Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Koc, Władysław; Chrostowski, Piotr; Specht, Cezary

Metodyka projektowania i eksploatacji dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The method of designing and exploitation of railway lines using the mobile satellite surveying
Opublikowane w Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania
Railway engineering – opportunities and challenges
Zakres stron 121-143
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2018
ISBN 978-83-909811-5-4
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIV
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 2018

tematyka
Abstrakt
W pracy zostały przedstawione aplikacyjne możliwości metody mobilnych pomiarów satelitarnych w projektowaniu i eksploatacji dróg szynowych. Pokazano wizualizację położenia toru kolejowego, omówiono ... więcej

In this work the application possibilities of the mobile satellite measurement method in the design and railways operation have been presented. The visualization of the location of the railway track as ... więcej
Słowa kluczowe pomiary satelitarne, tor kolejowy, układ geometryczny, projektowanie, diagnostyka

satellite surveying, railway track, geometrical layout, designing, diagnostics

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIV Konferencja Naukowa, 2018
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/