaniem komfortu wewnętrznego. Konsekwencją tego jest w przeważającej większości negatywna ocena ze strony pracujących w tych obiektach ludzi na temat jakości komfortu w miejscach ich pracy. Autor artykułu, dysponując wieloletnim doświadczeniem praktycznym w branży klimatyzacyjnej a jednocześnie opierając się na wynikach badań własnych oraz obcych próbuje zwrócić uwagę na te zagadnienia, które mają, jego zdaniem, dominujący wpływ na jakość klimatu wewnętrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych. W artykule zostały omówione takie problemy, jak wpływ charakterystyk wymiennika ciepła, zaworu regulacyjnego, oraz sposobu równoważenia instalacji hydraulicznej na jakość regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz zużycie nośników energii.]]>
<![CDATA[O architekturze budynków biur w Wiedniu]]> Fri, 09 Feb 2018 12:09:14 +0100 Złowodzki, Maciej; Zawada-Pęgiel, Katarzyna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Od końca lat 1970. Wiedeń podejmuje działania polityczne, ekonomiczne i planistyczne zmierzające do uczynienia z tego miasta ponownie ważnego centrum aktywności gospodarczej w Europie. Czynione jest to na drodze rozbudowy nowoczesnych miejsc pracy związanych z tworzeniem, przetwarzaniem, dystrybucją i komercjalizacją informacji, a więc rozbudową funkcji biur owej i konferencyjnej. Naprzód wzniesiono Uno-City, a następnie zaczęto przekształcać go w wielofunkcyjną dzielnicę biznesową o wiodącej funkcji biurowej, nazwane Donau-City. Z powierzchnią biurową liczącą ponad 11 milionów m2, jest obecnie Wiedeń największym tego typu ośrodkiem we wschodniej części Unii Europejskiej, a na terenie Donau-City powstaje szereg interesujących architektonicznie obiektów. Sześć z nich omówiono.]]>
<![CDATA[High-performance Cr–Zr–O and Cr–Zr–K–O catalysts prepared by nanocasting for dehydrogenation of propane to propene]]> Fri, 09 Feb 2018 11:59:25 +0100 Węgrzyniak, A.; Rokicińska, A.; Hędrzak, E.; Michorczyk, B.; Zeńczak-Tomera, K.; Kuśtrowski, P.; Michorczyk, P.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Ordered mesoporous Cr–Zr–O and Cr–Zr–K–O catalysts were prepared by nanocasting using a CMK-3 carbon replica as a hard template. The synthesized oxide nanoreplicas had a uniform pore-size distribution centered in the range of 5.5–6.5 nm and specific surface areas of 123–164 m2 g−1. Results of physicochemical characterization (UV-vis DRS, EPR, XRD, XPS and H2-TPR) revealed that chromium species were stabilized in +3, +5 and +6 oxidation states in all samples. The developed materials exhibited excellent catalytic performance and much higher resistance to deactivation during the process of dehydrogenation of propane to propene in comparison with a material prepared without the CMK-3 hard template assistance. Potassium doping (0.2, 0.5 or 1.0 wt%) of the catalyst with a Zr/Cr atomic ratio of 5 enhanced the selectivity to propene and resistance to coke deposition.]]>
<![CDATA[Cobalt-containing BEA zeolite for catalytic combustion of toluene]]> Fri, 09 Feb 2018 11:49:53 +0100 Rokicińska, Anna; Drozdek, Marek; Dudek, Barbara; Gil, Barbara; Michorczyk, Piotr; Brouri, Dalil; Dzwigaj, Stanislaw; Kuśtrowski, Piotr
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Co-containing HAlBEA zeolite was obtained by conventional wet impregnation of HAlBEA zeolite with an aqueous Co(NO3)2.6 H2O solution, whereas Co-containing SiBEA zeolites were prepared by a two-step post-synthesis method. This approach consists of, in the first step, dealumination of parent BEA zeolite to obtain an aluminium-free SiBEA support and then, in the subsequent step, contact of the obtained material with an aqueous solution of cobalt nitrate. As shown by X-ray diffraction and low-temperature N2 adsorption, the dealumination of BEA zeolite and introduction of cobalt ions did not involve destruction of zeolite structure, and only insignificant blocking of pore system was observed after introduction of high amounts of cobalt. Nevertheless, clear changes in acidity were found by FTIR of pre-adsorbed pyridine after dealumination of parent BEA zeolite and introduction of cobalt ions. The presence of Lewis acid sites resulted in enhanced selectivity to CO and benzene formed as by-products in the toluene combustion. Therefore, SiBEA zeolite was chosen as a support for an introduction of various amounts of Co into the zeolite structure (the intended Co contents of 3.0–9.0 wt%). Depended on the amount of the introduced Co, cobalt was incorporated into the framework of BEA zeolite as isolated mononuclear Co(II) species, small Co(II) oxide clusters and/or Co3O4 crystallites distributed in the whole zeolite structure. The chemical environment and dispersion of cobalt species were studied by transmission electron microscopy (TEM), FTIR of pre-adsorbed NO, UV–vis diffuse reflectance spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Temperature-programmed reduction of hydrogen (H2-TPR) was also performed to determine reducibility of the Co-containing SiBEA zeolites. It was confirmed that siliceous SiBEA zeolite was the excellent support of Co3O4, which was in turn recognized as the main active phase in the total oxidation of toluene. The best catalytic performance was achieved over the catalysts containing at least 0.05 mmol of Co in the form of Co3O4 per 1 g of SiBEA zeolite.]]>
