Nowe zasoby w Repozytorium PK http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[The CORDIC method of calculating the exponential function]]> Fri, 25 May 2018 14:05:14 +0200 Moroz, Leonid; Samotyy, Volodymyr
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This article presents a modern method of calculating the exponential function exp(x) based on the CORDIC iterative algorithm. The proposed solution is implemented in the form of a single iterative equation, which results in the simplification of the electronic version of this algorithm, thus reducing the cost of the device. It is important to point out that the accuracy of the calculation of the analysed function is not lost.]]>
<![CDATA[An evolutionary model for the parametric optimisation of electromagnetic instruments of variable structures]]> Fri, 25 May 2018 13:55:56 +0200 Samotyy, Volodymyr; Dzelendzyak, Ulyana; Pavelchak, Andriy
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper discusses the principle of constructing an evolutionary model for the parametric optimisation of electromagnetic instruments with solid-state valves. To illustrate the method, a triple voltage scheme was selected – this converts variable voltage into constant voltage and at the same time, triples the amplitude. Valve operation was modelled according to the ideal key diagram; the considered resistance was that of an open valve.]]>
<![CDATA[An overview on obtaining foamed PET by reactive extrusion]]> Fri, 25 May 2018 13:52:34 +0200 Misiura, Dominika; Majka, Tomasz M.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Many methods are used to obtain functional polymer foams. This review focuses on reactive extrusion of poly(ethylene terephthalate). This process is based on the reaction between PET and the appropriate blowing agent. The next step is the creation of foam by closing gas cells in the polymer matrix. This method of modification allows material with higher molecular weight to be obtained and, therefore, higher melt strength. The use of different chemical modifiers and their concentration influences properties of created foam. The enhanced features of foamed PET allow it to be used in many areas of application such as transport, construction or general industry. Another big advantage of this technique is the possibility of using recycled materials as the source of PET.]]>
<![CDATA[Ocena stanu betonu w fundamentach obiektów byłego Obozu Zagłady Auschwitz II-Birkenau w aspekcie prac konserwatorskich]]> Fri, 25 May 2018 13:48:04 +0200 Kańka, Stanisław; Stryszewska, Teresa
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizykochemicznych betonu oraz cegły ceramicznej, z których 70 lat temu wykonano fundamenty obiektów infrastruktury byłego Obozu Zagłady Auschwitz II-Birkenau. Omówione badania przeprowadzono w ramach programu, którego celem było rozpoznanie i dokumentacja stanu zachowania budynków obozowych stanowiących bezcenne materialne obiekty historyczne o charakterze martyrologicznym. Badania prowadzono na odwiertach rdzeniowych z oryginalnych fragmentów konstrukcji budynków obozowych oraz fragmentach cegieł ceramicznych. Wyniki badań i ich analiza pozwoliły na oszacowanie wytrzymałości na ściskanie oraz stopnia degradacji betonu i cegieł w fundamentach przedmiotowych obiektów.]]>
<![CDATA[Nowoczesne metody badawcze przy ocenie właściwości materiałów budowlanych zastosowanych w budynkach obozu Auschwitz-Birkenau]]> Fri, 25 May 2018 13:46:02 +0200 Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Zabytki dzialalności gospodarczej krakowskiego klasztoru Dominikanów na Prądniku Czerwonym]]> Fri, 25 May 2018 13:20:43 +0200 Dettloff, Paweł
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Posesja przy Siennej 16 / Świętego Krzyża 2 w Krakowie od XVI do XVIII wieku. Rekonstrukcje zabudowy – od słodowni do budynku szpitalnego]]> Fri, 25 May 2018 12:36:46 +0200 Dryja, Sławomir; Sławiński, Stanisław
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : III Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD' 2017, Kraków, 15-17 listopada 2017 r.]]> Fri, 25 May 2018 12:18:50 +0200 rodzaj: materiały konferencyjne - redakcja książki
]]>
<![CDATA[Application of circulating fluidized bed boilers in the fuel combustion process]]> Fri, 25 May 2018 11:57:58 +0200 Leski, Krystian; Luty, Przemysław; Łucki, Andrzej; Jankowski, Dawid
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The combustion of fuels plays an important role in the field of industry and power engineering. Nowadays, a lot is being done to reduce the industry's interference in the environment, due to ecological considerations. Not only is the fluid technology environmentally friendly, but also it is a convenient method of energy production from wide range of fuels. The article presents a summary of the most significant events in the history of fluidized bed boilers, there is also a description of construction and operation of a circulating fluidized bed boiler and its comparison with technologically similar bubbling fluidized bed boiler. The usage of diverse types of fuels is discussed and compared. Special emphasis is placed on the application of fluidized bed boilers in Polish industry.]]>
<![CDATA[Dlaczego Kazimierz Wielki nadał swoje imię nowemu miastu w Krakowie?]]> Fri, 25 May 2018 11:20:06 +0200 Pajor, Piotr
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Forms, details and contemporary meanings of Polish concrete architecture, part 2]]> Fri, 25 May 2018 11:02:32 +0200 Charciarek, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The article is an attempt to show the relationship between architectural ideas and concrete matter in the implementation of Polish architecture of the beginning of the 21st century. The second part shows examples in which the perfection of architecture is associated not only with the metaphor principles of 20th century architecture, but also with what we define as the search for aesthetics in appropriate geometry of forms.]]>
