Nowe zasoby w Repozytorium PK http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Thiol-ene coupling of high oleic sunflower oil towards application in the modification of flexible polyurethane foams]]> Fri, 21 Jan 2022 13:48:20 +0100 Dworakowska, Sylwia; Cornille, Adrien; Bogdal, Dariusz; Boutevin, Bernard; Caillol, Sylvain
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: High oleic sunflower oil-based polyol was obtained by thiol-ene coupling and applied in the preparation of flexible polyurethane foams. The photochemically initiated thiol-ene click reaction was carried out under UV irradiation using 2-mercaptoethanol. Bio-based polyol with hydroxyl value of 201.4 mg KOH/g was used as 30 wt% substituent of petrochemical polyether polyol in the formulations of flexible foams. Both reference foams, as well as foams modified with bio-based polyol, were formulated to have various isocyanate indices (0.85, 0.95, 1.05). Flexible foams were compared in terms of their thermomechanical properties and analyzed using FT-IR and SEM microscopy. Modification with bio-based polyol resulted in foams with superior compression properties, higher support factor, and lower resilience than reference foams. TGA and FT-IR curves confirmed the presence of urethane/urea and ether linkages in the polyurethane matrix. Moreover, double glass transition temperature corresponding to soft and hard segments of polyurethane was observed by DSC proving the phase-separated morphology.]]>
<![CDATA[Experimental analysis of nonlinear characteristics of absorbers with wire rope isolators]]> Fri, 21 Jan 2022 12:45:23 +0100 Ferdek, Urszula; Dukała, Melania
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Four different configurations of a mass supporting system consisting of a few prototypes of wire rope isolators are considered in the article. These are named “triangle,” “star,” “parallel,” and “serial” configurations. Reasonable models of a fixture assembly that could be utilized as models for cargo transportation are tested statically and dynamically in the laboratory. The main aim of this study is to investigate the impact of the configuration of damper settings on the effectiveness of vibration and shock isolation (in three directions) and to develop a suitable method to determine nonlinear properties and stiffness characteristics of the tested system. The purpose is also to investigate the sensitivity of the tested systems on the eccentricity of vertical loads and its influence on identification results. Experiments are carried out on the specially designed stand for the model parameters identification.]]>
<![CDATA[The influence of plasma cutting parameters on the geometric structure of cut surfaces]]> Fri, 21 Jan 2022 10:44:01 +0100 Radek, Norbert; Pietraszek, Jacek; Radek, Mateusz; Paraska, Olga
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The paper presents the results of microgeometry measurements of cut surfaces. The cutting was carried out using a Hypertherm hand plasma cutter. Samples made of copper, 0H18N9 stainless steel and S355E low-alloy steel were the used tests. The current values at which the smallest roughness of the cut surface was obtained for a given material were determined.]]>
<![CDATA[A comparative study on the structure and quality of SLM and cast AISI 316L samples subjected to WEDM processing]]> Fri, 21 Jan 2022 10:10:11 +0100 Machno, Magdalena; Franczyk, Emilia; Bogucki, Rafał; Matras, Andrzej; Zębala, Wojciech
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Additive manufacturing technologies are increasingly used in the production of semifinished workpieces intended for further processing. This entails the need to investigate the machinability and final properties of such products. Comparative research on wire electrical discharge machining (WEDM) processes performed with two kinds of AISI 316L stainless steel workpieces is presented in this paper. The first workpiece was made by selective laser melting (SLM), while the second one was casting. Both working materials were cut with current values ranging from 8 to 72 amps. A comparison of roughness, structure and chemical composition of machined surfaces was performed between the two kinds of specimens. For the SLM sample, parameters of the cutting process that provide relatively low surface roughness (Ra ≤ 10 µm) with the simultaneous maximization of the process efficiency were determined. It was found that in the case of applying high current values (72 amp.), more favorable properties of the treated surface were obtained for the SLM sample than for the cast one.]]>
<![CDATA[Influence of longitudinal fin tubes arrangement in LNG ambient air vaporizers on the wind load]]> Fri, 21 Jan 2022 09:13:47 +0100 Lisowski, Filip; Lisowski, Edward
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The article presents the results of computational fluid dynamics (CFD) analysis of the wind action on liquefied natural gas (LNG) ambient air vaporizers (AAVs). A study concerning AAV with a 6 × 6 tubes array is presented to demonstrate how the distribution of longitudinal finned tubes and wind direction affect the average load and wind pressure acting on the vaporizer structure. The main goal of the study is to estimate the wind load on the structure and wind pressure on individual tubes depending on the pitch of the tubes arrangement. The above parameters are crucial for the strength analysis of the vaporizer structure. The derived analysis results provide important data on the variation of pressure on individual tubes, wind velocity inside AVV structure and indicate a significant increase in the average wind load acting on the structure for a wind direction of 45 degrees compared to a perpendicular direction.]]>
<![CDATA[Influence of fins number and frosting on heat transfer through longitudinal finned tubes of LNG ambient air vaporizers]]> Fri, 21 Jan 2022 09:06:24 +0100 Lisowski, Filip; Lisowski, Edward
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The use of cryogenic liquefied gasses in industry is constantly increasing both for process purposes and for power supply needs. The liquefied natural gas (LNG) is stored at cryogenic temperature and its immediate use in gaseous form requires its evaporation. The heat needed to cause a phase change is usually delivered by means of vaporizers. This paper presents a numerical analysis of the influence of the fins number and frost accumulated within the fins surface on the heat transferred through the aluminum finned tubes of LNG ambient air vaporizers. The calculations were carried out applying finite element thermal analysis within Ansys software as well as using an analytical approach. As a result, the heat rate per unit length of the finned tube was obtained. The results were compared for different numbers of longitudinal fins both without frost and for total frosting of the tubes.]]>
<![CDATA[Przestrzenie społeczne na terenach o ekstremalnie zimnym klimacie na przykładzie Spitsbergenu : rozprawa doktorska]]> Thu, 20 Jan 2022 14:07:05 +0100 Żabicka, Agnieszka
