Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Bugajska, Agnieszka; Kulig, Andrzej

Działania prośrodowiskowe podejmowane we Francji na etapie eksploatacji autostrad

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Pro-environmental actions undertaken in France during operation of motorways
Data wydania 2014
Opublikowane w Budownictwo i Architektura
Vol. 13 (1)
Zakres stron 87-102
Język polski
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
ISSN 1899-0665
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LX
Miejsce konferencji Lublin
Krynica
Data konferencji 2014
Uwagi Art. w czasopiśmie "Budownictwo i Architektura"
Data dostępu 2015-05-14

tematyka
Słowa kluczowe infrastruktura transportu, inwestycje, sieci komunikacyjne, drogi ekspresowe, ochrona środowiska, zanieczyszczenie środowiska, remonty
Słowa kluczowe autorskie autostrady, dobre praktyki, działania prośrodowiskowe, etap eksploatacji, kontrole ex-post, oddziaływanie na środowisko, zrównoważony rozwój

motorways, good practices, pro-environmental actions, operation stage, EIA follow-up, environmental impact, sustainable development

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LX Konferencja Naukowa, 2014
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/