Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47546)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Markowska-Lech, Katarzyna; Sas, Wojciech; Gabryś, Katarzyna; Lech, Mariusz; Soból, Emil

Wyznaczanie współczynnika Poisson'a na podstawie pomiaru prędkości fal akustycznych

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The estimation of Poisson'a ratio based on seismic wave velocity
Data wydania 2016
Opublikowane w Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Numer tomu 33
Zeszyt 63
Numer 1/II/16
Zakres stron 99-108
Język polski
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
Współczynnik Poisson’a określany na podstawie prędkości fali podłużnej i poprzecznej jest stosowany w geofizyce jako jeden z parametrów charakteryzujących odkształcenie materiału. W laboratoriach ... więcej

Poisson’s ratio as one of the parameters characterizing the material deformation is widely used in geophysics and it is based on shear and compressional wave velocities. On the other hand, in the geotechnical ... więcej
Słowa kluczowe piezoelementy, prędkość fali poprzecznej, prędkość fali podłużnej, kolumna rezonansowa, współczynnik Poisson’a, grunty spoiste

piezoelements, shear wave velocity, compressional wave velocity, resonant column, Poisson’s ratio, cohesive soils

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/