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Tematem przewodnim rozprawy i jednocześnie przedmiotem pracy są przestrzenie społeczne na terenach o ekstremalnie zimnym klimacie zlokalizowane na największej prowincjonalnej wyspie Norwegii, Spitsbergenie, położonej w archipelagu Svalbard. W pracy zwrócono uwagę na rolę i znaczenie przestrzeni społecznych w życiu mieszkańców odległej Arktyki, ogólną charakterystykę miejsc spotkań, pozytywy, negatywy, sposób ich wykorzystywania przez różne grupy społeczne oraz ich jakość i rozwiązania funkcjonalne. WSTĘP zawiera motywacje podjęcia tematu, przedmiot pracy, stan badań i charakterystykę materiałów źródłowych. W tym rozdziale zostały przedstawione cele pracy i metody badawcze, a także teza, zakres badań i konstrukcja pracy. W rozdziale PRZESTRZENIE SPOŁECZNE NA TERENACH MIAST POŁOŻONYCH W POBLIŻU KOŁA PODBIEGUNOWEGO PÓŁNOCNEGO przedstawiono pojęcie przestrzeni społecznych w ujęciu socjologicznym i architektonicznym, a także przybliżono charakterystykę przestrzeni społecznych w miastach położonych w regionie koła podbiegunowego. W rozdziale ARCHIPELAG SVALBARD przedstawiono położenie Svalbardu, rys historyczny, kontekst krajobrazowy, przyrodniczy, klimatyczny i społeczny. PRZESTRZENIE SPOŁECZNE W MIEŚCIE LONGYEARBYEN NA SPITSBERGENIE zawiera opis wybranych do badań przestrzeni społecznych zlokalizowanych na terenie miasta Longyearbyen na Spitsbergenie. Analizie poddano ich rozwiązania funkcjonalne, kontekst, formę założenia urbanistycznego lub architektonicznego, skalę, zastosowane materiały, detal i kolor. W rozdziale zawarto opis, wyniki oraz analizę badania ankietowego, wywiadów środowiskowych oraz badań terenowych. Rozdział zakończono dyskusją na temat wyników badań. ZAKOŃCZENIE zawiera podsumowanie pracy i wnioski, w których zawarto potwierdzenie tezy.]]>
<![CDATA[Modelowanie wpływu otoczenia trasy na postoje użytkowników rowerów miejskich]]> Thu, 20 Jan 2022 13:04:13 +0100 Banet, Krystian
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Pojęcie zrównoważonej mobilności jest obecnie jednym z częściej poruszanych zagadnień w transporcie. Z pojęciem tym wiąże się m.in. rozwój ruchu pieszego i proekologicznych środków transportu, do których zaliczają się rowery, w tym rowery publiczne. W niniejszym artykule analizie poddane zostały dane z systemu rowerów publicznych Wavelo, który funkcjonował w latach 2017-2020 w Krakowie. Dane zawierały informacje o wybranych przez użytkowników trasach i czasie podróży, dzięki czemu możliwa była ocena rozkładu czasowo-przestrzennego podróży rowerami miejskimi. Po przeprowadzonej procedurze czyszczenia danych o podróżach rowerowych w ramach systemu Wavelo i filtrowania danych o postojach, opracowano metodykę oceny atrakcyjności otoczenia trasy oraz modele regresji logistycznej wpływu otoczenia trasy na postoje użytkowników rowerów miejskich. Dzięki temu uzyskano narzędzie dla decydentów i urbanistów służące do identyfikacji miejsc atrakcyjnych dla rowerzystów, co będzie pomocne w kształtowaniu przestrzeni publicznej pod kątem wymagań tej grupy użytkowników.]]>
<![CDATA[Przegroda chórowa i lektorium w kościele Trójcy Świętej w Krakowie. Rekonstrukcja – datowanie – użytkowanie]]> Thu, 20 Jan 2022 13:00:55 +0100 Szyma, Marcin; Bojęś-Białasik, Anna; Czechowicz, Jacek; Czyżewski, Krzysztof; Walczak, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono próbę rekonstrukcji przegrody chórowej z poł. XIII w. oraz lektorium z końca XIV w. w kościele Dominikanów w Krakowie w oparciu o wykopaliska, badania architektoniczne, źródła pisane i pomiar kościoła metodą skanowania laserowego. Pierwsza przegroda była ścianą działową przeprutą dwoma przejściami. Druga, w typie lektorium halowego, była konstrukcją pięcioprzęsłową z bocznymi przęsłami funkcjonującymi jako samodzielne kaplice, i ze środkowym przęsłem komunikującym nawę z chórem. W 1543 r. lektorium przebudowano w związku z urządzeniem na jego piętrze kaplicy św. Jacka. W latach 1581-1583 kaplicę powiększono burząc lektorium.]]>
<![CDATA[Bearing capacity assessment for timber columns exposed to fire using thermo-mechanical models]]> Thu, 20 Jan 2022 11:38:58 +0100 Kmiecik, Kamil
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Fire safety requirements are one of the most important issues concerning the design of timber structures. European standards provide simplified methods for estimating fire resistance of structures. Another approach is advanced numerical modelling using linked CFD and thermomechanical analysis. This paper presents results from numerical studies on buckling of various columns in fire conditions using both methods. As a result, critical temperatures and times-tofailure of charred timber columns exposed to fire are determined for various exposure times, different dimensions of the column and various wood strength classes.]]>
<![CDATA[Osady ściekowe - możliwości zastosowania]]> Thu, 20 Jan 2022 11:21:51 +0100 Kłeczek, Aneta
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Substancje humusowe - nowe perspektywy. "Jeśli gleba jest skórą Ziemi to substancje humusowe stanowią jej proteiny"]]> Thu, 20 Jan 2022 09:56:54 +0100 Kłeczek, Aneta
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Public access to archaeological works as a modern form of science popularization]]> Thu, 20 Jan 2022 07:27:59 +0100 Szumilas, Mariola
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Analiza ładowania zbiornika gorącej wody o pojemności cieplnej 75 MWh]]> Thu, 20 Jan 2022 07:03:11 +0100 Peret, Patryk
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[The impact of loads on fire safety of timber members]]> Wed, 19 Jan 2022 14:43:35 +0100 Kmiecik, Kamil
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Stress history has a significant impact on the load-bearing capacity of timber elements, also in fire conditions. The values of mechanical parameters of wood decrease in time under the impact of external load. It depends on the type of timber and load. There are effects of strength reduction due to long-term loading at high stress ratio levels, referred to as creep-rupture effects. The paper uses probabilistic methods to present the calibration of the factors kmod,fi and kfi. Parameters are fitted in accordance with the maximum likelihood method, using data relevant to Polish structural timber. The parameters of the snow loading process have been estimated on the basis of Polish snow data over 45 years from mountain areas: Zakopane, Świeradów and Lesko. Short- and long-term states are used to evaluate the reliability.]]>
<![CDATA[Real-time hand gesture recognition using fine-tuned convolutional neural network]]> Wed, 19 Jan 2022 14:43:18 +0100 Sahoo, Jaya Prakash; Prakash, Allam Jaya; Pławiak, Paweł; Samantray, Saunak