<![CDATA[Forms, details and contemporary meanings of Polish concrete architecture, part 1]]> Fri, 25 May 2018 10:53:56 +0200 Charciarek, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The article is an attempt to show the relationship between architectural ideas and concrete matter in the implementation of Polish architecture of the beginning of the 21st century. The first part shows examples in which the perfection of architecture is associated not only with the rational principles of 20th century architecture, but also with what we define as the search for aesthetics in appropriate expression of forms.]]>
<![CDATA[Rewolucja technologiczna w budownictwie – druk 3D budynków i obiektów inżynieryjnych]]> Fri, 25 May 2018 08:02:47 +0200 Hager, Izabela
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Porównanie wybranych metod wyznaczania nośności śrub gruntowych z wynikami próbnych obciążeń]]> Fri, 25 May 2018 07:59:37 +0200 Bzdek, Szymon
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W pracy przedstawiono trzy uproszczone metody analityczne do wyznaczania nośności elementów śrubowych. W drugiej części przedstawiono wyniki badań próbnego obciążenia przeprowadzonych na śrubach gruntowych o długości 2 m zainstalowanych w podłożu zbudowanym z glin pylastych w okolicy Krakowa. Testy te są używane do weryfikacji metod obliczeniowych. Wydaje się, że analizowane metody nie znajdują zastosowania dla tego rodzaju elementów, głównie z powodu płytkiego osadzenia i dużej zmienności warunków in situ w strefie przypowierzchniowej. Metody te znajdują swoje zastosowanie w elementach śrubowych zakończonych talerzami, a nie tak jak w badanym przypadku spiralą.]]>
<![CDATA[Modelowanie numeryczne śrub gruntowych przy zastosowaniu modelu HSS]]> Fri, 25 May 2018 07:53:18 +0200 Bzdek, Szymon
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej dla modelu śruby gruntowej. Element ten poddany jest działaniu siły pionowej. Związki pomiędzy stanem naprężenia i odkształcenia opisane są za pomocą modelu Hardening Soil, który uwzględnia efekt zmiany sztywności w zakresie małych odkształceń. Aby uniknąć złożonych analiz w zakresie dużych odkształceń, które są wymagane do modelowania procesów instalacji, zastosowano uproszczoną metodę tak zwaną metodę K-pressure. Przeprowadzone testy eksperymentalne są używane do identyfikacji modelu numerycznego, który umożliwia analizowanie stanu granicznego nośności. ]]>
<![CDATA[Osada obronna niedaleko Krakowa]]> Thu, 24 May 2018 17:08:48 +0200 rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[O czasie i przemijaniu]]> Thu, 24 May 2018 17:06:53 +0200 rodzaj: opis bibliograficzny recenzji
]]>
<![CDATA[Aptekarz i majoliki]]> Thu, 24 May 2018 16:57:33 +0200 rodzaj: opis bibliograficzny recenzji
]]>
<![CDATA[Pokaz "Pojmania Chrystusa" Mikołaja Haberschracka]]> Thu, 24 May 2018 16:52:40 +0200 rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Człowiek i sens w myśli Thomasa Nagela. Pomiędzy filozofią analityczną a fenomenologią]]> Thu, 24 May 2018 14:25:39 +0200 Pyka, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Optymalne kształtowanie konstrukcji w kategoriach teorii sterowania na przykładzie belki zespolonej]]> Thu, 24 May 2018 14:23:19 +0200 Laskowski, Henryk; Mikulski, Leszek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Stosując matematyczną teorię optymalnego sterowania, a w szczególności zasadę maksimum, wyznaczono optymalny w sensie matematycznym przekrój poprzeczny zespolonego dźwigara mostu. W sformułowanym modelu matematycznym dźwigara uwzględniono obciążenia normowe, ograniczenia, stany montażowe, właściwości reologiczne betonu. Rozwiązanie optymalne porównano z wynikami obliczeń klasycznych.]]>
<![CDATA[Implementacja numeryczna własnego modelu wzbudzenia wirowego]]> Thu, 24 May 2018 14:22:22 +0200 Flaga, Andrzej; Lipecki, Tomasz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper presents a new model of vortex excitation for slender engineering structures of circular cross-sections (chimneys, towers, etc.) as well as numerical implementation of this model. Presented model is semiempirical. It takes into account random character of considered load.]]>
<![CDATA[Porównanie odpowiedzi różnych masztów z odciągami na działanie wiatru według teorii quasi-ustalonej i Eurokodu 3]]> Thu, 24 May 2018 14:21:24 +0200 Bęc, Jarosław; Flaga, Andrzej
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Analizowano działanie wiatru na maszty z odciągami. Uwzględniono inne działania środowiskowe. Model obciążenia wiatrem przyjęto według wzorów teorii quasi-ustalonej, a odpowiedź konstrukcji- jako kombinację liniową postaci drgań. Obliczenia wykonano w odniesieniu do dwóch masztów z odciągami. Wyniki porównano z otrzymywanymi według Eurokodu 3.]]>
<![CDATA[Effect of water solution of chloride salts on ceramic bricks drying]]> Thu, 24 May 2018 14:16:17 +0200 Stryszewska, Teresa
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Przyczyny i mechanizm powstawania odprysków betonu pod wpływem wysokiej temperatury wywołanej pożarem]]> Thu, 24 May 2018 14:07:27 +0200 Mróz, Katarzyna; Hager, Izabela
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: artykuł. Przedstawiony przegląd obecnej znajomości przyczyn odpryskiwania betonu spowodowanego pożarem wskazuje na dwie główne ich przyczyny: cieplno-mechaniczny i termiczno-wilgotnościowy. Odpryskiwanie betonu występuje wraz ze wzrostem jego wytrzymałości, natomiast nie grozi betonom niskich klas, które mają dużą porowatość otwartą. Stosowanie włókien polipropylenowych nie zawsze zapobiega jego zachodzeniu. Obserwacje uszkodzeń betonu pozwoliły na wyróżnienie czterech rodzajów odpryskiwania w trakcie pożaru: 1)odpryskiwanie kruszywa, 2) odpryskiwanie powierzchniowe, 3) eksplozyjne, 4) odpryskiwanie naroży elementu. Po zakończeniu pożaru występuje piąte jako złuszczania powierzchniowe.]]>
