Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Chudyba, Łukasz; Derkowski, Wit; Kańka, Stanisław

Wpływ technologii sprężenia na wybrane właściwości mechaniczne podkładów kolejowych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Influence of prestressing technology on selected mechanical properties of railway sleepers
Opublikowane w Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania
Railway engineering – opportunities and challenges
Zakres stron 103-120
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2018
ISBN 978-83-909811-5-4
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIV
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 2018

tematyka
Abstrakt
Bezpieczeństwo i trwałość nawierzchni kolejowych silnie zależy od rysoodporności i nośności podkładów strunobetonowych. Podkłady kolejowe mogą pracować w ekstremalnych warunkach środowiskowych ... więcej

Safety and durability of railway pavements strongly depends on the prestressed sleepers' cracking resistance and load-bearing capacity. These elements can be used in extreme environmental and load conditions ... więcej
Słowa kluczowe badania, nośność, podkład kolejowy, rysoodporność, strunobeton

capacity, crack resistance, pre-tensioned element, railway sleeper, tests

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Link do Bibliografii Publ. Pracow. PK przejdź  
Kolekcja
LXIV Konferencja Naukowa, 2018
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/