Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Kowalska, Alicja; Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Śladowski, Grzegorz; Pachla, Filip; Tatara, Tadeusz

A multi-criteria approach for selecting the utility function of the historical building "Stara Polana" located in Zakopane

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Wielokryterialne podejście do wyboru funkcji użytkowej obiektu zabytkowego "Stara Polana" zlokalizowanego w Zakopanem
Data wydania 2019
Opublikowane w MATEC Web of Conferences
Vol. 262
Zakres stron 1-8
Język angielski
Miejsce wydania Les Ulis
Wydawca EDP Sciences
ISSN 2261-236X
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIV
Miejsce konferencji Krynica Zdrój
Data konferencji 2018
Uwagi Session: Engineering of building enterprises

Sesja: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

tematyka
Abstrakt
In this article, the authors present a proposal for a hybrid decision model in order to select a utility function for a historic building, taking into consideration the criteria of the Małopolska Certificate ... więcej
Słowa kluczowe energy efficiency, comfort of use, historic building, multi-criteria model

efektywność energetyczna, komfort użytkowania, budynek zabytkowy, model wielokryterialny

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do Bibliografii Publ. Pracow. PK przejdź  
Kolekcja
LXIV Konferencja Naukowa, 2018
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/