<![CDATA[Badania materiałowe w renowacji postindustrialnych kominów murowanych]]> Thu, 24 May 2018 14:00:18 +0200 Kańka, Stanisław; Stryszewska, Teresa
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[On the buckling of composite shells of revolution under external pressure]]> Thu, 24 May 2018 12:04:03 +0200 Muc, Aleksander
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The paper deals with the buckling analysis of axisymmetric fully clamped composite shells of revolution such as spherical caps, torispheres and hemispheres. Its first part is devoted to linear buckling analysis in order to determine the appropriate divisors for buckling pressures. Then, the effects of fibre orientation on buckling pressure calculated with the use of the BOSOR4 program are discussed for single-layered (angle-ply), two-layered and quasiisotropic composite shells made of unidirectional glass and carbon/epoxy resin. It is shown that the maximal buckling pressures occur for quasi-isotropic composite shells. The upper and lower bounds of buckling loads for arbitrary fibre orientations of composite torispheres and hemispheres are also proposed.]]>
<![CDATA[Concepts of transformations of cities – examples from the Silesian agglomeration]]> Thu, 24 May 2018 11:52:39 +0200 Blazy, Rafał
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The problem of functional, compositional, and structural transformations, necessary to be introduced in contemporary inner cities, is complex and multithreaded. Sometimes cities get compared to palimpsests – re-used parchments from which old texts were removed in order to replace them with new ones. Undoubtedly, they are very particular palimpsests, as it is very difficult to clearly assess what should be protected and preserved, and what can be replaced or reconstructed. This paper discusses problems and concepts of transformations of selected city centres of the Silesian agglomeration, paying special attention to big comprehensive reconstructions of Katowice and Gliwice.]]>
<![CDATA[Fourier integral representation of curvilinear influence functions applied to surface structures]]> Thu, 24 May 2018 11:41:11 +0200 Muc, A.; Zieliński, A. P.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The paper proposes the application of curvilinear influence functions represented by Fourier integrals to problems of surface structures. It investigates in detail characteristic properties of such integrals. Particular attention is called to differentiation of the integrals representing functions with curvilinear discontinuities, as in this case their distributional features are most visible. The problem is illustrated by an example of an infinite plate.]]>
<![CDATA[Naprawa i wzmocnienie konstrukcji budynku wielkopłytowego uszkodzonego w wyniku wybuchu gazu]]> Thu, 24 May 2018 11:13:24 +0200 Płachecki, Marian; Koziński, Krzysztof
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule omówiono katastrofę budowlaną wywołaną wybuchem gazu, który miał miejsce w jedenastokondygnacyjnym budynku mieszkalnym wykonanym w systemie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego Wk-70. Przedstawiono przeprowadzone prace zabezpieczające obiekt po zaistniałym zdarzeniu, rodzaje powstałych uszkodzeń oraz zakres wykonanych napraw i wzmocnień konstrukcji budynku.]]>
<![CDATA[Numerical model of flat dilatometer test in cohesionless soils]]> Wed, 23 May 2018 13:09:31 +0200 Truty, A.; Podleś, K.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Analysis of the oxidation process of powders and sinters of the austenitic stainless steel]]> Wed, 23 May 2018 08:53:34 +0200 Mazur, Karolin; Hebda, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Nowadays, austenitic stainless steels due to its properties are widely used in various applications. In powder metallurgy technology one of the key factors, affecting the pressing process, the sintering phenomena and the final properties of sintered parts, is the shape and particle size of the powders. The article presents the results focused on analysis of the oxidation process of austenitic stainless steel. Powders of the same chemical composition, however of different shapes, depending on the manufacturing technique i.e. spherical after inert gas atomization and sponge after water atomisation, were investigated. Moreover, the influence of particles’ size from different ranges 40-56µm and 80-100µm on the oxidation behaviour was analysed. Thermal measurements, differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetry (TG), were performed by the STA 409 CD (Netzsch) advanced coupling techniques. Moreover, dilatometry technique has been used for analysis the influence of the size and shape of particles on the sintering process. Sinters oxidation phenomena has also been determined. Based on the obtained results, it was found that both shape and size of powders have a significant influent on the oxidation processes of powders as well as sinters of the austenitic stainless steel. ]]>
<![CDATA[Opis ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim przy wykorzystaniu modelowania metodą układów wieloczłonowych]]> Tue, 22 May 2018 18:29:45 +0200 Chwalik, Gabriela; Kozień, Marek S.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Effects of breast and prostate cancer metastases on lumbar spine biomechanics: rapid in silico evaluation]]> Tue, 22 May 2018 15:10:06 +0200 Lorkowski, J.; Grzegorowska, O.; Kozień M. S.; Kotela, I.