<![CDATA[Bidding factors-the reduction of the data dimension with the use of PCA]]> Fri, 09 Feb 2018 11:39:43 +0100 Leśniak, Agnieszka
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Making the decision to participate in the tender is subject to a number of factors, affects the health of the company and is an important aspect in its quest for success. Efforts to select bidding factors have been repeatedly undertaken in various countries and in numerous construction markets. Researchers usually give a long list of factors, also called criteria, which in their opinion may significantly influence the bidding decision. The paper presents an attempt to reduce a proposed set of bidding factorsdefined in Poland with the use of thePrincipal Component Analysis.]]>
<![CDATA[Microwave-enhanced synthesis of biodegradable multifunctional chitosan hydrogels for wastewater treatment]]> Fri, 09 Feb 2018 11:15:14 +0100 Piątkowski, M.; Janus, Ł.; Radwan-Pragłowska, J.; Raclavsky, K.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Chitosan, a derivative of chitin, is a biodegradable polymer known of its favorable properties, applicable in medicine and industry. Commonly obtained chitosan hydrogels are of various swelling capacity, and may bind only anions losing their susceptibility to biodegradation. Hydrogels are mostly obtained using toxic crosslinkers, which pollute environment due to waste generation during their synthesis. In the present article a novel, waste-free method for obtaining chitosan hydrogels under microwave irradiation, is described. Their chemical and morphological structure, swelling properties, sorption capability of a model dye and cadmium ions are described, and kinetic studies, were carried out. Biodegradability of the obtained hydrogels was investigated with the Sturm Test method. As a result, multifunctional chitosan hydrogels with both negative and positive surface charges and increased ability of anions and cations binding, were obtained. Materials were fully biodegradable, capable to absorb high amounts of water, as well as to remove various water contaminants.]]>
<![CDATA[Chitosan/aminoacid hydrogels with antimicrobial and bioactive properties as new scaffolds for human mesenchymal stem cells culture applicable in wound healing]]> Fri, 09 Feb 2018 09:55:03 +0100 Piątkowski, M.; Kitala, D.; Radwan-Pragłowska, J.; Janus, Ł.; Klama-Baryła, A.; Łabuś, W.; Tomanek, E.; Glik, J.; Matýsek, D.; Kawecki, M.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Application of human mesenchymal stem cells brings a new hope for advanced wound healing. To enable cells culture and their viability maintenance, a new type of biomaterials must be developed. Scaffolds prepared from polymers of natural origin can mimic extracellular matrix. Chitosan, which is a chitin derivative, has many favorable properties like biodegradability or lack of cytotoxicity. Therefore, it is widely applied in medicine and pharmacy. Nevertheless, its chemical modification may lead to the loss of biocompatibility of the material and generate some significant problems with cells culture. In this article a novel strategy of the bioactive and antimicrobial chitosan hydrogel scaffolds is presented. As crosslinking agents non-toxic substances were used such as aspartic acid and glutamic acid. Obtained biomaterials were investigated over their chemical structure, morphology and biological activity. Performed tests using human mesenchymal stem cells confirmed bioactivity and biocompatibility, as well as antibacterial and antifungal properties.]]>
<![CDATA[Czarownik Abraxas i zapis architektury]]> Fri, 09 Feb 2018 09:01:29 +0100 Kozłowski, Tomasz
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Nagroda dla profesora]]> Fri, 09 Feb 2018 08:59:54 +0100 Misiągiewicz, Maria
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Zapis przestrzeni architektonicznej – wyobrażenie i uporządkowanie]]> Fri, 09 Feb 2018 08:55:51 +0100 Charciarek, Marcin
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Bieda jako tabu w architekturze. Do kogo nie należy przestrzeń publiczna?]]> Fri, 09 Feb 2018 08:54:08 +0100 Lubelska, Maria
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Rysunek jako wyraz intencji architekta]]> Fri, 09 Feb 2018 08:51:28 +0100 Żychowska, Maria J.
