Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dąbrowski, M.; Mania, R.

Warstwy azotkowe z TiAl wytwarzane metodą łukową

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu The nitride layer of TiAl created by the arc method
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Modern Plasma Surface Technology : 11 Międzynarodowa Szkoła Letnia, Mielno '99, 10-14.05.1999
Redaktor źródła Precht, Witold; Ignaciuk, Jerzy
Współtwórca źródła Politechnika Koszalińska w Koszalinie. Katedra Inżynierii Materiałowej et al. [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Koszalin
Wydawca Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Koszalińska
Data wydania 1999
Język angielski
Zakres stron 175-181
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 83-87424-94-3
Nazwa konferencji Modern plasma surface technology : 11 Międzynarodowa Szkoła Letnia Mielno '99
Miejsce konferencji Mielno
Data konferencji 10-14.05.1999
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Warstwy azotkowe z TiAl wytwarzane metodą łukową / M. Dąbrowski, R. Mania // W: Modern Plasma Surface Technology : 11 Międzynarodowa Szkoła Letnia, Mielno '99, 10-14.05.1999 / red. Witold Precht, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fizyka plazmy, obróbka powierzchniowa, ochrona materiałów, powłoki ochronne

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/