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Hand gesture recognition is one of the most effective modes of interaction between humans and computers due to being highly flexible and user-friendly. A real-time hand gesture recognition system should aim to develop a user-independent interface with high recognition performance. Nowadays, convolutional neural networks (CNNs) show high recognition rates in image classification problems. Due to the unavailability of large labeled image samples in static hand gesture images, it is a challenging task to train deep CNN networks such as AlexNet, VGG-16 and ResNet from scratch. Therefore, inspired by CNN performance, an end-to-end fine-tuning method of a pre-trained CNN model with score-level fusion technique is proposed here to recognize hand gestures in a dataset with a low number of gesture images. The effectiveness of the proposed technique is evaluated using leave-one-subject-out cross-validation (LOO CV) and regular CV tests on two benchmark datasets. A real-time American sign language (ASL) recognition system is developed and tested using the proposed technique.]]>
<![CDATA[Urban urbanity of virtual city]]> Wed, 19 Jan 2022 14:39:43 +0100 Palka, Przemyslaw
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Istota poszczególnych składowych w instalacji opartej na pracy pompy ciepła wspomaganej przez ogniwa PVT i kolektory słoneczne]]> Wed, 19 Jan 2022 13:30:25 +0100 Generowicz, Natalia
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Use of waste heat from PVT panels for ground regeneration to maximize ground source heat pump performance]]> Wed, 19 Jan 2022 13:24:31 +0100 Generowicz, Natalia
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Predicting the mechanical properties of RCA-based concrete using supervised machine learning algorithms]]> Wed, 19 Jan 2022 13:06:05 +0100 Shang, Meijun; Li, Hejun; Ahmad, Ayaz; Ahmad, Waqas; Ostrowski, Krzysztof Adam; Aslam, Fahid; Joyklad, Panuwat; Majka, Tomasz M.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Environment-friendly concrete is gaining popularity these days because it consumes less energy and causes less damage to the environment. Rapid increases in the population and demand for construction throughout the world lead to a significant deterioration or reduction in natural resources. Meanwhile, construction waste continues to grow at a high rate as older buildings are destroyed and demolished. As a result, the use of recycled materials may contribute to improving the quality of life and preventing environmental damage. Additionally, the application of recycled coarse aggregate (RCA) in concrete is essential for minimizing environmental issues. The compressive strength (CS) and splitting tensile strength (STS) of concrete containing RCA are predicted in this article using decision tree (DT) and AdaBoost machine learning (ML) techniques. A total of 344 data points with nine input variables (water, cement, fine aggregate, natural coarse aggregate, RCA, superplasticizers, water absorption of RCA and maximum size of RCA, density of RCA) were used to run the models. The data was validated using k-fold cross-validation and the coefficient correlation coefficient (R2), mean square error (MSE), mean absolute error (MAE), and root mean square error values (RMSE). However, the model’s performance was assessed using statistical checks. Additionally, sensitivity analysis was used to determine the impact of each variable on the forecasting of mechanical properties.]]>
<![CDATA[Nowoczesne uniwersalne zabezpieczenia cyfrowe wyposażone w algorytmy do diagnostyki stanu klatki silników indukcyjnych]]> Wed, 19 Jan 2022 12:54:20 +0100 Duda, Arkadiusz; Sułowicz, Maciej; Tulicki, Jarosław; Węgiel, Tomasz; Iwiński, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Zabezpieczenia cyfrowe dedykowane dla silników indukcyjnych mogą realizować różne i nawet bardzo złożone algorytmy ochrony silnika przed skutkami nieprzewidzianych zakłóceń jego bezawaryjnej pracy. Moc obliczeniowa aktualnie stosowanych cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych jest bardzo duża, a pamięci do składowania rejestrowanych informacji przez te urządzenia mogą być dowolnie rozszerzane. Pozwala to producentom zabezpieczeń poszerzyć w łatwy sposób ich funkcjonalności o nowe wybrane funkcje np. do diagnostyki stanu silnika. W artykule skupiono się nad opisem algorytmów do diagnostyki stanu klatki wirnika silników indukcyjnych podczas ustalonego stanu pracy i rozruchu zaimplementowanego w zabezpieczeniu cyfrowym silnika BEL_plus. Przedstawiono wyniki testów zabezpieczenia z zastosowanym algorytmem oraz propozycje wskaźnika diagnostycznego świadczącego o uszkodzeniu dla przykładowego silnika małej mocy z różnymi uszkodzeniami wirnika oraz wyniki testów dla silnika dużej mocy. Udowodniono, że zaproponowane algorytmy działają poprawnie i pozwalają na skuteczną ocenę stanu klatki nadzorowanych silników indukcyjnych.]]>
<![CDATA[Using city-bike stopovers to reveal spatial patterns of urban attractiveness]]> Wed, 19 Jan 2022 12:49:52 +0100 Banet, Krystian; Naumov, Vitalii; Kucharski, Rafał
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: We demonstrate how digital traces of city-bike trips may become useful to identify urban space attractiveness. We exploit their unique feature – stopovers: short, non-traffic-related stops made by cyclists during their trips. As we demonstrate with the case study of Kraków (Poland), when applied to a big dataset, meaningful patterns appear, with hotspots (places with long and frequent stopovers) identified at both the top tourist and leisure attractions as well as emerging new places. We propose a generic method, applicable to any spatiotemporal city-bike traces, providing results meaningful to understand the general urban space attractiveness and its dynamics. With the proposed filtering (to mitigate a selection bias) and empirical cross-validation (to rule-out false-positive classifications) results effectively reveal spatial patterns of urban attractiveness. Valuable for decision-makers and analysts to enhance understanding of urban space consumption patterns by tourists and residents.]]>
<![CDATA[Drewnine wieże widokowe wraz ze ścieżkami napowietrznymi – przykład realizacji na terenie Polski]]> Wed, 19 Jan 2022 10:39:07 +0100 Czernik, Stanisław Janusz
rodzaj: publikacja w serwisie internetowym
]]>
<![CDATA[Posadowienie nasypów komunikacyjnych na palach]]> Wed, 19 Jan 2022 08:37:44 +0100 Łach, Karolina
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Artykuł porusza zagadnienie posadowienia nasypu komunikacyjnego na palach w warunkach słabonośnego podłoża. Przestawia formuły i wzory do projektowania grupy pali. Opisuje problemy, na które należy zwrócić uwagę przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności i użytkowalności.]]>
<![CDATA[Guide on the development of green infrastructure in the Carpathians]]> Wed, 19 Jan 2022 07:53:54 +0100 Mikołajczyk, Piotr; Szewczyk, Monika; Szkop, Zbigniew; Adamowicz, Anna; Ankudowicz, Monika; Starczewski, Daniel; Hrehorowicz-Gaber, Hanna; Sadowska, Monika
rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Environmental hydraulics research for river health: recent advances and challenges]]> Wed, 19 Jan 2022 07:28:55 +0100 Rowiński, Paweł M.; Okruszko, Tomasz; Radecki-Pawlik, Artur
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Environmental hydraulics, a neighboring research field to ecohydrology, is an intermediate area between hydrodynamics and ecology/biology. The main research topic of this emerging scientific discipline is the interdependency and interconnectedness between water flow and the behavior of various aquatic organisms. This truly interdisciplinary approach reveals numerous unanswered questions, mostly related to the relationship between water flow, sediment, vegetation, nutrients, and harmful substances in the hydro-environment, and leads to better insight into river status, often called “river health”. In this paper, we review some of the basic research questions and challenges in the field of environmental hydraulics. The discussion is inspired by the outcomes of the recent 6th IAHR Europe Congress 2020 where the community of hydro-engineers met experts engaged in the UNESCO Intergovernmental Hydrological Programme (IHP-VIII).]]>
<![CDATA[Bezpieczeństwo wewnętrznych instalacji wodociągowych w szkołach]]> Tue, 18 Jan 2022 12:02:18 +0100 Gierek-Ożóg, Anna; Żaba, Tadeusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy oświaty spędzają wiele czasu. Utrzymanie odpowiedniej jakości wody, zwłaszcza po długich miesiącach zamknięcia placówek spowodowanego pandemią i wakacjami, a co za tym idzie – braku jej obiegu w instalacji, to kolejne wyzwanie, z którym należy się zmierzyć. Przestoje w obiegu wody stwarzają korzystne warunki do rozwoju zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych. Ryzyko to można jednak skutecznie zredukować, identyfikując je i stosując środki zapobiegawcze.]]>
<![CDATA[Model numeryczny konstrukcji samolotu pionowego startu i lądowania]]> Tue, 18 Jan 2022 11:10:53 +0100 Rębielak, Janusz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Determination of vibroacoustic parameters of polyurethane mats for residential building purposes]]> Tue, 18 Jan 2022 11:07:52 +0100 Nering, Krzysztof; Kowalska-Koczwara, Alicja
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper is aimed at investigating the use of polyurethane mats, usually used as ballast mats, for residential building purposes. Ballast mats have features that may improve the vibroacoustic comfort in residential rooms. Their strength is certainly an advantage, along with vibration and acoustic insulation. However, the problem that an engineer has to deal with, for example in modeling these types of mats, is a limited knowledge of the material’s vibroacoustic parameters. Knowledge of these may be useful for residential buildings. This paper presents measurements of the vibroacoustic parameters of polyurethane mats, together with a suitable methodology and some results and analysis. The two main material parameters responsible for vibroacoustic protection were measured: the dynamic stiffness, which is related to the acoustic properties of the material, and the critical damping coefficient, which is obviously responsible for damping. The measurement methodology is clearly described. A total of five polyurethane materials with different densities were tested. It was possible to identify a relationship between the material density and the vibroacoustic parameters, which could offer an indication of which material to use, depending on the stimulus affecting a human in a given location.]]>
<![CDATA[Assessment of laser galvanometer scanning system accuracy using ball-bar standard]]> Tue, 18 Jan 2022 09:34:50 +0100 Kobiela, Konrad; Jedynak, Michał; Harmatys, Wiktor; Krawczyk, Marcin; Sładek, Jerzy A.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The laser projector based on the laser galvanometer scanning system enables the projection of CAD-based laser images onto geometrical objects. Furthermore, the system can perform a scan of components in order to control proper positioning (e.g., welded structures). We decided to conduct research aimed at determining the suitability of such systems for length measurements and assess their accuracy. These systems are commonly calibrated with the use of flat calibration boards, although their capability of projecting and scanning 3D objects. For this reason, a new method based on ISO 10360 has been proposed. Analysis of the system’s ability to perform length measurements, selection of a reference standard, and the tested device accuracy were the main objectives of the study. A ball-bar with a nominal length of 3000 mm was chosen as a reference standard. Positions of the reference element in the workspace were determined, and three series of five measured deviations were performed in each setting. The obtained values of measurement errors prove that it is possible to use ball-bar standards to assess the accuracy of the described systems, which is defined by the equation MPE(E0) = ±0.5 mm. The proposed method could be adapted to perform more complex analyzes in this area.]]>
<![CDATA[Functionalized magnetic nanoparticles for application in anticancer treatment]]> Tue, 18 Jan 2022 08:38:40 +0100 Drabczyk, Anna; Kędzierska, Magdalena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Tyliszczak, Bożena
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Usage of the multivariate adaptive regression splines (MARS) in studies of the sorption process of three-dyed mixture on dolomitic limestone]]> Tue, 18 Jan 2022 08:18:55 +0100 Ostaszewski, Patryk; Szostak, Krzysztof; Długosz, Olga; Banach, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The aim of the study is to check the possibility of usage of statistical calculations in determining of actual concentration of single dye in the mixture of three dyes by single full spectrum UV–Vis analysis. The paper presents the usage of the multivariate adaptive regression splines method in the study over kinetic model and equilibrium parameters of the multicomponent sorption process of three-dyed mixture on dolomitic limestone. The MARSplines method allowed for quick and simple determination of the accurate concentration of each dye in the mixture simultaneously. The best parameters of the sorption process were 100 mg/dm3 concentration of each dye and 50 mg of the bed. The equilibrium is best described by the Extended Langmuir model. The calculated values of maximum sorption capacity (qmax) for the Extended Langmuir model were: 398.23 mg/g for quinoline yellow, 101.03 mg/g for crystal violet and 269.56 mg/g for methylene blue. The kinetics of the process was best described by pseudo-second-order model, which together with Extended Langmuir model indicates the chemical type of this process.]]>
<![CDATA[Zastosowanie metody tomografii elektrooporowej jako narzędzia do oceny skuteczności procesu iniekcji – przykład z obszaru drogi krajowej nr 47]]> Mon, 17 Jan 2022 18:19:04 +0100 Ćwiklik, Michał; Pasierb, Bernadetta; Porzucek, Sławomir