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Odporność zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na wpływy eksploatacji górniczej w obszarze górniczym KWK Janina]]> Fri, 09 Feb 2018 08:50:03 +0100 Pachla, Filip; Tatara, Tadeusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W pracy przedstawiono wybrane analizy oceny odporności dynamicznej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na wpływy eksploatacji górniczej w obszarze górniczym jednej z kopalń węgla kamiennego. Rozważania ograniczono do dynamicznych efektów związanych z powstawaniem wstrząsów górniczych generowanych podziemną eksploatacją surowca. W ramach pracy wykonano analizę sejsmiczności analizowanego obszaru z uwagi na wpływ rejestrowanych i prognozowanych drgań powierzchniowych na tradycyjną niską zabudowę murowaną. Wykonano modele symulacyjne zbudowane zgodnie z Metodą Elementów Skończonych oraz dobrano kryteria odporności dynamicznej. Kryteria odporności dynamicznej przyjęto zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami projektowania budynków murowanych. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem metody spektrum odpowiedzi, która jest normową metodą projektowania obiektów poddanych wpływom wstrząsów górniczych. Takie podejście jest również zalecane przez większość polskich instrukcji i wytycznych dotyczących projektowania budynków w rejonach o sejsmiczności indukowanej działalnością wydobywczą. Efektem analiz było określenie wytężenia podstawowych elementów konstrukcyjnych w przyjętych modelach obliczeniowych. Wyniki analiz skoncentrowanych na wpływie wstrząsów górniczych na zabudowę powierzchniową i sieć infrastruktury technicznej oraz ich zabezpieczeniach w obszarze górniczym ZG Janina mogą być przydatne w kontekście możliwości dalszej eksploatacji pokładów węgla w kolejnych latach, z zachowaniem bezpieczeństwa powszechnego, ochrony obiektów budowlanych, w tym zapobiegania szkodom. Przedstawione w pracy wyniki stanowią również uzupełnienie tworzonej przez autorów od kilku lat bazy obiektów i modeli dynamicznych budowli poddanych wpływom wstrząsów górniczych.]]>
<![CDATA[Niezapomniany bunt postmodernistyczny w przedstawieniu architektury]]> Fri, 09 Feb 2018 08:41:07 +0100 Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Myślenie architekturą, przestrzenią i obiektami]]> Fri, 09 Feb 2018 08:36:11 +0100 Trillo de Leyva, Juan Luis
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Zapis przestrzeni architektonicznej czy zapis jej idei?]]> Fri, 09 Feb 2018 08:32:59 +0100 Paczowski, Bohdan
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Filozofia zapisu]]> Fri, 09 Feb 2018 08:28:59 +0100 Misiągiewicz, Maria
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Interpretacja szkicu architektury]]> Fri, 09 Feb 2018 08:25:12 +0100 Kozłowski, Dariusz
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Ogień i człowiek. Składany piec ceramiczny]]> Fri, 09 Feb 2018 08:17:16 +0100 Firek, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Ceramika. Alternatywne metody kształtowania]]> Fri, 09 Feb 2018 08:16:12 +0100 Firek, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Ładnizm czyli próba wyjaśnienia pewnych nieporozumień dotyczących sztuki Słynnej Grupy Ładnie]]> Fri, 09 Feb 2018 08:15:16 +0100 Firek, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Fikcja jest bardziej seksowna niż rzeczywistość!]]> Fri, 09 Feb 2018 08:15:00 +0100 Fein, Raimund
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[4 Międzynarodowy Konkurs Ceramiczny Mino'95 w Japonii]]> Fri, 09 Feb 2018 08:14:22 +0100 Firek, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Rysunek przestrzeni architektonicznej]]> Fri, 09 Feb 2018 08:09:50 +0100 Dal Fabbro, Armando
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Limitation of vertical deflections of beams]]> Fri, 09 Feb 2018 08:06:46 +0100 Maślak, Mariusz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Analogowy i cyfrowy zapis przestrzeni architektonicznej]]> Fri, 09 Feb 2018 08:06:20 +0100 Dürschke, Gerhard J.
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[O zapisach przestrzeni architektonicznej w akademii Św. Łukasza w Rzymie]]> Fri, 09 Feb 2018 08:02:29 +0100 Białkiewicz, Andrzej
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Limitation of horizontal deflections of frames]]> Fri, 09 Feb 2018 08:01:52 +0100 Machowski, Andrzej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[O zapisach]]> Fri, 09 Feb 2018 07:57:38 +0100 Kozłowski, Dariusz
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Pretekst : Zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej, Nr 4]]> Fri, 09 Feb 2018 07:53:08 +0100 rodzaj: numer czasopisma
]]>
<![CDATA[Pretekst : Zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej, Nr 4]]> Fri, 09 Feb 2018 07:45:05 +0100 rodzaj: numer czasopisma
]]>
<![CDATA[On generation of permutations through decomposition of symmetric groups into cosets]]> Thu, 08 Feb 2018 16:12:39 +0100 Kokosiński, Zbigniew
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: A hardware-oriented algorithm for generating permutations is presented that takes as a theoretic base an iterative decomposition of the symmetric group Sn into cosets. It generates permutations in a new order. Simple ranking and unranking algorithms are given. The construction of a permutation generator is proposed which contains a cellular permutation network as a main component. The application of the permutation generator for solving a class of combinatorial problems on parallel computers is suggested.]]>
<![CDATA[Generation of structural topologies using efficient technique based on sorted compliances]]> Thu, 08 Feb 2018 15:13:23 +0100 Mazur, Monika; Tajs-Zielińska, Katarzyna; Bochenek, Bogdan
