Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Rakoczy, Anna Maria; Nowak, Andrzej S.

Live load spectra for railway bridges in USA

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Obciążenia zmienne dla mostów kolejowych w USA
Opublikowane w Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania
Railway engineering – opportunities and challenges
Zakres stron 197-217
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2018
ISBN 978-83-909811-5-4
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIV
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 2018

tematyka
Abstrakt
The objective of the paper is to review live loads in the United States. Railroad bridges are privately owned and the design codes are specified by American Railway Engineering and Maintenance of Way Association ... więcej

Celem referatu jest przedstawienie obciążeń zmiennych na mostach kolejowych w USA. Koleje w Ameryce są prywatną własnością a mosty kolejowe projektowane są na podstawie normy AREMA. Obciążenia ... więcej
Słowa kluczowe railroad bridges, love load, statistical parameters, axle load, fatigue load, dynamic load

mosty kolejowe, obciążenie zmienne, statystyczne parametry, obciążenie na oś, obciążenie zmęczeniowe, obciążenie dynamiczne

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIV Konferencja Naukowa, 2018
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/