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Budowa drogi krajowej nr 47, tak zwanej "nowej zakopianki" jest jedną z większych inwestycji drogowych realizowanych w Polsce. Sama budowa jest dużym wyzwaniem zarówno dla geotechników, geologów jak i inżynierów budowlanych. Związane jest to w dużej mierze ze skomplikowaną budową geologiczną obszaru inwestycji, znajdującego się w obrębie Karpat fliszowych. Jednym z problemów, który pojawiał się trakcie inwestycji, było powstawanie uszkodzeń nasypu drogi oraz jego częściowe obniżenie. W celu określenia przyczyn pojawiania się tego zjawiska przeprowadzono badania geotechniczne sondą dynamiczną oraz wykonano płytkie otwory wiertnicze. Punktowe badania geotechniczne i geologiczne okazały się niewystarczające do rozwiązania przedstawionego problemu, dlatego w rozpoznaniu ośrodka geologicznego wykorzystano metody geofizyczne. Ponieważ wymagane było zbadanie ośrodka geologicznego do około 20 m pod powierzchnią terenu oraz ze względu na występujące na przedmiotowym obszarze ciągłe wibracje pochodzące od ruchu ulicznego i urządzeń budowy zdecydowano się na wybór metody tomografii elektrooporowej - ERT (ang. Electrical Resistivity Tomography). Metoda ta jest czuła na zmiany wartości oporności elektrycznej badanego ośrodka, a nieczuła na drgania gruntu. Pomiary elektrooporowe przeprowadzono wzdłuż 4 profili pomiarowych, po dwa po obu stronach drogi. Interpretacja geofizyczna przeprowadzonych pomiarów pozwoliła wyróżnić względnie wysokooporowe podłoże stanowiące utwory fliszowe oraz niskooporowy ilasto-gliniasty nadkład. Najbardziej prawdopodobną przyczyną pojawienia się obniżenia poziomu nawierzchni drogi były występujące w obrębie podłoża pionowe nieciągłości wypełnione utworami ilastymi. W celu zahamowania dalszego obniżenia terenu zaplanowano działania naprawcze/ratunkowe polegające na wtłoczenie w wybranych miejscach specjalnej mieszanki iniekcyjnej. Po ukończeniu procesu iniekcji, pomiary elektrooporowe zostały powtórzone. Wyniki drugiej serii pomiarowej pokazały, że nieciągłości w obrębie fliszu zostały wypełnione względnie wysokooporowym materiałem iniekcyjnym. Przeprowadzone badania udowodniły, że metoda tomografii elektrooporowej nie tylko pozwala na rozpoznanie bezpośrednio podłoża w skomplikowanej budowie geologicznej, ale również stanowi efektywne narzędzie oceny skuteczności procesu iniekcji.]]>
<![CDATA[Effect of travel time variability on the operating cost of a tram line]]> Mon, 17 Jan 2022 14:52:42 +0100 Bauer, Marek; Bauer, Kinga
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The high quality of public transport operations influences changes in the transport behavior of residents. It can also contribute to the reduction of costs incurred by carriers. This happens when high traffic speeds and low randomness of travel time make it possible to reduce the number of vehicles assigned to the transportation offer. This paper presents an analysis of the demand for vehicles necessary to operate tram lines depending on the travel times. Both a deterministic and a stochastic approach have been applied to take into account the variability of travel times during the actual operation of tram lines. It was shown that the need for additional time on the terminal loop to compensate for delays affects the number of vehicles directed to service the line. The calculations were performed using the original simulation model. The proposed approach may be helpful in more realistic planning of rolling stock allocation for individual public transport lines, and thus may improve the quality of service without incurring additional costs.]]>
<![CDATA[Hydroxy derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons as emerging contaminants]]> Mon, 17 Jan 2022 11:48:51 +0100 Durak, Justyna; Styszko, Katarzyna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[A rough inference software system for computer-assisted reasoning]]> Mon, 17 Jan 2022 10:24:32 +0100 Kokosiński, Zbigniew; Jaworski, Kacper
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: In this chapter construction and implementation of a new rough inference software system is described. This artificial intelligence tool is designed for information systems for building and processing of decision tables, reduction of attributes and generation of nonredundant rules that support the decision process. It is based on new approximate algorithms developed for processing multivalued decision tables and implemented in MATLAB. One software application in electrical engineering is presented as an illustrative example.]]>
<![CDATA[Projektowanie struktury miejskiej, a rozwój zrównoważony]]> Mon, 17 Jan 2022 10:07:59 +0100 Szymczyk, Ewa Anna
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Celem pracy jest poznanie wpływu struktury miasta na czynniki warunkujące zrównoważony rozwój i wysoką jakość życia. W pracy tej scharakteryzowano czynniki warunkujące rozwój zrównoważony oraz podano przykłady obrazujące ich związek ze strukturą miasta. W oparciu o przykłady miast, projektów, dokumentów i wytycznych dotyczących rozwoju przestrzennego, dokonano analizy, której wynikiem są propozycje możliwe do wykorzystania w planach rewitalizacji miasta Krakowa. ]]>
<![CDATA[Numeryczna analiza ładowania zbiornika gorącej wody o pojemności cieplnej 75 MWh]]> Mon, 17 Jan 2022 09:56:27 +0100 Peret, Patryk
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Modelowanie numeryczne układu rura w rurze wykorzystywanego do chłodzenia rurociągu pary o parametrach ultranadkrytycznych]]> Mon, 17 Jan 2022 09:51:46 +0100 Granda, Mariusz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Analiza instalacji opartej na pracy pompy ciepła wspomaganej przez ogniwa PVT i kolektory słoneczne]]> Mon, 17 Jan 2022 09:45:30 +0100 Generowicz, Natalia
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Green areas in the city as an element of noise protection]]> Fri, 14 Jan 2022 14:28:15 +0100 Kowalska-Koczwara, Alicja; Pachla, Filip; Tatara, Tadeusz; Nering, Krzysztof
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: From the dawn of history, humanity created communication routes in order to move efficiently. Trees were planted along the roads connecting towns and villages so that travellers could rest in their shade. The line of trees also played an informative, strategic and sometimes aesthetic role. Currently, a line of tall vegetation along the street provides shade and relief in cities during hot weather. It is also worth emphasizing that greenery reduces stress factors in large cities. One of the stressors in cities is noise. In an urbanized environment, noise is perceived as unpleasant and bothersome. Appropriate planting of greenery in the city can reduce this phenomenon. The article not only analyses the possibilities of reducing noise through appropriate planting of greenery, but also provides guidelines for the correct design of greenery along streets and at crossroads. It is worth emphasizing here that the correct design of greenery in the vicinity of communication arteries is not only a matter of ethics or landscape legibility, but also a matter of safe use of infrastructure. The article also deals with the issue of legal acts relating to the design of urban greenery. The former and current legal acts contain provisions related to the classification of green areas, their protection and shaping. These regulations apply to various fields (construction, spatial planning, environmental protection) and therefore there are discrepancies in the legal interpretation of this term. All these doubts will be clarified.]]>