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Topology optimization, although well recognized is still widely developed. It has gained recently more attention since large computational ability become available for designers. This process is stimulated simultaneously by variety of emerging, innovative optimization methods. It is observed that traditional gradient-based mathematical programming algorithms, in many cases, are replaced by novel and e cient heuristic methods inspired by biological, chemical or physical phenomena. These methods become useful tools for structural optimization because of their versatility and easy numerical implementation. In this paper engineering implementation of a novel heuristic algorithm for minimum compliance topology optimization is discussed. The performance of the topology generator is based on implementation of a special function utilizing information of compliance distribution within the design space. With a view to cope with engineering problems the algorithm has been combined with structural analysis system Ansys.]]>
<![CDATA[A heuristic approach to optimization of structural topology including self-weight]]> Thu, 08 Feb 2018 15:13:15 +0100 Tajs-Zielińska, Katarzyna; Bochenek, Bogdan
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Topology optimization of structures under a design-dependent self-weight load is investigated in this paper. The problem deserves attention because of its significant importance in the engineering practice, especially nowadays as topology optimization is more often applied when designing large engineering structures, for example, bridges or carrying systems of tall buildings. It is worth noting that well-known approaches of topology optimization which have been successfully applied to structures under fixed loads cannot be directly adapted to the case of design-dependent loads, so that topology generation can be a challenge also for numerical algorithms. The paper presents the application of a simple but e ffi cient non-gradient method to topology optimization of elastic structures under self-weight loading. The algorithm is based on the Cellular Automata concept, the application of which can produce e ff ective solutions with low computational cost.]]>
<![CDATA[Synthesis of bees' chitosan based hydrogels containing aloe vera]]> Thu, 08 Feb 2018 14:50:36 +0100 Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Chitosan based hydrogels due to their specific properties and structure belong to the group of materials widely used in medicine. They are used as drug carriers with controlled release of active substances and in the preparation of innovative wound dressings. The main aim of the conducted research was the choice of the most favorable parameters for carrying the cross-linking reaction by means of UV radiation and microwaves. Subsequently, an adequate composition of the mixture containing chitosan and gelatin for further modification of such prepared the polymer matrix with Aloe vera extract was selected. Subsequently, an impact of introduction of Aloe vera extract into hydrogel on its physicochemical properties and structure was determined. The scope of the research included the measurement of swelling abilities of hydrogels in distilled water and selected simulated body fluids as well as incubation studies aimed at determination of tendency of prepared materials to degradation in previously mentioned fluids and their compatibility in relation to such environments. In order to characterize the chemical structure of the polymers and impact of incubation on this structure spectroscopic analysis was performed. Microscopic analysis was used to define the surface morphology of the hydrogels. Moreover, materials containing Aloe vera extract were subjected to the studies of release of additive from hydrogel matrix. Research was conducted both in acid and alkaline environment.]]>
<![CDATA[Minimalizacja wahań napięcia sieci elektrycznej w stanach przejściowych quasiharmonicznych]]> Thu, 08 Feb 2018 14:38:14 +0100 Siwczyński, Maciej; Drwal, Andrzej; Żaba, Sławomir
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule rozwiązano zagadnienie minimalizacji normy wahania napięcia rzeczywistego źródła energii elektrycznej, które zastępuje złożoną sieć zasilającą, uwzględniając również stany przejściowe. Stany te wywoływane są zmianami poboru mocy czynnej od strony odbiornika i kołysaniami sygnału napięcia źródłowego sieci. Użyto nowego aparatu matematycznego wynikłego z połączenia pojęcia ruchomej mocy czynnej i modulacji sygnałów harmonicznych.]]>
<![CDATA[Preparation of polymer materials containing titanium compounds]]> Thu, 08 Feb 2018 14:32:44 +0100 Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Tyliszczak, Bożena
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Titanium compounds in view of their physicochemical properties constitute interesting materials applied in chemical synthesis. They are used for preparation of antifungal agents as well as for production of self-cleaning coatings. Moreover, mentioned inorganic compounds are characterized by a capability of neutralizing of unpleasant odor. Those all characteristics make these substances useful in many fields. In the framework of presented research series of polymer materials modified with titanium and titanium oxide have been obtained by means of photopolymerization. In the further step, studies on such synthesized materials have been conducted with particular emphasis on determining a mechanical properties and wettability. Hardness of prepared polymers have been tested by means of Shore durometer. Based on the research it can be concluded that addition of titanium compounds to the polymer matrix resulted in the improvement of mechanical properties as well as in an increase of hydrophobicity. It is worth mentioning that it is possible to manipulate properties of the obtained compositions by the introduction of an appropriate amount of additive into their matrices.]]>
