Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Chmielewski, Tadeusz; Imiełowski, Szymon

Podstawy projektowania kolejowych obiektów inżynierskich na podstawie oceny ryzyka i niezawodności wg norm ISO

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Basis of railway structures design based on risk and reliability according to ISO standards
Opublikowane w Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania
Railway engineering – opportunities and challenges
Zakres stron 77-101
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2018
ISBN 978-83-909811-5-4
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIV
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 2018

tematyka
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie metod oceny ryzyka i oceny niezawodności w projektowaniu konstrukcji budowlanych, w tym kolejowych obiektów inżynierskich, zawartych w nowej normie ISO 2394/2015 ... więcej

This article describes methods of risk and reliability assessment in the design of structures, including railway engineering structures, contained in the new ISO 2394/2015 and ISO 13824/2009 standards. ... więcej
Słowa kluczowe normy ISO, konstrukcje budowlane, ocena ryzyka, niezawodność, podejmowanie decyzji

ISO standards, structures, risk assessment, reliability, decision-making

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIV Konferencja Naukowa, 2018
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/