<![CDATA[Bridge Dynamics: Volume II]]> Fri, 14 Jan 2022 14:08:11 +0100 rodzaj: redakcja numeru czasopisma
]]>
<![CDATA[Environmental protection against noise and vibration]]> Fri, 14 Jan 2022 14:02:31 +0100 Kowalska-Koczwara, Alicja; Pachla, Filip; Nering, Krzysztof
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Noise in large cities reaching the interior of buildings by air or in the form of material noise caused by vibrations propagating through the ground to the building not only cause discomfort but also pollution according to legal regulations in the field of environmental protection. The main legal acts in Poland relating to environmental protection are the Environmental Protection Law of 2001, as amended. Under the concept of emissions in this act, the introduction of substances or energy into the environment, such as heat, noise, vibrations or magnetic fields. Pollution, is understood as an emission that may be harmful to human health or the state of the environment, may cause damage to material goods, may deteriorate the aesthetic value of the environment or may conflict with other, justified ways of using the environment. According to a 2008 Directive of the European Parliament and Council, pollution is direct or indirect introduction of substances as a result of human activity, vibration, heat or noise to air, environment water or soil that may endanger human health or environmental quality, or manifest itself in the form of damage to tangible property, diminution of value or collision with other legitimate uses of the environment. The above two legal acts already show that both noise and vibrations should always be taken into account in the environmental impact assessment. The paper also analyzes other acts of law relating to environmental protection, taking into account noise and vibrations. Moreover, possible solutions that can reduce pollution such as noise and vibrations are clearly described.]]>
<![CDATA[Nowa pochodna lupeolu – naturalna terapia dla skóry]]> Fri, 14 Jan 2022 13:21:38 +0100 Malinowska, Magdalena; Sikora, Elżbieta
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[On the applicability of laser scanning for evaluation of the pavement serviceability parameters]]> Fri, 14 Jan 2022 13:20:32 +0100 Valaskova, Veronika; Vlcek, Jozef; Kowalska-Koczwara, Alicja
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Pavement performance is influenced by man factors such as climate and environmental conditions, traffic and operational conditions and type of pavement. These factors cause a pavement deterioration what leads to the restriction of the pavement serviceability or pavement efficiency. The pavement serviceability is the ability of the pavement to fulfil the service function represented by the actual values of variable parameters such as pavement surface roughness, surface evenness, pavement surface condition. The state of the pavement is assessed using different performance indicators when International Roughness Index (IRI) is most used. This approach allows to classify the state of the pavement in the pavement management system as a most used indexing, generalizes the pavement surface to the response of the testing car tire and the pavement. Laser scanning presented in this paper is able to bring the knowledge about the real pavement surface considering the accuracy of the method and equipment. Realized laser scanning proved the applicability of this method for the measurement of the pavement surface. Because of the complex knowledge of the pavement surface morphology, we can evaluate the pavement serviceability in terms of roughness, surface evenness or even pavement surface condition (rutting or cracks).]]>
<![CDATA[Certyfikacja budynków energooszczędnych]]> Fri, 14 Jan 2022 12:56:29 +0100 Furtak, Marcin; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Różańska, Beata; Bocheński, Paweł; Gintowt, Jolanta
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Polityka europejska w zakresie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej bardzo mocno skupia się na sektorze budownictwa, odpowiadającego za około 40% całkowitego zużycia energii. Zrównoważone, energooszczędne budownictwo to w najbliższych latach wymóg i konieczność. Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej we współpracy z Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego wprowadzają certyfikat, który potwierdzi wymagane parametry budynku energooszczędnego oraz jego wpływ na zdrowie użytkowników. Dokument jest pierwszym opracowanym w Polsce certyfikatem budynków energooszczędnych, spełniającym założenia budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, których wdrożenie nakładają na Polskę dyrektywy Unii Europejskiej.]]>
<![CDATA[Review of series-parallel models for calculating the thermal conductivity of soils]]> Fri, 14 Jan 2022 11:33:55 +0100 Drzyzga, Agnieszka
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The paper presents mixed models collected from the literature for calculating the thermal conductivity of the soil. They are created on the basis of combining the serial and parallel model. The thermal conductivity of the soil is the basic thermal parameter of the soil. Knowledge of it is necessary, among other things, for the proper design of underground infrastructure. The combination of models will help you to choose the method of calculating the thermal conductivity of the soil that gives the most accurate results and has the lowest error.]]>
<![CDATA[The latest mathematical and empirical models to calculate the thermal conductivity of the soils]]> Fri, 14 Jan 2022 11:22:59 +0100 Drzyzga, Agnieszka
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The paper presents the latest models for calculating the thermal conductivity of soil. Precise determination of this parameter is necessary for the correct and safe location of geoengineering objects, underground infrastructure such as cables or ground heat exchangers. A universal model that is easy to apply and gives the most accurate results has not yet been developed. New models are constantly being developed. The aim of this work is to present the latest models for calculating thermal conductivity, so that knowing the properties of the soil, it is possible to select an appropriate model to calculate its conductivity.]]>
<![CDATA[A mathematical model of the double-pipe system with TBCs application]]> Fri, 14 Jan 2022 11:20:28 +0100 Granda, Mariusz; Trojan, Marcin