<![CDATA[Studies on superabsorbents modified with trehalose]]> Thu, 08 Feb 2018 14:24:05 +0100 Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Recently, trehalose becomes more and more popular compound. Increasing interest in this disaccharide results from the role as it starts to play in water economy of plants. In conditions of water shortage mentioned organic substance prevents their dehydration. Therefore, application of such interesting additive can contribute to the preparation of materials that can be applied in such areas as agriculture or cultivation of plants. It is also worth mentioning that properties of trehalose make this substance interesting from the medical point of view. Presented additive can have an impact on maintaining organs for transplantation in good condition. In presented research series of polymer superabsorbents modified with described disaccharide have been prepared. Obtained by means of photopolymerization materials differed in an amount of the additive. In the further step, physicochemical properties of superabsorbents have been determined. Following studies have been carried out: swelling studies and incubation studies in simulated body fluids aimed at determination of behavior of prepared materials in solutions similar to those one occurring in human body. Additionally, chemical structure of the hydrogels have been defined using spectroscopic technique. Based on the research it can be concluded that proposed materials are characterized by low sorption capacity and did not have significant impact on simulated body fluids. What is more, prepared hydrogels did not degrade significantly in the mentioned fluids - such conclusion is possible due to the fact that spectra of the tested materials before and after incubation studies obtained using FT-IR spectroscopy differed slightly from each other. Presented superabsorbents seem to be interesting materials that can be subjected to more advanced studies in view of their future medical application.]]>
<![CDATA[Thermal stability of gamma-irradiated polyurethane/POSS hybrid materials]]> Thu, 08 Feb 2018 14:18:55 +0100 Zaharescu, Traian; Marinescu, Virgil; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: In this work, new version: we report essential data on the stability of gamma-irradiated polyurethanes chemically modified by octa(3-hydroxy-3-methylbutylmethylsiloxy) POSS (o-POSS) which varies from 2, 4, 6, 8 to 10 mass%. These hybrid materials were tested by isothermal (190 C) and nonisothermal (b = 2, 3.7, 5 and 10 K min-1) chemiluminescence, and the thermal stability of gamma-radiation-aged samples was correlated with the change in the nanofiller loading and absorbed dose. The compositions where inorganic phase is less than 6% show an increasing thermal strength as o-POSS concentration enhances. The other samples with higher nanoparticle content present less stability in respect of inferior homologous composition. The nonisothermal chemiluminescence profiles are changing from one type of sample to the other where nanofiller induces different effects. The considerations on mechanistic aspects are discussed, too.]]>
<![CDATA[Influence of carbon precursor on porosity, surface composition and catalytic behaviour of CMK-3 in oxidative dehydrogenation of propane to propene]]> Thu, 08 Feb 2018 14:11:55 +0100 Węgrzyniak, Adam; Jarczewski, Sebastian; Kuśtrowski, Piotr; Michorczyk, Piotr
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Ordered mesoporous CMK-3 carbon replicas were synthesized by infiltration of mesopores present in a SBA-15 silica template with two different carbon precursors, i.e. sucrose and poly(furfuryl alcohol). The obtained composites were carbonized under an inert gas atmosphere at 550, 650, 750 and 850 °C, and the template was etched with a HF solution. The final carbon replicas were analyzed by various physicochemical techniques, including low-temperature N2 adsorption, X-ray diffraction, X-ray photoelectron spectroscopy, scanning and transmission electron microscopy, and tested as catalysts in the oxidative dehydrogenation of propane (ODP) at 450 °C. Both series of materials differed strongly with respect to their porosity, but showed very similar surface composition determined by XPS. Higher porosity of CMK-3 prepared using the sucrose precursor influenced propane conversion and selectivity to propene. Furthermore, oxygen containing groups (e.g. carbonyl-type) were found to be less sensitive to the type of carbon precursor than to the ODP reaction conditions.]]>
<![CDATA[Influence of axial force on distribution of cross-sectional forces in unbraced frames with regard to flexibility of connection]]> Thu, 08 Feb 2018 14:08:11 +0100 Kalczynska-Gasik, Beata; Razowski, Aleksander
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Wpływ czynników ruchowo-drogowych na przepustowość drogi dwupasowej dwukierunkowej – doświadczenia zagraniczne]]> Thu, 08 Feb 2018 14:05:19 +0100 Gondek, Stanisław; Ostrowski, Krzysztof
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule omówiona jest najczęściej stosowana na świecie metoda do oceny warunków ruchu oraz szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych, tj. najnowsza wersja amerykańskiej metody Highway Capacity Manual – HCM-6. W wielu krajach świata nieposiadających własnej metody jest ona wykorzystywana do analiz sieci drogowej, pomimo że bazuje na wynikach bada ń empirycznych i symulacyjnych typowych dla ruchu w USA. W literaturze spotyka si ę opis badań adaptacyjnych do warunków lokalnych, z których wybrane również zaprezentowano w referacie. Dotycz ą one korekty współczynników stosowanych w metodzie oraz badań wpływu czynników drogowo-ruchowych na warunki ruchu panuj ą ce na drodze. W Polsce, w ramach programu RID-I/50 (Rozwój Innowacji Drogowych), konsorcjum pracowników kilku uczelni (Politechniki: Krakowska, Warszawska i Gdańska) opracowuje nową metodę oceny warunków ruchu i szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych.]]>
<![CDATA[Metoda obliczania przepustowości dróg dwupasowych dwukierunkowych – stan obecny]]> Thu, 08 Feb 2018 14:01:27 +0100 Gondek, Stanisław; Ostrowski, Krzysztof
