Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Sulik, Paweł; Turkowski, Piotr; Węgrzyński, Wojciech; Sędłak, Bartłomiej; Roszkowski, Paweł; Krajewski, Grzegorz

Bezpieczeństwo pożarowe podziemnej infrastruktury transportowej. Cz. 1: pasywne systemy zabezpieczeń

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Fire safety of underground transport infrastructure. Part 1: passive fire protection
Opublikowane w Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania
Railway engineering – opportunities and challenges
Zakres stron 291-316
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2018
ISBN 978-83-909811-5-4
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIV
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 2018

tematyka
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono pasywne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów podziemnej infrastruktury transportowej. Z uwagi na zastosowanie, pasywne zabezpieczenia wykorzystywane są przede ... więcej

This work presents the broad range of passive fire protection systems used in underground transport infrastructure. Due to the use, passive fire protection is used primarily to protect the supporting structure ... więcej
Słowa kluczowe pożar, odporność ogniowa, zabezpieczenia ogniochronne, strefa pożarowa, kolej podziemna

fire, fire resistance, fire protection, fire compartment, underground railway

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIV Konferencja Naukowa, 2018
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/