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Following Rankine's cycle efficiency, steam with ever-higher parameters is used to improve the efficiency of advanced ultra-supercritical power plants. The high steam parameters require the use of expensive high-alloy steels. Therefore, design concepts with reduced investment costs are more and more popular. In the power industry, the use of thermal barrier coatings to protect components exposed to high temperatures is becoming ever more common. The innovative concept is a double-pipe system with a thermal barrier that provides insulation for the primary pipe, in which ultra-supercritical steam flows. On the outside, the pipe is cooled by lower performance steam. The following paper presents a two-dimensional mathematical model of the proposed solution. A set of heat transfer equations allows the determination of the temperature field in the steady and transient-state operation of such a system. The numerical model is compared with the CFD one. The temperature gradient in the inner pipe wall with and without coating was determined. In addition, the response of the wall temperature to the step-change of the steam temperature was investigated. The paper shows that the use of TBCs allows reducing high-alloy steels and improving the handling properties of thick-walled components.]]>
<![CDATA[Phenomenological and numerical issues concerning dynamics of nonisobaric multicomponent diffusion of gases in macroporous media]]> Fri, 14 Jan 2022 11:08:03 +0100 Bizon, Katarzyna; Tabiś, Bolesław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The study addresses two groups of issues occurring in modeling and experimental studies of multicomponent nonisobaric diffusion in macroporous materials. The dynamics of such processes is described in terms of systems of nonlinear partial differential equations. A method of orthogonal collocation for resolving the equations is proposed and compared with the method of lines. The second group of problems presented involves numerical simulations of diffusion in a Wicke–Kallenbach diffusion cell. Such an apparatus is used in experimental studies. Particular attention is paid to diffusion in a cell closed from both sides. This is an analogue of the Duncan–Toor experiment. The effect of the number of diffusing components and their initial concentrations on the dynamics of diffusion in binary and ternary solution was studied. Hitherto unknown dynamic properties of such processes were detected and discussed.]]>
<![CDATA[Badania metodą tomografii elektrooporowej 2/3D nad Jaskinią Jasną w Krakowie]]> Fri, 14 Jan 2022 10:28:53 +0100 Pasierb, Bernadetta
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Tomografia elektrooporowa (ERT) jest jedną z najczęściej stosowanych metod geofizycznych wykorzystywanych m.in. w badaniach geologicznych, geoinżynierskich i geośrodowiskowych. Obecnie dane geofizyczne pozyskuje się dzięki pomiarom wykonywanym w technice dwuwymiarowej 2D – wzdłuż profilu, lub trójwymiarowej 3D – wzdłuż równo rozmieszczonych, równoległych profili, dla zadanej matrycy pomiarowej uwzględniającej schemat badań i parametry pomiarowe. Umożliwia to wygenerowanie siatki danych, która pokazuje rozkład i zmienność oporności gruntu wzdłuż dwóch ortogonalnych kierunków: poziomych (x) i (y) oraz pionowego (z). Odpowiednie przygotowanie plików wynikowych do formatu stosowanego w procesie inwersji 3D umożliwia także uzyskanie dodatkowo przekrojów poziomych tzw. map cięcia głębokościowego. Wykorzystując technologię przetwarzania obrazu wolumetrycznego (np. w programie Voxler), można także uzyskać jeszcze dokładniejsze wyniki aproksymowane do obrazów 3D. Jaskinia Jasna położona jest w prawobrzeżnej części Krakowa w dzielnicy Podgórze w dolinie Wisły, w Zrębie Zakrzówka, w zachodniej części Skałek Twardowskiego. Do identyfikacji kształtu Jaskini Jasnej oraz lokalizacji ewentualnych pustek krasowych nie odkrytych jeszcze drogą eksploracji zastosowano metodę tomografii elektrooporowej 2/3D ERT. W przetwarzaniu skorzystano z programu Res2Dinv i Res3Dinv firmy Geotomo Software. Interpretacja wyników ERT przedstawionych w formie 2D przekrojów wskazuje na występowanie lokalnych stref o bardzo wysokiej oraz niskiej oporności. W wyniku inwersji 3D uzyskano trójwymiarowe obrazy. Na przekrojach 2D, jak i obrazie 3D można było wydzielić główną komorę jaskini wraz z boczną północną odnogą oraz bardziej rozbudowany południowo-zachodni fragment jaskini, który eksploratorzy zbadali tylko w początkowej części. Pojawiająca się hipoteza, że jaskinia jest częścią systemu próżni Zrębu Zakrzówka i może być połączona z pozostałymi jaskiniami zlokalizowanymi na badanym terenie jest bardzo prawdopodobna.]]>
<![CDATA[Efficient floating-point square root and reciprocal square root algorithms]]> Fri, 14 Jan 2022 09:46:20 +0100 Moroz, Leonid; Samotyy, Volodymyr; Węgrzyn, Mariusz; Dzelendzyak, Ulyana
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Several algorithms for calculating square roots and inverse square roots are developed. These are oriented on normalized numbers with a floating point for single and double accuracy. The fast inverse square root (FISR) method, on the basis of which the new algorithms have been created, is described. This method demonstrates high efficiency for two iterations with single accuracy and three iterations with double accuracy. The Householder iteration method, which has second order convergence, is used. The optimal parameters of the iterative process are calculated by balancing the values of the positive and negative errors. In comparison with known algorithms, the proposed algorithms reduce the error during the first iteration. For single accuracy, 23.67 correct bits are obtained during the second iteration and for double accuracy 52.00 correct bits are obtained during the third iteration. The same results are obtained during the square root calculation. For single accuracy, 23.43 correct bitsare obtained during the second iteration and for double accuracy 52.00 correct bits are obtained during the third iteration. An algorithm has been developed that performs one multiplication operation less without losing accuracy. This increases the speed of computing the reciprocal of the square root by 12%.]]>