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule omówiona jest instrukcja do oceny warunków ruchu oraz szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych, która weszła do praktyki projektowej w 1991 r. Metoda w niej zastosowana bazuje na amerykańskiej metodzie Highway Capacity Manual (HCM-85). Przedstawiono również obiektywne i subiektywne czynniki wpływaj ą ce na przepływ ruchu a tak że miary mogące odwzorować warunki ruchu na drogach o przekroju 1 x 2. Wspomniano też o próbie opracowania polskiej metody w latach 80-tych XX wieku przez naukowców z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej i Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Zmiany polityczno-ustrojowe oraz kłopoty finansowe nie pozwoliły jednak dokończyć prac nad metodą . Obecnie w ramach programu RID-I/50 (Rozwój Innowacji Drogowych) konsorcjum pracowników kilku uczelni (Politechniki: Krakowska, Warszawska i Gdań ska) opracowuje nową metod ę oceny warunków ruchu i szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych.]]>
<![CDATA[Pomiędzy historią a współczesnością – o zmiennej roli światła we współczesnej architekturze]]> Thu, 08 Feb 2018 13:56:41 +0100 Skaza, Maciej
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Architektura istnieje od tysięcy lat, a światło towarzyszy jej stale. Współczesna przestrzeń oferuje jednak doznania dotąd nieistniejące. Trudno nie doceniać znaczenia oculusa we wnętrzu Panteonu, sekwencji cieni układających się na kanelurach greckiej kolumny, czy – bardziej współczesnego – mroku kaplicy w Ronchamp, do której światło sączy się przez rozglifienia kolorowych okien. A jednak mrok wnętrz Muzeum Żydowskiego, świetlisty krzyż przecinający fasadę Kościoła Światła, czy transparentna bryła Fundacji Cartiera wskazują jednoznacznie, że we współczesnej architekturze światło odgrywa także inną rolę, niż ta, jaką nadano mu dawniej, kiedy katedry były białe. To różnica pomiędzy zamkniętym i otwartym, pomiędzy nieprzeniknionym murem i transparentnością ściany kurtynowej. Wraz z nowym językiem form współczesnej architektury „zmianie” uległo też światło na/w budynku oraz nasz odbiór budowli. A jednak, pomimo zmian, „architektura to przemyślana, bezbłędna gra brył w świetle”, nadal.]]>
<![CDATA[Spreadsheet applied to combination of actions]]> Thu, 08 Feb 2018 13:51:41 +0100 Czepiec, Paweł
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Minimalizacja wahań napięcia źródła stratnego w stanie nieustalonym - rozwiązanie w dziedzinie czasowej]]> Thu, 08 Feb 2018 13:51:17 +0100 Siwczyński, Maciej; Drwal, Andrzej; Żaba, Sławomir
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule rozwiązano zadanie minimalizacji zmian sygnału napięcia wewnątrz stratnego źródła energii elektrycznej w stanie nieustalonym (zmodulowanym) przy u życiu rachunku operatorowego. Określono sposób deformacji operatorów rozwiązujących poprzez tzw. poprawkę modulacyjną oraz wyznaczono ich rozkłady czasowe. Przedstawiono przykład obliczeniowy z siłą elektromotoryczną e(t,t’), okresową względem zmiennej t, zmodulowaną według czasu t ’, zawierającą operator impedancji wewnętrznej typu RL.]]>
<![CDATA[Using the results of public consultations in the design of an urban public space - the case study of Warsaw]]> Thu, 08 Feb 2018 13:47:24 +0100 Zieliński, Miłosz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The goal of the work is the presentation of a method of design whose effect is an architectural and urban concept that creatively utilises the results of public consultations. The analysis includes a case study with particular emphasis on trailing the train of thought used during the analysis and conceptual work. The work argues that a public consultations report can be a significant source of knowledge and a valuable inspiration for the designers of public spaces and the urban landscape. The concept that has been presented shows a model of an innovative approach to public participation, understood as involvement.]]>
<![CDATA[Design philosophy of the Eurocodes]]> Thu, 08 Feb 2018 13:34:40 +0100 Murzewski, Janusz W.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Reaktancyjne kompensatory czwórnikowe dla przebiegów monoharmonicznych]]> Thu, 08 Feb 2018 13:33:59 +0100 Jaraczewski, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono metodę pełnej kompensacji biernego prądu źródła rzeczywistego, monoharmonicznego przy pomocy czwórnikowego układu dopasowującego. Czwórnik, w przeciwieństwie do kompensatora dwójnikowego, potrafi uniezależnić obwód zasilania od obwodu odbiornika i zapewnić źródłu optymalne warunki pracy przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionych wartości napięcia i prądu odbiornika. Przez optymalne warunki pracy źródła należy tu rozumieć całkowitą minimalizację wartości skutecznej prądu źródła zasilania do tzw. prądu aktywnego niosącego całą moc czynną do odbiornika.]]>
<![CDATA[Uwagi o wyboczeniu osiowo ściskanego pręta stalowego w pożarze rozwiniętym w świetle Eurocode 3; Part 1-2]]> Thu, 08 Feb 2018 12:32:55 +0100 Maślak, Mariusz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Primjena vruće valjanih profila u ekonomskom projektiranju i izvedbi nosivih čeličnih konstrukcija]]> Thu, 08 Feb 2018 10:51:18 +0100 Maślak, Mariusz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Study of a modular magnetorheological valve]]> Thu, 08 Feb 2018 09:19:09 +0100 Goldasz, Janusz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: In the paper the author presents results of a numerical study on a modular flow-mode valve utilizing magneto rheological (MR) fluids. The valve features a high-performance steel alloy in the core in order to boost both its steady-stat e and transient behavior. The author presents a finite-element model of the valve, and then illustrates the performance figures of this piston configuration for a range of electrical stimuli under steadystate and transient excitations, respectively. For the examined piston geometry the author reveals relationships between coil current and flux density in the annular gap of the valve. The results show that the analyzed MR valve is likely to provide benefits in terms of faster response during both current rise and decay and augmented flux levels in the flow channel thus translating into a significant increase in the turn-up ratio.]]>
