Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Bogusz, Witold; Godlewski, Tomasz

Projektowanie geotechniczne nasypów kolejowych – potrzeby i wyzwania

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Geotechnical design of railway embankments – requirements and challenges
Opublikowane w Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania
Railway engineering – opportunities and challenges
Zakres stron 33-54
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2018
ISBN 978-83-909811-5-4
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIV
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 2018

tematyka
Abstrakt
Intensywny rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce jest związany ze znacznym wsparciem Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie inwestycji w modernizację istniejących linii kolejowych. Wraz z poprawą ... więcej

Intensive development of railway infrastructure in Poland is associated with significant support provided for that purpose by the European Union, especially, by investments in the modernization of existing ... więcej
Słowa kluczowe nasypy kolejowe, stateczność, osiadania, niezawodność, badania podłoża, Eurokod 7

railway embankments, slope stability, settlement, reliability, ground investigation, Eurocode 7

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIV Konferencja Naukowa, 2018
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/