Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Massel, Andrzej

Koleje dużych prędkości – aktualne problemy i potrzeby badawcze

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu High-speed rail – contemporary problems and research needs
Opublikowane w Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania
Railway engineering – opportunities and challenges
Zakres stron 159-172
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2018
ISBN 978-83-909811-5-4
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIV
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 2018

tematyka
Abstrakt
Znaczenie kolei dużych prędkości w systemach transportowych na świecie szybko wzrasta. W kwietniu 2018 roku łączna długość eksploatowanych linii dużych prędkości osiągnęła 41846 km. Artykuł ... więcej

The importance of high-speed rail grows rapidly all over the World. In April 2018 the cumulative length of high-speed lines reached 41846 km. The article deals with the problems related to construction ... więcej
Słowa kluczowe koleje dużych prędkości, eksploatacja, utrzymanie, przepustowość

high-speed rail, operation, maintenance, capacity

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIV Konferencja Naukowa, 2018
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/