<![CDATA[Krakow canal – Project conditions, possibility for a vision]]> Thu, 08 Feb 2018 09:13:46 +0100 Racon-Leja, Kinga
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Two recent floods in Krakow brought to the discussion the issue of the Krakow - Relief Canal accomplishment. Landscape attractiveness, closeness of historic city areas and prestigious investments rise questions on the estimated function of this land. Controversial opinions as well as contradictory expert research results deepen the problem. Blocked for almost 100 years area is under the pressure of the aware of its potential developers. Unrealized so far water canal, beside its flood relief function, could offer the possibility of attractive city space – the potential which is hardly taken under considerations. Canal construction would improve the Vistula water navigation conditions as well. The lack of decisions leads towards further degradation of the area and closes the possibility of neighbourhood integration. ]]>
<![CDATA[Is the Pythagorean concept of the structure of a city valid in an age of globalisation?]]> Thu, 08 Feb 2018 09:09:35 +0100 Podhalanski, Boguslaw
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Geometrically speaking, the shortest distance that connects two points within a space is a straight line. Cities built on the geometric model based on an orthogonal grid of streets have been proven successful throughout the entire history of urbanism. However, considering the increasingly dynamic territorial growth of current metropolises, the sum of the distances along cross-crossing diagonals, taking into account the necessity of stopping numerous times at countless intersections, makes such a transport grid ineffective in terms of time and cost. The imposition of straight lines that connect the farthest points of interest located within an urban space on the orthogonal grid that forces ambulatio-type circulation, makes it possible to use sectio-type circulation - which is fast, but at the same time introduces triangular plots which are undesireable for construction. The complicated, organic shapes of the transport network in spontaneously developing cities do not provide an appropriate effectiveness of the transport system. The elimination of vehicular traffic from city centres will cause a loss of accessibility and generate increased traffic in their vicinity. The search for intermediate solutions leads to the obvious conclusion that the only solution is the vertical segregation of traffic and relocating mass transport above and below ground. In such a situation, the idea of the geometric model of a city, based on an orthogonal grid, does seem timeless.]]>
<![CDATA[Approximate functions for determining the integral square error generated by voltage output accelerometer]]> Thu, 08 Feb 2018 09:03:48 +0100 Tomczyk, Krzysztof
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: This paper presents some approximation functions that allow easily determining the integral square error generated by a voltage output accelerometer in response to an exciting signal with one constraint concerning the amplitude. Both the mechanical construction and mathematical relations of the accelerometer are also presented. The procedure for determining the integral square error is described and the values of this error as a function of the time for six values of the damping ratio are determined. Then the coefficients of the linear function which approximates the obtained errors are calculated. Nonlinear equations reflecting the relation between the coefficients of the linear function and the damping ratio are determined on the assumption of a constant value of the voltage sensitivity and cut-off frequency.]]>
<![CDATA[Koncepcje wykorzystania odpadowych gazów poprodukcyjnych do celów energetycznych]]> Thu, 08 Feb 2018 09:03:26 +0100 Brzeżański, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono rezultaty prac koncepcyjnych silników spalinowych przystosowanych do zasilania różnego typu paliwami gazowymi, w tym palnymi gazami poprodukcyjnymi, będącymi odpadami energetycznymi. Zaprezentowano także wstępne wyniki badań eksploatacyjnych agregatów prądotwórczych zasilanych różnego typu paliwami gazowymi, przeprowadzonych wspólnie z firmą HORUS-Energia.]]>
<![CDATA[The influence of non-cooled exhaust gas recirculation on the indicator diagrams and heat release parameters in diesel engine cylinder]]> Thu, 08 Feb 2018 08:47:03 +0100 Cisek, Jerzy
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper presents the results of the diesel engine research on the indicator and heat realized diagrams for VW 1.9 TDI working in 2 modes: with standard, non-cooled EGR system, and without this system. All of measurement was carried out on the some engine speed – 2000 rpm (speed of maximum engine torque) and various engine load. Some of the analyzed parameters were read directly from the measurement systems (e.g. indicator diagrams) or engine controller (e.g. start of injection) and the rest of them had to be calculated. The calculation of rate of heat release (dQ/dα) was based on the well-known mathematical model. When the exhaust gas recirculation valve is open, the maximum of combustion pressure and rate of maximum kinetic heat release (dQk/dα)max are smaller than when the valve is closed. These facts are connected with the shorter self-combustion delay for engine working with EGR. But this is also associated with reduction of the rate of maximum diffusion heat release (dQd/dα)max, which means that more particulates (PM) are excreted into the atmosphere. This fact explains e.g. strongly higher smog of exhaust gases for diesel engine which works with EGR system. The analysis results show that exhaust gas recirculation system slightly deteriorates the energetic parameters of VW 1.9 TDI engine, but, at the same time, significantly reduces the level of toxic nitrogen oxides in exhaust gases. The main task of today’s diesel engines designers is to find the optimum between efficiency of the combustion process and the emission of toxic substances produced by internal combustion engines. ]]>