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Metastases to distant organs are a frequent occurrence in cancer diseases. The skeletal system, especially the spine, is one such organ. The objective of this study was to apply a numerical modeling, using a finite element method (FEM), for the evaluation of deformation and stress in lumbar spine in bone metastases to the spine. We investigated 20 patients (10 women and 10 men) aged 38–81 years. In women, osteolytic lesions in lumbar spine accompanied breast cancer, in men it was prostate cancer. Geometry of FEM models were built based on CT scans of metastatic lumbar spine. We made the models for osteolytic metastases, osteosclerotic metastases, and metastases after surgery. Images were compared. We found a considerable concentration of strain, especially located in the posterior part of the vertebral body. In osteolytic lesions, the strain was located below the vertebral body with metastases. In osteosclerotic lesions, the strain was located in the anterior and posterior parts in and below the vertebral body with metastases. Surgery abolished the pathological strain. We conclude that metastases to the lumbar spine introduce a pathological strain on the lumbar body. The immobilization of the vertebral body around fractures abolished the strain.]]>
<![CDATA[ORCID – tożsamość naukowca w wirtualnym świecie nauki]]> Tue, 22 May 2018 14:41:55 +0200 Marcinek, Marzena
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[I ty możesz zostać członkiem Słynnej Grupy Ładnie]]> Tue, 22 May 2018 14:39:46 +0200 Firek, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Superhydrophobic silicon nanocrystal–silica aerogel hybrid materials: synthesis, properties, and sensing application]]> Tue, 22 May 2018 14:38:37 +0200 Kehrle, Julian; Raftopoulos, Konstantinos N.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Silicon nanocrystals (SiNCs) are abundant and exhibit exquisitely tailorable optoelectronic properties. The incorporation of SiNCs into highly porous and lightweight substrates such as aerogels leads to hybrid materials possessing the attractive features of both materials. This study describes the covalent deposition of SiNCs on and intercalation into silica aerogels, explores the properties, and demonstrates a prototype sensing application of the composite material. SiNCs of different sizes were functionalized with triethoxyvinylsilane (TEVS) via a radical grafting approach and subsequently used for the synthesis of photoluminescent silica hybrids. The resulting SiNC-containing aerogels possess high porosities, SiNC-based size-dependent photoluminescence, transparency, and a superhydrophobic macroscopic surface. The materials were used to examine the photoluminescence response toward low concentrations of 3-nitrotoluene (270 μM), demonstrating their potential as a sensing platform for high-energy materials.]]>
<![CDATA[Vibration-based damage identification and condition monitoring of metro trains: Warsaw Metro case study]]> Tue, 22 May 2018 14:37:54 +0200 Kowalska-Koczwara, Alicja; Pachla, Filip; Stecz, Piotr; Stypuła, Krzysztof; Tatara, Tadeusz; Lejk, Jerzy; Sokołowski, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The work concerns the monitoring of the technical condition of metro trains. For this purpose, a vibration monitoring system installed in buildings in the vicinity of the underground is used. Based on measured vibrations buildings, the identification of technical condition in metro trains is conducted. The results of measurements from the system are also used to assess the impact of vibrations on people staying in buildings through the WODL ratio. Exceeding the assumed levels of the WODL ratio is the basis for repairing trains by turning wheels. Statistical analysis of the data was implemented and trends for particular time periods of measurements were shown. With the entered monitoring system and the introduced WODL index thresholds, it is possible to better plan the costs associated with the repair and replacement of wheels of rolling stock, where there are large values of radial runout. According to the introduced monitoring procedure, the number of complaints from residents decreased and the comfort of their lives improved.]]>
<![CDATA[Optimal fibre orientation for simply-supported, angle-ply plates under biaxial compression]]> Tue, 22 May 2018 10:34:43 +0200 Muc, Aleksandrer
