Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Bryja, Danuta; Popiołek, Adam

Numeryczna symulacja drgań sieci trakcyjnych na liniach KDP, z uwzględnieniem nieliniowej pracy linek wieszakowych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Numerical simulation of catenary vibrations induced by high speed trains, considering a nonlinear dropper behavior
Opublikowane w Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania
Railway engineering – opportunities and challenges
Zakres stron 55-75
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2018
ISBN 978-83-909811-5-4
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIV
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 2018

tematyka
Abstrakt
Przedstawiono kolejny etap prac nad oryginalną metodą symulacji drgań układu sieć trakcyjna – pantograf, która opiera się na nieliniowym modelu sieci w postaci złożonego wieszara cięgnowego. ... więcej

The next stage of research to develop the original method for simulating vibrations of pantograph – catenary system is presented. The method is based on a unique non-linear catenary model which is assumed ... więcej
Słowa kluczowe układ sieć trakcyjna – pantograf, nieliniowy model cięgnowy, metoda symulacji drgań, walidacja metody

pantograph – catenary system, non-linear cable model, vibration simulation method, validation of the method

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIV Konferencja Naukowa, 2018
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/