<![CDATA[Architektura rzeczywistosci]]> Thu, 08 Feb 2018 08:40:01 +0100 Monestiroli, Antonio
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Prof. Antonio Monestiroli doctor honoris causa Politechniki Krakowskiej]]> Thu, 08 Feb 2018 08:37:53 +0100 Kozłowski, Dariusz; Monestiroli, Antonio
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[The influence of non-cooled exhaust gas recirculation on the diesel engine parameters]]> Thu, 08 Feb 2018 08:36:02 +0100 Cisek, Jerzy
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper presents the results of the diesel engine research on the energy performance, components of exhaust gases and smoke and parameters related to the supply system for VW 1.9 TDI working in 2 modes: with standard, non-cooled EGR system, and without this system. All of measurements were carried out on the some engine speed – 2000 rpm (speed of maximum engine torque) and various engine loads. It was found that the serial engine control unit switches the EGR system off above 150 Nm engine load (Momax=295 Nm). In this range of load the engine running with EGR is characterized by higher fuel consumption (lower total efficiency) ca. 5 %, compared with engine without EGR. Concentration of NOx in exhaust gases was lower up to 45% but, at the same time, exhaust gas smoke and concentration of carbon oxides were strongly increasing. It can be seen that EGR system increases the temperature (up to 110 oC) and changes the composition of air-exhaust gas in the intake manifold. One of reason of this fact is self-changing start of injection. Additional effect of EGR is lower air pressure behind turbocharger, because the flow of exhaust gases (into EGR) is taken before the turbine. In the article the cause and the effect of EGR impact on main engine operation parameters are analyzed. The second article on the Congress shows the influence of EGR system on diesel engine indicator diagrams and heat realize parameters. ]]>
<![CDATA[Architektura prostoty]]> Thu, 08 Feb 2018 08:32:58 +0100 Mielnik, Anna
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Architektura ekspresjonizmu i Ein Stein]]> Thu, 08 Feb 2018 08:26:59 +0100 Kozłowski, Tomasz
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Effects of radiative exchange in an urban canyon on building surfaces’ loads and temperatures]]> Thu, 08 Feb 2018 08:22:42 +0100 Vallati, A.; Mauri, L.; Colucci, C.; Ocłoń, P.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Heat exchange between buildings and the surrounding environment is due to convective and radiative heat flows. In this study a detailed building energy simulation tool (BES) is used to analyze the effect of multiple shortwave and longwave inter-reflections exchanges between neighboring buildings with the main purpose to evaluate their influence on the heat fluxes on the external walls of street canyon buildings. These radiative exchanges modify the canyon microclimate thus influencing space cooling and heating demand of buildings. A TRNSYS canyon model has been created and validated with experimental data [1] . With the proposed model, most of the thermal effects of the urban radiative microclimate can be considered and quantified on street canyon scale. Due to multiple reflections, more solar and thermal radiation remain trapped in an urban fabric so that much more radiation is absorbed in the buildings fac ̧ ades in a street canyon. For this reason, some comparison has been performed between street canyon building (SCB) and stand-alone building (SAB), to account for the inter reflections between the buildings. Energy and thermodynamic studies are performed in a canyon with two orientations (N/S and E/W) and for three aspect ratio (H/W = 0.5, 1 and 2). The goal is to characterize how the orientations and geometrical parameter change the inter reflections inside an urban canyon.]]>
<![CDATA[Perfekcja i ekspresja racjonalistycznej architektury]]> Thu, 08 Feb 2018 08:20:11 +0100 Charciarek, Marcin
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Thermal analysis of underground power cable system]]> Thu, 08 Feb 2018 08:16:49 +0100 Rerak, Monika; Ocłoń, Paweł
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The paper presents the application of Finite Element Method in thermal analysis of underground power cable system. The computations were performed for power cables buried in-line in the ground at a depth of 2 meters. The developed mathematical model allows determining the two-dimensional temperature distribution in the soil, thermal backfill and power cables. The simulations studied the effect of soil and cable backfill thermal conductivity on the maximum temperature of the cable conductor. Also, the effect of cable diameter on the temperature of cable core was studied. Numerical analyses were performed based on a program written in MATLAB.]]>
<![CDATA[Idee, preteksty, inspiracje...]]> Thu, 08 Feb 2018 08:12:10 +0100 Misiągiewicz, Maria
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[REAKCJA FORMY 1. Krótki wykład na temat architektury]]> Thu, 08 Feb 2018 08:09:00 +0100 Monestiroli, Antonio
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[O pieknie architektury (współczesnej)]]> Thu, 08 Feb 2018 08:05:13 +0100 Kozłowski, Dariusz
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Miejsce szuka formy, forma szuka funkcji]]> Thu, 08 Feb 2018 08:02:38 +0100 Kozłowski, Dariusz
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Pretekst : Zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej, Nr 3]]> Thu, 08 Feb 2018 08:00:27 +0100 rodzaj: numer czasopisma
]]>
<![CDATA[Pretekst : Zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej, Nr 3]]> Thu, 08 Feb 2018 07:55:05 +0100 rodzaj: numer czasopisma
]]>