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Optimum laminate configurations for laminated rectangular plates under uniaxial or biaxial compression are investigated and are obtained under buckling constraints. Complete freedom is permitted in the selection of the ply angle variation through the thickness; however, it is proved that the maximum buckling load occurs when the orientation angle in each of the layers is the same. Three types of optimal angle (directions) are obtained in terms of the material properties, the geometrical properties and the type of buckling mode. They are expressed in closed analytical form.]]>
<![CDATA[Premixed LPG + air combustion in a bubbling FBC with variable content of solid particles in the bubbles]]> Tue, 22 May 2018 08:38:42 +0200 Baron, Jerzy; Żukowski, Witold; Migas, Przemysław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper presents the results of studies on the combustion of gaseous LPG in a bubbling fluidized bed. Relationships between the temperature, the bed mass and the location of the combustion zone and the NOx and CO concentrations in exhaust gases are described. The concentrations of both gases increase with rising temperature and then quickly decline. It has been shown that despite the increase in average bed temperature the drop in the emission of nitrogen oxides is connected with lower temperatures inside the exploding bubbles. These temperatures strongly depend on the quantity of solid contained in them. The paper also presents the results of modeling the combustion process in a fuel-air bubble. The modeling carried out has shown that above the temperature at which bubble self-ignition becomes possible inside the bed, with further bed temperature rise there is an increase in the solids content inside the bubbles at the moment of explosion. As a result, the maximum temperature inside the bubbles falls and the emission of nitrogen oxides is reduced. In turn, the emission of CO is linked to the propagation of combustion between bubbles when self-ignition cannot take place inside them.]]>
<![CDATA[Rings with simple Lie rings of Lie and Jordan derivations]]> Tue, 22 May 2018 08:19:41 +0200 Al Khalaf, Ahmad; Artemovych, Orest D.; Taha, Iman
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Attempts to conduct fatigue analysis of horn structures]]> Sat, 19 May 2018 14:19:25 +0200 Kozień, Marek S.; Nieslony, Adam
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[[Review]]]> Fri, 18 May 2018 13:30:31 +0200 Piękosz, Artur
rodzaj: recenzja
]]>
<![CDATA[Bibliodniówka, nr 12]]> Fri, 18 May 2018 11:53:55 +0200 rodzaj: numer czasopisma
]]>
<![CDATA[Okiem i obiektywem architekta]]> Fri, 18 May 2018 11:42:52 +0200 Zawada-Pęgiel, Katarzyna
rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Deformations in an infinite cylindrical shell restrained by elastic or rigid walls]]> Fri, 18 May 2018 10:49:59 +0200 Muc, A.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The contact problem of an infinite cylindrical shell with an elastic or a rigid foundation is investigated. A shear deformation non-linear shell theory is used in setting up the governing differential equations and the functional of total potential energy. The variations of contact pressure and domains are discussed for different shell parameters, friction and rigidity coefficients of foundation. The obtained results are compared with the results for geometrically linear shell theory. Some problems connected with the variational inequality formulation of the analysed unilateral boundary problem are also discussed.]]>
<![CDATA[Aerodynamika smukłych budowli i konstrukcji prętowo-cięgnowych]]> Fri, 18 May 2018 09:46:03 +0200 Flaga, Andrzej; Błazik-Borowa, Ewa; Podgórski, Jerzy
rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Hydratacja wybranych lipidowych kompleksów DNA]]> Fri, 18 May 2018 08:36:25 +0200 Nizioł, Jacek; Kobierski, Jan; Harañczyk, Hubert; Zalitacz, Dorota; Hebda, Edyta; Pielichowski, Jan
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Zbadano dwa modelowe kompleksy lipidowe DNA z surfaktantami zawierającymi jeden (CTMA) lub dwa (DDCA) łańcuchy alifatyczne. Wyznaczono kinetykę ich hydratacji oraz izotermę sorpcyjną. Wykazano, że zastosowanie lipidowego surfaktantu z udziałem dwóch łańcuchów alifatycznych ogranicza liczbę cząsteczek wody trwale związanej z helisą DNA.]]>
<![CDATA[Description of particle motion in synchrotron built of dipole and quadrupole magnets with influence of ground vibrations in vertical plane for deterministic case]]> Thu, 17 May 2018 17:17:49 +0200 Kozień, Marek Stanisław
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[DNA-hexadecyltrimethyl ammonium chloride complex with enhanced thermostability as promising electronic and optoelectronic material]]> Thu, 17 May 2018 14:52:42 +0200 Nizioł, Jacek; Fiedor, Joanna; Pagacz, Joanna; Hebda, Edyta; Marzec, Monika; Gondek, Ewa; Kityk, I. V.
