Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Siwowski, Tomasz; Kulpa, Maciej

Współczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne kolejowych obiektów mostowych w Polsce

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The contemporary structural and technological solutions of railway bridges in Poland
Opublikowane w Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania
Railway engineering – opportunities and challenges
Zakres stron 263-290
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2018
ISBN 978-83-909811-5-4
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIV
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 2018

tematyka
Abstrakt
W pracy przedstawiono subiektywny wybór najlepszych zdaniem autorów konstrukcji i technologii, stosowanych współcześnie w budowie kolejowych obiektów mostowych w Polsce. Konstrukcje podzielono w ... więcej

The paper briefly presents the subjective choice of the best, according to authors, structures and construction technologies, which have recently been implemented in railway bridge construction in Poland. ... więcej
Słowa kluczowe most kolejowy, konstrukcja przęsła, technologia budowy

railway bridge, superstructure, construction technology

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIV Konferencja Naukowa, 2018
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/