Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Bąbała, Piotr; Jończyk, Małgorzata; Kanty, Piotr

Aspekty projektowania i realizacji wzmocnienia podłoża modernizowanych nasypów kolejowych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Design and realisation aspects of soil improvement under modernized railway embankments
Opublikowane w Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania
Railway engineering – opportunities and challenges
Zakres stron 17-31
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2018
ISBN 978-83-909811-5-4
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIV
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 2018

tematyka
Abstrakt
Celem publikacji jest poruszenie problemu modernizacji istniejących nasypów kolejowych. Artykuł porusza zagadnienie przyjmowania obciążeń zastępczych stosowanych w procedurach obliczeniowych oraz ... więcej

The aim of the publications is to raise the problem of modernization of existing railway embankments. The article discusses the issue of selection substitute loads used in calculation procedures and their ... więcej
Słowa kluczowe wzmocnienie podłoża, nasypy kolejowe, modernizacja kolei

ground improvement, railway embankments, modernization of the railway

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIV Konferencja Naukowa, 2018
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/