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Recently DNA with hexadecyltrimethyl ammonium chloride (CTMA) complex has been included in some organic electronic devices. Thermal stability is one of key parameters required for successful applications in different electronic and optoelectronic devices. This work shows a possibility of enhancing thermal stability in this complexes and analyzes origin of this enhancement. Different techniques were applied to explore this issue of solid DNACTMA. Results of TGA analysis, DSC calorimetry, FTIR spectroscopy, and analysis of evolved gaseous products convince that chemical composition of DNA-CTMA complex remains fixed at temperatures \200–220°C. In contrast, broadband dielectric spectroscopy applied to freshly prepared thin films of DNA-CTMA revealed at 150–160°C a permanent and irreversible change of dielectric properties. This phenomenon may be attributed to a transformation affecting the microstructure. Some experiments were conducted also for the native DNA as a reference. We demonstrate that DNA-CTMA complex chemical composition is more stable at temperatures about 200°C with respect to DNA which is very important for laser operated optoelectronic applications.]]>
<![CDATA[Exact solution of equations for proton localization in neutron star matter]]> Thu, 17 May 2018 14:44:46 +0200 Kubis, Sebastian; Wójcik, Włodzimierz
rodzaj: artykuł
Abstrakt: he rigorous treatment of proton localization phenomenon in asymmetric nuclear matter is presented. The solution of proton wave function and neutron background distribution is found by the use of the extended Thomas-Fermi approach. The minimum of energy is obtained in the Wigner-Seitz approximation of a spherically symmetric cell. The analysis of four different nuclear models suggests that the proton localization is likely to take place in the interior of a neutron star.]]>
<![CDATA[Geometric approach to nuclear pasta phases]]> Thu, 17 May 2018 14:40:03 +0200 Kubis, Sebastian; Wójcik, Włodzimierz
rodzaj: artykuł
Abstrakt: By use of the variational methods and differential geometry in the framework of the liquid drop model we formulate appropriate equilibrium equations for pasta phases with imposed periodicity. The extension of the Young-Laplace equation in the case of charged fluid is obtained. The β equilibrium and virial theorem are also generalized. All equations are shown in gauge invariant form. For the first time, the pasta shape stability analysis is carried out. The proper stability condition in the form of the generalized Jacobi equation is derived. The presented formalism is tested on some particular cases.]]>
<![CDATA[Research on electrodischarge drilling of polycrystalline diamond with increased gap voltage]]> Thu, 17 May 2018 13:58:57 +0200 Skoczypiec, Sebastian; Bizoń, Wojciech; Żyra, Agnieszka
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[DYMAMESI 2018: The International Colloquium Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions, Prague, March 6-7, 2018 : proceedings]]> Thu, 17 May 2018 13:55:36 +0200 rodzaj: materiały konferencyjne - redakcja książki
]]>
<![CDATA[The experimental research on electrodischarge drilling of high aspect ratio holes in Inconel 718]]> Thu, 17 May 2018 13:55:10 +0200 Lipiec, Piotr; Machno, Magdalena; Skoczypiec, Sebastian
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Deformacje pionowe toru kolejowego pod wpływem obciążeń ruchem kolejowym]]> Thu, 17 May 2018 13:33:20 +0200 Obuchowicz, Brunon
rodzaj: rozprawa doktorska
]]>
<![CDATA[Influence of friction on critical loads for structures on elastic foundation]]> Thu, 17 May 2018 12:02:19 +0200 Muc, A.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Kronika : reportaże, fotografie, didaskalia]]> Thu, 17 May 2018 11:20:06 +0200 rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Kuracjusz - modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnicy]]> Thu, 17 May 2018 11:18:20 +0200 Żelazny, Mateusz
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Hotel Spa & Wellness Perito Moreno w Argentynie]]> Thu, 17 May 2018 11:16:17 +0200 Żabicka, Agnieszka
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Most kultury - interdyscyplinarne centrum nad Wisłą w Krakowie]]> Thu, 17 May 2018 11:14:58 +0200 Ziemska, Agnieszka
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Rehabilitacja przestrzeni dzielnicy nadmorskiej Walencja-El Cabanyal a humanizacja struktury miejskiej, sprzyjająca rekonstrukcji więzi społecznych]]> Thu, 17 May 2018 11:13:26 +0200 Wrona, Karolina Joanna
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Ex Gasometro. Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego w dzielnicy Ostiense-Marconi w Rzymie]]> Thu, 17 May 2018 11:11:44 +0200 Włosowicz, Katarzyna
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Domy bohaterów - koncepcja planu ochrony "Architektoniczne dziedzictwo Kopalni Węgla Kamiennego Klimontów"]]> Thu, 17 May 2018 11:10:00 +0200 Witek, Anna
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Muzeum Architektury i Designu. Koncepcja zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego wokół dawngo hotelu Cracovia i kina Kijów]]> Thu, 17 May 2018 11:06:38 +0200 Brzózka, Maria
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Skala kultury. Zagospodarowanie przestrzeni wokół Nowohuckiego Centrum Kultury]]> Thu, 17 May 2018 11:04:54 +0200 Wartacz, Agnieszka
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Centrum szkolenia alpinistów]]> Thu, 17 May 2018 11:03:22 +0200 Tybor, Anna
