Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Derkowski, Wit

Współczesna prefabrykacja betonowa – obszar zainteresowania i oddziaływania Komisji 6 fib

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Modern precast concrete – the area of interest and impact of fib Commission 6
Opublikowane w Budownictwo prefabrykowane w Polsce : stan i perspektywy
Zakres stron 39-50
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2016
ISBN 978-83-65603-05-0
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
We współczesnym budownictwie technologia prefabrykacji ponownie zaczyna odgrywać ważną rolę. Przyczynia się ona do przyspieszenia procesu budowlanego, poprawy jakości obiektu, optymalnego wykorzystania ... więcej

In modern building industry the technology of prefabrication begins to play an important role again. Ic contributes to speeding up fo the construction process, improve the quality of the object, enables ... więcej
Słowa kluczowe beton, konstrukcje betonowe, prefabrykacja, publikacje, trwałość

concrete, concrete structures, prefabrication, publications, durability

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/