Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Krampikowska, Aleksandra; Adamczak-Bugno, Anna

Evaluation of destructive processes in FRC composites using time-frequency analysis of AE signals

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Ocena procesów destrukcyjnych w kompozytach FRC z zastosowaniem analizy czasowo-częstotliwościowej sygnału emisji akustycznej
Data wydania 2019
Opublikowane w MATEC Web of Conferences
Vol. 262
Zakres stron 1-7
Język angielski
Miejsce wydania Les Ulis
Wydawca EDP Sciences
ISSN 2261-236X
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIV
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 2018
Uwagi Session: Building materials engineering

Sesja: Inżynieria materiałów budowlanych

tematyka
Abstrakt
Modern fiber-cement boards currently used in construction are made of natural raw materials such as cement, cellulose fibers and of polyvinyl alcohol (PVA) and water. They replaced the eternitic plates, ... więcej
Słowa kluczowe cement-fiber composites, cladding boards, acoustic emission, time-frequency analysis

kompozyty cementowo-włókniste, płyty okładzinowe, emisja akustyczna, analiza czasowo-częstotliwościowa

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
LXIV Konferencja Naukowa, 2018
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/