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Projekt architektoniczny stacji narciarskiej w Poroninie - Garlicowa Grapa]]> Thu, 17 May 2018 11:01:54 +0200 Trebunia, Andrzej
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Koncepcja zagospodarowania obszaru Międzyodrza w Szczecinie]]> Thu, 17 May 2018 11:00:20 +0200 Szuba, Patryk
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Mediacollege w Amsterdamie]]> Thu, 17 May 2018 10:56:40 +0200 Ryś, Joanna
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Bazylika św. Benedykta w Nursji. Problem odbudowy po trzęsieniu ziemi]]> Thu, 17 May 2018 10:55:02 +0200 Rogulska, Aleksandra
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Zamek Lipowiec - centrum hotelowo-konferencyjne]]> Thu, 17 May 2018 10:50:25 +0200 Proszkowiec, Ewelina
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Centrum Medycyny Naturalnej z Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym w Kobylanach]]> Thu, 17 May 2018 10:48:32 +0200 Polańska, Milena
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Dom Seniora w Parku Bednarskiego w Krakowie]]> Thu, 17 May 2018 10:46:37 +0200 Pociask, Adrianna
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Adaptacja elektrowni Scheiblera w Łodzi na bibliotekę]]> Thu, 17 May 2018 10:43:20 +0200 Petri, Marta
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Ratusz w Wiślicy - ekspozycja reliktów archeologicznych]]> Thu, 17 May 2018 10:35:00 +0200 Mrózek, Marta
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Mértola River Tower. Rewitalizacja terenu nad rzeką Gwadianą. Ekspozycja ruin baszty, połączonej kładką z galerią sztuki]]> Thu, 17 May 2018 10:32:48 +0200 Małkowiak, Paulina; Seweryn, Barbara
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Biblioteka i Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu w Krakowie]]> Thu, 17 May 2018 10:29:56 +0200 Leśniak, Karolina
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Save the city! Read some books. Rewitalizacja rejonu ulicy Rajskiej]]> Thu, 17 May 2018 10:17:14 +0200 Kwiatkowska, Sonia
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Trzęsacz - przystań twórców. Rozbudowa i adaptacja zespołu Pałacowo-Parkowego]]> Thu, 17 May 2018 10:08:50 +0200 Krzysiak, Karolina
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Kwartał wielopokoleniowy w Starachowicach - adaptacja dawnego budynku szpitala miejskiego]]> Thu, 17 May 2018 10:05:14 +0200 Kępiński, Kacper
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Oaza innowacji]]> Thu, 17 May 2018 10:03:11 +0200 Kaczmarczyk, Anita
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Inkubator Sadownictwa w Beskidzie Żywieckim]]> Thu, 17 May 2018 10:00:59 +0200 Grząka, Paulina
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Inkubator Sadownictwa w Beskidzie Żywieckim]]> Thu, 17 May 2018 09:58:56 +0200 Gałuszka, Agnieszka
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Wzgórze zamkowe w Rytrze - rewitalizacja podzamcza na ośrodek edukacyjno-wypoczynkowy]]> Thu, 17 May 2018 09:54:34 +0200 Fijoł, Katarzyna
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Historia sztuki t.II]]> Thu, 17 May 2018 09:53:50 +0200 Mitkowska, Anna
rodzaj: rękopis
]]>
<![CDATA[Adaptacja Zamku Caerlaverock w Szkocji]]> Thu, 17 May 2018 09:52:39 +0200 Ciasnocha, Anna
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA["Przystań Odnowy" Kraków - Płaszów]]> Thu, 17 May 2018 09:51:00 +0200 Chochlińska, Karolina
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Limit states of geometrically nonlinear elastic-plastic toroidal shells under pressure with bending]]> Thu, 17 May 2018 09:45:49 +0200 Skrzypek, Jacek; Muc, Aleksander
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Elastic-plastic deformation of a thin-walled sandwich toroidal shell (a curved tube) is considered. A geometrically nonlinear theory of finite displacements but small strains is applied. Deformation of the whole torus is assumed to be rotationally symmetric and, moreover, deformation of a meridional section of the tube is symmetric with respect to the symmetry plane of the initial torus. The torus is subject to simultaneous uniform normal pressure, internal or external, and in-plane bending. The process is controlled by the two independent parameters: the pressure and the change of unit toroidal angle. Depending on the choice of loading trajectory, a process of elastic-plastic deformation can be terminated in various ways. The first possible termination of a continuous process of deformation is due to the onset of local kinematic discontinuity (strain localization or onset of a plastic hinge), regarded as inadmissible. The second termination (limit point) corresponds to a maximal value of the load factor and it limits the stable precritical period of deformation. The interaction curves corresponding to different termination modes intersect at corners; some parts of these curves are concave.]]>
<![CDATA[Koncepcja ogrodu botanicznego przy kampusie UJ w Pychowicach]]> Thu, 17 May 2018 09:42:04 +0200 Chmielewska, Alicja
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Projekt zagospodarowania Parku Aleksandry w Krakowie]]> Thu, 17 May 2018 09:33:51 +0200 Bzdyk, Justyna
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Sala koncertowa w Nowej Hucie]]> Thu, 17 May 2018 09:27:28 +0200 Twardowski, Grzegorz
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA["Przestrzenie Starości". Rewitalizacja terenów dawnych basenów Polfy przy ul. Eisenberga w Krakowie na Centrum Seniora]]> Thu, 17 May 2018 09:19:52 +0200 Bogal, Weronika; Łyko, Adam
