Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gaszyński, Jan

Wpływ temperatury na konsolidację ośrodka porowatego nasyconego cieczą

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The consolidation process of porous media under the temperature influence
Seria/Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Numeracja R. 32, z. 2
Data wydania 2008
Język polski
Zakres stron 113-124
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Wpływ temperatury na konsolidację ośrodka porowatego nasyconego cieczą / Jan Gaszyński // Górnictwo i Geoinżynieria : Kwartalnik AGH. - 2008, R. 32, z. 2, s. 113-124, bibliogr. 7 poz., streszcz. s. 10, summ. s. 19

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/