Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Rakoczy, Przemysław; Wilson, Devon; Bruce, Ian

Investigation of the blast vulnerability of a rail tunnel

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Badanie podatności tunelu kolejowego na wybuch
Opublikowane w Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania
Railway engineering – opportunities and challenges
Zakres stron 219-237
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2018
ISBN 978-83-909811-5-4
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIV
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 2018

tematyka
Abstrakt
Transportation Technology Center, Inc. (TTCI) and Arup are collaborating on a research project to study and investigate mitigation measures to reduce the blas vulnerability of railcars and rail infrastructure. ... więcej

Transportation Technology Center, Inc. (TTCI) i Arup współpracują przy projekcie badawczym mającym na celu zbadanie sposobów zmniejszenia podatności pojazdów i infrastruktury kolejowej na wybuch. ... więcej
Słowa kluczowe blast tests, blast vulnerability, tunnel, blast load, finite element analysis

test eksplozji, podatność na wybuch, tunel, obciążenie wybuchem, analiza metodą elementów skończonych

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIV Konferencja Naukowa, 2018
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/