<![CDATA[Normy BIM europejskiego komitetu normalizacyjnego CEN]]> Fri, 14 Jan 2022 09:31:06 +0100 Magiera, Jacek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Granty Erasmus+ – euroedukacja i eurointegracja – filarem bezpieczeństwa energetycznego na wspólnym rynku energii UE]]> Fri, 14 Jan 2022 09:28:56 +0100 Kuc, Sabina; Mika, Paweł; Wesołowski, Łukasz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Energochłonność i emisja gazów cieplarnianych jest w znaczącym stopniu spowodowana przez sektor budowlany. Eurointegracja i euroedukacja na polu inżynierii jest kluczowym czynnikiem w polityce energetycznej Polski i UE na drodze zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki. W ramach wspólnych działań zainicjowano granty Erasmus+ Back2Future i HiBiWood, które maja opracować strategię wprowadzania zrównoważonych materiałów budowlanych: kompozytów naturalnych materiałów pozyskiwanych lokalnie oraz prefabrykowanych elementów z drewna klejonego do wznoszenia zrównoważonych, efektywnych energetycznie budynków mieszkalnych. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej współpracuje w konsorcjum z partnerami z sześciu państw UE. W pierwszym grancie z: Universidade Nova de Lisboa (Lider), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Kauno Technologijos Universitetas, Study and Consulting Center, Via University College, Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, a w drugim grancie z: Rigas Celtniecibas Koledza RBC (Lider), FH-Campus Wien, Hameen Ammattikorkeakoulu Oy, Klaipedos Valstybine Kolegija, Study and Consulting Center. Projekty są w pełni zgodne z wymogami Komisji UE wpisując się w nurty eurointegracji i euroedukacji w zakresie badań naukowych i działań edukacyjnych. Są one ukierunkowane na opracowanie i dostarczenie innowacyjnych interdyscyplinarnych kursów e-learningowych z zastosowaniem PBL (Project Based Learning) dla studentów, nauczycieli i przedsiębiorców w zakresie zrównoważonych, wysokowydajnych rozwiązań budowlanych w budownictwie. Mają zapewnić dostęp do osiągniętych wyników środowiskowych dla lokalnych, krajowych, unijnych i międzynarodowych grup docelowych.]]>
<![CDATA[The detection of inter-turn shorting in induction motor by means of using algorithm of decision tree]]> Fri, 14 Jan 2022 09:19:19 +0100 Sułowicz, Maciej; Mielnik, Ryszard; Tomczyk, Marcin
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: This article presents a new method of identification of inter-turn shorting for a model of induction motor. Analysis of the tested signals executed by means of discrete wavelet transformation was used in the diagnostics procedure using the algorithm of the decision tree. The obtained results of test simulations for five important state variables describing physical quantities show the effectivity and sensitivity of the proposed approach during changes of load current in the tested model of induction motor.]]>
<![CDATA[Identification of track stability model parameters based on numerical experiments]]> Fri, 14 Jan 2022 09:07:04 +0100 Błaszkiewicz-Juszczęć, Dorota; Czyczuła, Włodzimierz; Kudła, Dariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: In the article, an identification method of railway track stability model parameters based on energy equilibrium is presented by the authors. A study of two parameters directly influencing the continuous welded track (CWR) stability is described by the authors, i.e., the rail-sleeper structure stiffness Bz is considered one beam, and the ballast lateral resistance r0. These parameters were estimated with the use of a numerical model for various railway track types. The adopted concept is based on the assumption that it is possible to determine substitute values for both parameters. Therefore, using one value of both of these parameters, we label them substitute parameters. The assumed numerical model forced lateral displacements of a track section, and, based on the obtained track section displacement results, energy equilibrium was determined. The equilibrium takes into account the work of external load and the bending work of rail-sleeper structure with the substitute stiffness Bz and the ballast deformation work, also with the substitute value of lateral resistance r0 with lateral displacement. The aim is to identify these substitute values to be used for analysing track stability with the semi-analytical model. These analyses are part of the studies related to the development of a method of assessing various methods of increasing track stability.]]>
<![CDATA[Responsiveness and adaptability of healthcare facilities in emergency scenarios: COVID-19 experience]]> Fri, 14 Jan 2022 08:49:42 +0100 Łukasik, Marta; Porębska, Anna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The COVID-19 pandemic revealed many vulnerabilities of the contemporary built environment along with limited preparedness and low efficiency in mitigating unexpected and unprecedented challenges. This article discusses the efficiency and responsiveness of basic hospital spatial layouts in three different scenarios: normal operation; the segregation of a large number of patients and still providing them with access to emergency healthcare, typical for a pandemic; and a sudden, extremely high number of admissions typical for compound disasters and terrorist attacks. A set of parameters and a method for general adaptability assessment (GAAT) that can be used as a tool in decision-making processes as well as evaluation of both existing facilities and the new models for resilient hospitals resulting from the experience of the pandemic are proposed. The paper emphasizes why factors among which adaptability, convertibility, and scalability should be at the very core of hospital development and management strategies. It also discusses new models of adaptable healthcare facilities that enable day-to-day operations to continue alongside a pandemic, and other emergency scenarios.]]>
<![CDATA[Antimicrobial properties of nanoparticles in the context of advantages and potential risks of their use]]> Fri, 14 Jan 2022 07:42:24 +0100 Staroń, Anita; Długosz, Olga
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The popularity of nanotechnology results from the possibility of obtaining materials that have better chemical, electrical, thermal, mechanical, or optical properties. Nano-sized materials are characterized by an increased surface area, which improves their chemical reactivity and mobility. Due to their enhanced reactivity and appropriately small size, some nanoparticles are used as antimicrobial and antifungal agents. Nanoparticles exhibit antimicrobial potential through multifaceted mechanisms. The adhesion of nanoparticles to microbial cells, and reactive oxygen species, and their penetration inside the cells, have been recognized as the most prominent modes of antimicrobial action. This review presents the mechanism of action of nanometals and oxide nanoparticles used as antimicrobials and the mechanisms of bacterial resistance to the toxic effects of nanoparticles. The article presents methods of forming microorganism resistance to the toxic effects of nanoparticles and the negative impact of nanoparticles on human health.]]>
<![CDATA[Wykorzystanie energii słonecznej w obiektach architektonicznych ośrodków jeździeckich]]> Fri, 14 Jan 2022 06:52:37 +0100 Kuśmierska, Aleksandra
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest problemom związanym z zasilaniem w energię elektryczną ośrodków jeździeckich. Autorka, po przeprowadzonych badaniach, stara się odpowiedzieć na pytanie czy możliwe jest całkowite zastąpienie konwencjonalnego zasilania obiektów hippicznych poprzez energię uzyskaną z paneli fotowoltaicznych. Analiza prowadzona jest na podstawie modelowego ośrodka jeździeckiego.]]>