Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Maślak, Mariusz

Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa belki zginanej projektowanej z uwzględnieniem różnych reguł kombinacji obciążeń

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Verification of the safety level for a beam designed using various load combination rules
Data wydania 2018
Opublikowane w Przegląd Budowlany
Numer tomu 89
Numer 9
Zakres stron 27-32
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0033-2038
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIV
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 2018

tematyka
Abstrakt
Metodologia oceny poziomu bezpieczeństwa obliczona dla belki zaprojektowanej zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1990 została omówiona w sposób szczegółowy. Stosuje się trzy różne zasady dotyczące ... więcej

The evaluation methodology of the safety level calculated for a beam designed according to the recommendations given in the standard PN-EN 1990 is presented and discussed in detail. Three different load ... więcej
Słowa kluczowe belka zginana, kombinacja obciążeń, wskaźnik niezawodności, trwała sytuacja projektowa, probabilistyczny model obciążenia

bending beam, load combination, reliability index, durable design situation, probabilistic load model

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Link do Bibliografii Publ. Pracow. PK przejdź  
Kolekcja
LXIV Konferencja Naukowa, 2018
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/