Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kopyciński, Bronisław

Kierunki prac badawczych dotyczące formowania, zagęszczania i dojrzewania betonu dla potrzeb prefabrykacji [koreferat]

typ: referat opublikowany w książce

 

Opublikowane w XV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN i Komitetu Nauki PZITB, Poznań-1969-Krynica : referaty i komunikaty
Numer tomu 3
Tytuł tomu Referaty problemowe
Numer części 2
Tytuł części Referaty dyskusyjne
Zakres stron 105-112
Język polski
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Zakł. Graficzny Politech. Poznańskiej
Data wydania 1969
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji XV
Miejsce konferencji Poznań
Krynica
Data konferencji 1969
Uwagi Koreferat do referatu Jana Piątkowskiego pod tym samym tytułem

tematyka
Słowa kluczowe prefabrykacja, produkcja, prefabrykaty, technologia produkcji, organizacja produkcji, wytrzymałość betonu, obróbka cieplna, prace badawcze

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/