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Koncepcja systemu terenów zieleni miejskiej centralnej części Gliwic ]]> Thu, 17 May 2018 09:16:36 +0200 Baryżewska, Adriana
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Budynek biurowo-usługowy w technologii CLT, Czerwone Maki, Kraków]]> Thu, 17 May 2018 09:06:10 +0200 Baczyńska, Anna
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Centrum medyczne w Aleppo]]> Thu, 17 May 2018 09:00:29 +0200 Adamczyk, Monika
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Architektura w przestrzeni sztuk - 2018]]> Thu, 17 May 2018 08:57:10 +0200 Mizia, Małgorzata
rodzaj: fragment książki
]]>
<![CDATA[Architektura w przestrzeni sztuk 2018]]> Thu, 17 May 2018 08:47:07 +0200 rodzaj: zbiór rozdziałów
]]>
<![CDATA[A new type of hydrokinetic accumulator and its simulation in hydraulic lift with energy recovery system]]> Thu, 17 May 2018 08:32:23 +0200 Łatas, Waldemar; Stojek, Jerzy
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The article presents a model and a simulation study of a new type of hydrokinetic accumulator with increased energy storage density. The basic elements of the accumulator are: a flywheel of variable moment of inertia (due to inflow or outflow of hydraulic fluid) and a variable displacement pump/motor. The first part of the article describes the construction and operation principles of the developed accumulator with three specified work modes. A mathematical model of the presented hydrokinetic accumulator and its simulation in a hydrostatic lift system with energy recovery are given. The results of the numerical simulations carried out during charging and discharging of the accumulator (i.e. values of the stored kinetic and potential energy and chosen working parameters) are presented. It is shown that, due to energy storage and extraction, in both hydrostatic and rotating kinetic domains, charging and discharging may be decoupled from pressure level. Additionally, the accumulator has the ability to control the pressure in the hydraulic system. An example of the control algorithm is also presented in the paper.]]>
<![CDATA[Zagrożenia korozyjne obiektów komunikacyjnych i hydrotechnicznych budowli śródlądowych i morskich]]> Wed, 16 May 2018 13:40:55 +0200 Saramowicz, Krzysztof; Paszek, Urszula; Gruszczyński, Maciej
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Modele sieciowe o strukturze niezdeterminowanej pomocne w planowaniu rewaloryzacji obiektów zabytkowych]]> Wed, 16 May 2018 13:34:34 +0200 Śladowski, Grzegorz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Zmiany w normach PN-B-02170:2016 i PN-B-02171:2017 w nawiązaniu do ochrony środowiska przed drganiami od transportu szynowego]]> Wed, 16 May 2018 11:53:39 +0200 Stypuła, Krzysztof
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Numerical prediction of deterministic size effect in concrete bars and beams]]> Wed, 16 May 2018 10:30:01 +0200 Wosatko, Adam; Pamin, Jerzy; Winnicki, Andrzej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Analysis of RC frame corners using CDP model]]> Wed, 16 May 2018 10:29:50 +0200 Szczecina, M.; Winnicki, A.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Natural and landscape inspirations in designing of modern footbridges]]> Wed, 16 May 2018 10:05:49 +0200 Furtak, Marcin
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The process of designing footbridges in Poland is undergoing a dynamic change. This is due to new social, economic and cultural circumstances as well as the continuous development of engineering experience. The large number of new investments and the increased participation of architects in the design process affect the architectural diversity of bridge structures designed so far in a universal and partly repetitive way. Based on his design experience, the author presents in this paper the whole process of the aesthetic creation of objects and its influence on their final appearance. Here are discussed the challenges and elements defining the adopted solutions and the location-based influences, i.e. natural and landscape elements – also referring to symbolism. The article provides an insight into the context of the location in defining engineering solutions. ]]>
<![CDATA[Natural and landscape inspirations in designing of modern footbridges]]> Wed, 16 May 2018 10:05:42 +0200 Furtak, Marcin
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The process of designing footbridges in Poland is undergoing a dynamic change. This is due to new social, economic and cultural circumstances as well as the continuous development of engineering experience. The large number of new investments and the increased participation of architects in the design process affect the architectural diversity of bridge structures designed so far in a universal and partly repetitive way. Based on his design experience, the author presents in this paper the whole process of the aesthetic creation of objects and its influence on their final appearance. Here are discussed the challenges and elements defining the adopted solutions and the location-based influences, i.e. natural and landscape elements – also referring to symbolism. The article provides an insight into the context of the location in defining engineering solutions. ]]>
<![CDATA[Axisymmetric contact interaction of a cylindrical shell with an elastic or rigid housing]]> Wed, 16 May 2018 08:41:33 +0200 Kzhys, V.; Muc, A.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Kazimierz Dolny n/Wisłą : fazy rozwoju przestrzennego miasta w świetle badań czynników miastotwórczych]]> Wed, 16 May 2018 08:12:32 +0200 Makarski, Marian
rodzaj: rozprawa doktorska
]]>