Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim : wybór tekstów

typ: książka

 

Redaktor Kemp, Ivor, Wildhardt, Teresa
Tłumacz Marcinek, Marzena
Sapa, Remigiusz
Tytuł równoległy Library management : recent trends in British librarianship : selected texts
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Wydawnictwo według MEiN Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania 1998
Język polski
Seria/Czasopismo Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice
Numer w serii 31
Liczba stron 223
ISBN 83-87629-11-1
Uwagi Bibliogr. przy rozdz.
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim : wybór tekstów = Library management : recent trends in British librarianship : selected texts / red. Ivor Kemp, Teresa Wildhardt ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Raport Folleta, wytyczne dla bibliotek akademickich, przestrzeń biblioteki, zarządzanie strategiczne, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami biblioteki, zarządzanie szkoleniem i rozwojem kadr, użytkownicy biblioteki, promocja usług biblioteki

Follet Report, SCONUL breifing paper, guidelines for college libraries, strartegic management, resource management, quality management, staff development, customer-oriented services, promoting library services

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 14

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/